Главная страница 1Ф4 – ФСС з ТВП

Затверджений постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 4.03.2004 р. № 21
(у редакції наказу ВД Фонду від 19.01.2009 р. № 10-ос)
Складається щоквартально за наростаючим підсумком з початку року і подається до органів Фонду за місцем реєстрації не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця (20.04, 20.07, 20.10, 20.01)Заповнюється в гривнях з копійками (таюл. ІІ, ІІА (ФОП) в гривнях).
Назва страхувальника

ПП “В”

Реєстраційний код страхувальника

0000

Код з ЄДРПОУ – для юридичних (ДРФО – для фізичних) осіб:

00000000

Код банку (МФО):

300000

П/рахунок:

2600

Назва банку:

АКБ “банк” в м. Києві

Адреса:

00000, м. Київ, вул. Пшенична, 00

Телефон:

000-00-00ЗВІТ ПРО НАРАХОВАНІ ВНЕСКИ, ПЕРЕРАХУВАННЯ ТА ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ’ЯЗКУ З

ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ


___1 квартал 2009 року.___

(І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік)
І. Середньоспискова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості*

9

В тому числі жінок

8


ІІ. Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески

З/плата, з якої утримуються страхові внески0,5%

0,7%

1,4%

1,5%

1,9%

2,0%

Всього

0,25%

0,5%

1%

Всього
На початок періоду

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
За звітний квартал

---

---

6456

6456

---

---

6456

---

6456

---

6456
1-й місяць

---

---

1964

---

---

---

1964

---

1964

---

1964
2-й місяць

---

---

1964

---

---

---

2235

---

2235

---

2235
3-й місяць

---

---

1964

---

---

---

2257

---

2257

---

2257
Всього з початку року

---

---

20797

20797

---

---

20797

---

20797

---

20797ІІІ. А. Розрахунки внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (нараховано і утримано внесків)

На початок періоду

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
За звітний квартал

---

---

32,31

9,80

---

---

32,31

---

32,31

---

32,31
1-й місяць

---

---

9,80

9,80

---

---

9,80

---

9,80

---

9,80
2-й місяць

---

---

9,80

---

---

---

11,21

---

11,21

---

11,21
3-й місяць

---

---

9,80

---

---

---

11,30

---

11,30

---

11,30
Всього з початку року

---

---

104,02

9,80

---

---

104,02

---

104,02

---

104,02ІІІ. Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування


Заборгованість за страхувальником на початок року

1

---
Заборгованість за Фондом на початок року

13

0,69

Заборгованість за актами прийому передачі

1.1

---
Заборгованість за актами прийому передачі

13.1

---

Нараховано і утримано внесків з початку року

2

104,02
Зараховано витрат з початку рокуДонараховано самостійно

Внесків

3.1

---
На початок кварталу

Пені

3.2

---
Нараховано за актами ревізій

Внесків

4

---
За звітній квартал

Пені

5

---
Отримано від часткової оплати за путівки

6

---
1-й місяць


Не прийнято до зарахування витрат

7

---
2-й місяць


Стягнено штрафів

8

---
3-й місяць


Отримано від Фонду з початку року

9

---
Всього зараховано

14

---

Списано згіно законодавства “ – “

10

---
Перераховано з початку року

15

121,83

ВСЬОГО (р.1 + ... + р.9 – р. 10)

11

104,02
ВСЬОГО (р.13 + ... + р.15)

16

122,52

Заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду (р. 16 – р. 11)

12

18,50
Заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду (р. 11 – р. 16)

17

ІІ.А. Заборгованість з виплати з/плати з урахуванням заборгованості за минули роки (без урахування суми невиплаченої з/плати останнього місяця звітного періоду
Перерахування з початку року (ІІІ р.15)
На початок кварталу

89,52
За звітний квартал (№ п.д., дата)

(сума)

На початок року436

22,12,2004

32,31

На кінець звітного періоду
Отримано від Фонду з початку року” (ІІІ. Р. 9)(сума)

На початок кварталу

1

---

За звітний квартал (рр.. 3 – 5)

2

---

На розрахунковий рахунок страхувальника

3

---

Застрахованими особами на особові рахунки, відповідно до частини 4 ст. 50 Закону України № 2240-ІІІ

4

---

Витрати за банківські послуги відповідно до частини 4 ст. 50 Закону України № 2240-ІІІ

5

---ІV. ВИТРАТИ ЗА РАХУНОК СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ

код рядка

Назва показника

Зараховано витрат за рахунок Фонду

В тому числі пільги по допомогах постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (**)

Заборгованість з виплати допомоги за рахунок коштів Фонду на кінець звітного періоду (***)

днів

сума

днів

сума

сума
2

3

4

5

6

7
1. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1

По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї)

---

---

---

---

---

2

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї

---

---

---

---

---

3

По вагітності і пологам

---

---

---

---

---

4

На поховання (кількість виплат, сума)

---

---


5

Всього сума допомоги (р.1 + р.2 + р.3 + р.4)
---
---

---
2. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
6

Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв

(за рахунок страхових внесків)


---


7

Часткове фінансування на оздоровлення дітей в оздоровчих таборах (кількість путівок, сума)

---

---


8

Всього (р.6 + р.7)
---


9

Інші витрати (якщо є - додати пояснювальну записку)
---


10

Разом витрат (р.5 + р.8 + р.9) (ІІІ. р. 14)
---
V. РОЗШИФРОВКА ЗАБОРГОВАНОСТІ

ЗА СТРАХУВАЛЬНИКОМ (ІІІ. р. 17)VI. РОЗШИФРОВКА ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ФОНДОМ (ІІІ. р. 12)п/п

Назва показника


Сума


п/п

Назва показника


Сума

1

Заборгованість по страхових внесках, строк сплати яких не настав (поточна заборгованість)

18,50
1.

Заборгованість, що буде погашена внесками наступного звітного кварталу
2

Заборгованість, пов’язана з невиплатою з/плати

---
2.

Заборгованість, яка повинна бути сплачена Фондом після прийняття звіту (абз.2 п.6.9. Інструкції № 16)

---

3

Реструктуризована заборгованість

---
3.1.

Із загальної суми заборгованості за Фондом: не відшкодовано з вини Фонду

---

4

Прострочена заборгованість, в т.ч. при натуроплаті

---
3.2.

заборгованість пов’язана з невиплатою заробітної плати працівникам

---

5

Інша заборгованість (пеня, штрафи)

---
3.3.

заборгованість пов’язана з надлишковим перерахуванням

---
Керівник підприємства
М К.І.

" __ " квітня 2009 року.

(установи)


Головний бухгалтерм.п.

Голова комісії


_______________________________________

*) Заповнюється згідно Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України (наказ Міністерства статистики України від 07.07.1995 № 171 із змінами та доповненнями. Закруглення до цілих.

**) Наводяться дані про нарахування допомоги застрахованим особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на пільгових умовах згідно із Законами України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" 18.01.2001 № 2240-III та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 28.02.1991 № 796-XII (із змінами та доповненнями) та постановою Кабінету Міністрів України 20.06.2000 № 987 "Про затвердження Порядку використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення".***) Заповнюються з урахуванням заборгованості минулих років та без урахування невиплаченої допомоги, що нарахована у останньому місяці звітного періоду, строк сплати якої не настав (аналогічно звіту по формі 1-ПВ).


Смотрите также:
Затверджений постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03. 2004 р. №21
223.96kb.
1 стр.
Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 року n 25
219.79kb.
1 стр.
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 року n 12
294.95kb.
1 стр.
Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення застрахованих осіб і членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування, які придбані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Витяг)
192.65kb.
1 стр.
Положення про формування та використання резерву страхових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Загальні положення
38.62kb.
1 стр.
Звіт про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення
38.5kb.
1 стр.
Лист від 31. 03. 2011 р. N 01-16-707 Про надання роз'яснень
84.7kb.
1 стр.
Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за 200 р
258.45kb.
1 стр.
Виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності лист від 29. 12. 2009 р. №01-16-2801
40.63kb.
1 стр.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
39.75kb.
1 стр.
Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
331.96kb.
1 стр.
Постанова правління пфу від 25. 10. 2011 р. №32-3 «Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України»
20.27kb.
1 стр.