Главная страница 1

Додаток З

Звіт про прибутки та збитки

(Складається в тисячах гривень)Найменування статті

примітки


Звітний рік

Рік, що передує звітному

Процентний дохідПроцентні витратиЧистий процентний дохідКомісійний дохідКомісійні витратиЧистий комісійний дохідДивідендний дохідЧистий торговельний дохідПрибуток/збиток від інвестиційних цінних паперівПрибуток від довгострокових вкладень в асоційовані й дочірні компанії та інших інвестиційІнший операційний дохідОпераційний дохідЗагальноадміністративні витратиВитрати на персоналПрибуток від операцій відрахування у резерви без податку на прибутокВідрахування у резервиПрибуток до оподаткуванняПодаток на прибутокПрибуток після оподаткуванняНепередбачені доходи/витратиЧистий прибуток/збиток банку
Додаток 4

Звіт про рух грошових коштів


(Складається в тисячах гривень)

Найменування статті


Сума

1

2

1. Операційна діяльністьЧистий прибуток (збиток) поточного періодуПоправки чистого прибуткуНараховані витратиНараховані доходиАмортизаціяРезерви під сумнівні борги, знецінення активівЧисті нереалізовані доходи (витрати) від похідних фінансових інструментівПрибуток (збиток) від інвестиційних цінних паперівПозитивний (негативний) результат від продажу основних засобівПроцентні витратиПрибуток від довгострокових вкладень в асоційовані і дочірні компаніїАмортизація дисконту і преміїСписання безнадійної заборгованостіІнший рух коштів, які не є грошовимиЧистий прибуток від поточних операцій банкуЗменшення (збільшення) коштів, розміщених в інших банках, кредитів та передплат іншим банкамЗменшення (збільшення) кредитів, наданих клієнтамЗменшення (збільшення) інших активівЗбільшення (зменшення) коштів, отриманих від Національного банку УкраїниЗбільшення (зменшення) коштів, отриманих від Національного банку України
Збільшення (зменшення) коштів інших банків
Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків
Збільшення (зменшення) інших зобов'язань
Реалізація (збільшення) урядових та інших цінних паперів у портфелі банку на продаж
Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності
2. Інвестиційна діяльність
Реалізація (збільшення) інвестиційних паперів
Зменшення (збільшення) вкладень в асоційовані компанії та дочірні установи
Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів
Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності
3. Фінансова діяльність
Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу
Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань
Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу
Витрати на одержання фінансових ресурсів
Дивіденди, сплачені протягом звітного періоду
Дивіденди, отримані від асоційованих та дочірніх компаній
Чистий відплив грошових коштів від фінансової діяльності
4. Оподаткування
Податкові платежі
Чисте збільшення у грошах та грошових еквівалентах
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року


Додаток 5

Балансовий звіт


(Складається в тисячах гривень)

Найменування статті

примітки


Звітний рік

Рік, що пе­редує звітному

1

2

3

4

АКТИВИКошти та залишки в НБУКазначейські цінні папериКошти в інших банкахКредити та заборгованість клієнтівЦінні папери на продажІнвестиційні цінні папериДовгострокові вкладення до асоційованих і дочірніх компанійОсновні засоби та нематеріальні активиЧисті нереалізовані доходи та нематеріальні активиНараховані доходи до отриманняІнші активиУсього активівЗОБОВ'ЯЗАННЯКошти банківКошти клієнтівІнші депозитиБоргові цінні папери, емітовані банкомЧисті нереалізовані витрати від похідних фінансових інструментівНараховані витрати від похідних фінансових інструментівІнші зобов'язання

Усього зобов'язаньАКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛСтатутний фондКапіталізовані дивідендиЕмісійні різниціРезервиНерозподілений прибутокАкції, викуплені в акціонерівУсього акціонерного капіталуУсього пасивів

Додаток 6

Звіт про зміни в акціонерному капіталі

(Складається в тисячах гривень)
Найменування

При­мітки

Акціонер­ний капі­тал зареє­стрований, сплачений

Емі­сійні різ­ниці

Викуп­лені власні акції

Ре­зерви

Нерозпо­ділений

прибуток


Капіта­лізовані дивіденди

Акціо­нерний капітал усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Залишок на 1 січня звіт­ного року

Переоцінка основних засобів

Дивіденди за минулий рік, сплачені

Капіталізо­вані дивіден­ди за мину­лий рік

Чистий прибуток

Розподіл у загальні ре­зерви банку

Розподіл у резервні фонди

Сплата у ра­ніше зареє­стрований статутний фонд

Купівля влас­них акцій

Продаж власних акцій, раніше викуплених

Залишок станом на 31 грудня звітного року


Смотрите также:
Звіт про прибутки та збитки (Складається в тисячах гривень) Найменування статті № примітки Звітний рік Рік, що передує звітному Процентний дохід
161.35kb.
1 стр.
Звіт за 2010 рік пат „укргазпромбанк" річна фінансова звітність загальна інформація про діяльність банку Найменування публічне акціонерне товариство "укргазпромбанк" Місцезнаходження банку
3503.17kb.
15 стр.
Звіт про фінансові результати/ Консолідований з віт про фінансові результати (з урахуванням впливу інфляції) 1 за рік (тис грн.) Рядок Найменування статті
333.33kb.
1 стр.
Закон україни про Державний бюджет України на 2012 рік Стаття 1
228.58kb.
1 стр.
Звіт науково-дослідних робіт за 2007 рік та план на 2008 рік кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського перелік завершених ндр у 2007 році №№
456.09kb.
2 стр.
Звіт про результати діяльності Національного агентства екологічних інвестицій України за 2008 рік
133.07kb.
1 стр.
Рішення від 05 січня 2012 року №143 селище Гусятин Про виконання програми соціально економічного та культурного розвитку району за 2011 рік
307.46kb.
1 стр.
Звіт про діяльність структури кп «Близнюківський рцпмд» за 12 місяців 2011р За підсумками роботи за 2011 рік по кп «Близнюківський рцпмд»
103.14kb.
1 стр.
Виконання плану роботи за 2007-2008 навчальний рік Викладачі кафедри проводили заняття з усіх дисциплін згідно розкладу
102kb.
1 стр.
Розпорядженн я
1213.03kb.
6 стр.
Звіт про виконання Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2010 рік, затвердженої рішенням XXХVІІI сесії Чернівецької обласної ради
3518.83kb.
24 стр.
Наказ №308 Про підсумки наукової діяльності за 2006 рік та проект тематичного плану науково-дослідних робіт на 2007 рік
433.22kb.
4 стр.