Главная страница 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України20.12.2011 № 1675

РОЗРАХУНОК

доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

1. Найменування органу державної податкової служби
Фізична особа - підприємець
Юридична особа
(необхідне позначити знаком “” або “”)

2. Код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*3. Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця4. Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця (назва, номер, дата)Відомості щодо державної реєстрації протягом календарного року: первинна повторна
(необхідне позначити знаком “” або “”)

5. Доходи, отримані суб’єктом господарювання за попередній календарний рік**:

Сума доходу у гривнях

5.1

доходи у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) ***
5.2

сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності
5.3

вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг)
5.4

інші доходи
Загальна сума отриманих доходів

(пункт 5.1 + пункт 5.2 + пункт 5.3 + пункт 5.4)
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

** З урахуванням пунктів 292.1 - 292.11 та 292.15 статті 292 глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України. При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.*** До доходу не включаються: отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Суб'єкт господарювання

___________________________
(підпис, дата)

М. П.

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку М. О. Чмерук


Смотрите также:
Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування
30.84kb.
1 стр.
Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування
30.58kb.
1 стр.
Додаток 1 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом
30.19kb.
1 стр.
Звіт про прибутки та збитки (Складається в тисячах гривень) Найменування статті № примітки Звітний рік Рік, що передує звітному Процентний дохід
161.35kb.
1 стр.
Управління праці та соціального захисту населення Борзнянської райдержадміністрації інформує
15.23kb.
1 стр.
Рішення № грудня 2011року с. Волошкове Про встановлення ставок єдиного податку на 2012 рік
307.54kb.
1 стр.
Розрахунок податку з реклами 1 Звітний розрахунок
94.4kb.
1 стр.
Закон україни про оподаткування прибутку підприємств
2123.85kb.
15 стр.
Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року
537.57kb.
2 стр.
Слово про віднайдений роман (передмова до публікації в журналі «Київ» 1993 року)
1597.48kb.
8 стр.
Закон України Про систему оподаткування закон україни 1 закон україни 2 закон україни про систему оподаткування
206.21kb.
1 стр.
Виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності лист від 29. 12. 2009 р. №01-16-2801
40.63kb.
1 стр.