Главная страница 1

Відмітка про одержання

(штамп ДПІ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2003 № 624
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ПОДАТКУ З РЕКЛАМИ


1

Звітний розрахунокУточнюючий розрахунокЮридична особаФізична особа – суб’єкт підприємницької діяльностіНовий звітний розрахунок2

Базовий податковий (звітний) період за


2

0року
Порядковий номер базового податкового (звітного) періоду, який визначено відповідно до рішення органу місцевого

самоврядування про встановлення податку з реклами, проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0", для річного базового податкового (звітного) періоду "0" проставляється в першому і другому полях)


місяць
квартал
рік
Тривалість базового податкового (звітного) періоду зазначається позначкою "х"
3

Повна назва платника: _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО
Код виду економічної діяльності (КВЕД)..5

Місцезнаходження платника: ___________________________________________

_____________________________________________________________________Поштовий індекс
Міжміський код
Телефон


Електронна адреса E-mail:

Факс

6

До державної податкової інспекції (адміністрації) в _____________________________________________________________
7

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта оподаткування за КОАТУУОдиниця виміру – грн.коп.

Показники

Код рядка

Усього

Утримано податку вповноваженою особою - платником податку * за базовий податковий (звітний) період

01


Утримано податку вповноваженою особою - платником податку * за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р.01 розрахунку, що уточнюється) **

02


Сума недоплати (заниження податкового зобов'язання), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок) (р.01 - р.02) **, якщо р.01 > р.02

03


Сума збору, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок) (р.02 - р.01) **, якщо р.02 > р.01

04


Сума штрафу *** (р.03) х 5%

05


Зміст помилки (помилок)**

Відповідно до підпункту "б" пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами та доповненнями) до цього звітного розрахунку додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за "_______________________" (минулий(і) період(и).


-----------------------------------

* Вповноважена особа - платник збору визначається рішенням органу місцевого самоврядування про встановлення податку з реклами.

** Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.

*** Нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 N 2181-III (із внесеними змінами та доповненнями).
Дата заповнення розрахунку (дд. мм. рррр)..

Керівник підприємства ______________________ ______________ М. П.

(ініціали та прізвище) (підпис)


Головний бухгалтер __________________________ ______________

(ініціали та прізвище) (підпис)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими особами ДПІ (ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “___” _____________ 200 __ року

________________________________________________________________________________________________(підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА))

За результатами камеральної перевірки Розрахунку:
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від “___” ____________ 200 __ року № ___________

(потрібне позначити)

“___” _________________ 200 __ року ___________________________________________________________(підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА))


www.blank.net.ua


Смотрите также:
Розрахунок податку з реклами 1 Звітний розрахунок
94.4kb.
1 стр.
Рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності 24 грудня 2003 р. №06-10/1002
113.63kb.
1 стр.
Розрахунок-повідомлення розподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями
36.08kb.
1 стр.
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента
47.57kb.
1 стр.
Методичні вказівки до курсового проекту Розрахунок економічних показників
643.43kb.
3 стр.
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи «Розрахунок температурних полів підчас зварювання»
21.78kb.
1 стр.
Розрахунок вартості розробки
657.76kb.
4 стр.
Розрахунок видатків, пов’язаних з виплатою компенсацій
69.45kb.
1 стр.
Мотивація в діяльності організації
204.62kb.
1 стр.
Види та способи реклами
203.98kb.
1 стр.
Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування
30.84kb.
1 стр.
Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування
30.58kb.
1 стр.