Главная страница 1
Схвалено Затверджено

розпорядженням голови рішенням районної ради

райдержадміністрації від 25 травня 2011 року

від 10 лютого 2011 року

№ 71 № 121
ПРОГРАМА

забезпечення населення Здолбунівського району

засобами радіаційного та хімічного захисту

Програму розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”.


Мета Програми
Основною метою Програми є:

завчасне забезпечення населення необхідною кількістю засобів радіаційного та хімічного захисту у разі застосування ядерної та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану або виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання в умовах мирного часу;

визначення місць зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, забезпечення єдиного порядку їх видачі населенню;

завчасне створення пунктів видачі засобів захисту органів дихання;

створення належних умов зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту.
Завдання Програми
Основними завданнями Програми є:

визначення необхідної кількості засобів радіаційного та хімічного захисту для населення у розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць району;

накопичення для непрацюючого населення, яке проживає в зонах можливого хімічного забруднення, прогнозованих зонах хімічного забруднення, в зонах спостереження об’єктів радіаційної небезпеки, працюючого населення необхідної кількості засобів радіаційного та хімічного захисту;

визначення місць зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, облаштування поблизу радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів приміщень для їх зберігання;

визначення відповідальних посадових осіб за зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту;

забезпечення постійної готовності пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту.


Організаційне забезпечення виконання Програми
У разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану населення забезпечується такими засобами радіаційного та хімічного захисту:

засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин


непрацююче населення, яке проживає в зонах можливого хімічного забруднення та в зоні спостереження Хмельницької атомної електростанції – обласною державною адміністрацією за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам


працююче населення – підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування (далі – суб’єкти господарювання) за рахунок власних коштів

Обсяги забезпечення непрацюючого населення Здолбунівського району, яке проживає в зонах можливого хімічного забруднення та в зоні спостереження Хмельницької атомної електростанції, засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин (погоджені з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації) наведено у додатку 1 до Програми.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання в умовах мирного стану населення забезпечується такими засобами радіаційного та хімічного захисту:


промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин

непрацююче населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення – районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів із залученням коштів хімічно небезпечних об’єктів
для населення, яке працює в зонах можливого хімічного забруднення – суб’єктами господарювання за рахунок власних коштівреспіраторами, ватно-марлевими пов'язками

непрацююче населення, яке проживає в зоні спостереження Хмельницької атомної електростанції – районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів із залученням коштів об’єктів радіаційної небезпеки

Обсяги забезпечення населення, яке працює в зоні можливого хімічного забруднення, засобами радіаційного та хімічного захисту, їх типи, а також місця зберігання визначаються суб’єктами господарювання за погодженням з територіальним органом Міністерства надзвичайних ситуацій.

Для зменшення витрат, пов'язаних із накопиченням промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, допускається накопичення додаткових фільтрувальних коробок до засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин.

Річні норми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту визначаються в межах від 1/10 до 1/4 загальної потреби за кожною категорією залежно від терміну їх зберігання. Після закінчення нормативного терміну зберігання цих засобів здійснюється їх заміна.

Поповнення засобів радіаційного та хімічного захисту, використаних у разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечному об'єкті в умовах мирного стану, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах.


Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація Програми дасть можливість здійснити комплекс заходів, що спрямовані на ефективне вирішення питань державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Виконання завдань Програми дасть змогу протягом наступних


10 років забезпечити населення району засобами радіаційного та хімічного захисту, суттєво підвищити рівень безпеки населення, його захищеність від можливого впливу радіаційного та хімічного забруднення.
Відповідальні за реалізацію Програми
Виконавцями Програми є відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, яке щороку узагальнює інформацію про стан накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для населення.


Обсяги та джерела фінансування
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів державного, місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, інших не заборонених законодавством джерел.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в зонах можливого хімічного забруднення та в зоні спостереження Хмельницької атомної електростанції засобами радіаційного та хімічного захисту, становить 2,96 млн. гривень.

Районна державна адміністрація, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування на підставі розрахунків щороку передбачають кошти для забезпечення населення засобами радіаційного та хімічного захисту.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування для забезпечення непрацюючого населення засобами радіаційного та хімічного захисту наведено у додатку 2 до Програми.

Додаток 1

до ПрограмиОБСЯГИ

забезпечення непрацюючого населення Здолбунівського району, яке проживає в зонах можливого хімічного забруднення та в зоні спостереження Хмельницької атомної електростанції засобами індивідуального захисту органів дихання


Найменування або тип засобу радіаційного та хімічного захисту

Кількість,

тис. шт.


Орієнтовна вартість, тис. грн.

Місця зберігання

Засіб індивідуального захисту органів дихання для дорослого населення (фільтрувальний протигаз типу УЗС ВК, ГП-7)

2,787

1672,20

м. Острог, пров. Череп-ки, 2б
Засіб індивідуального захисту органів дихання для дітей віком від 1,5 до 6 років включно (фільтрувальний протигаз типу ПДФ-Д)

0,267

293,70

Засіб індивідуального захисту органів дихання для дітей віком від 7 до 16 років включно (фільтрувальний протигаз типу ПДФ-Ш)

0,669

568,65

Камери захисні дитячі (типу КЗД)

0,121

387,20

Респіратори

3,85

38,50

Виконкоми місцевих рад

ВСЬОГО
2960,25

Заступник голови районної ради Я.Мельник

Додаток 2до Програми
Прогнозні обсяги і джерела фінансування

для забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в зонах можливого хімічного забруднення та в зоні спостереження Хмельницької атомної електростанції, засобами радіаційного та хімічного захисту
тис. гривень

Джерела фінансування

Обсяг фінансу- вання

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

2921,75

292,75

292,75

292,75

292,75

292,75

292,75

292,75

292,75

292,75

292,75

Кошти місцевих бюджетів із залученням коштів об’єктів радіаційної небезпеки

38,50

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

Усього

2960,25

296,60

296,60

296,60

296,60

296,60

296,60

296,60

296,60

296,60

296,60

Заступник голови районної ради Я.Мельник
ПАСПОРТ

програми забезпечення непрацюючого населення Здолбунівського району

засобами радіаційного та хімічного захисту


  1. Програма розроблена на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19.082002 року № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту” та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.01.2011 №7 «Про забезпечення непрацюючого населення Рівненської області засобами радіаційного та хімічного захисту».
  1. Програма схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від
    «10» лютого 2011 року № 71.
  1. Замовник – районна державна адміністрація.
  1. Керівник Програми перший заступник голови райдержадміністрації Сидорня В.М.
  1. Виконавці заходів Програми –фінансове управління райдержадміністрації, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад.
  1. Термін виконання програми: 2011 – 2020 роки.
  1. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

тис. гривень

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

2921,75

Кошти місцевих бюджетів із залученням коштів об’єктів радіаційної небезпеки

38,50

Усього

2960,25


Заступник голови районної ради Я.МельникСмотрите также:
Розпорядженням голови рішенням районної ради райдержадміністрації від 25 травня 2011 року від 10 лютого 2011 року №71 №121
105.1kb.
1 стр.
Рішенням ХІ v сесія Дергачівської районної ради V і скликання від 13. 12. 2011р року №268-11
470.75kb.
4 стр.
Рішенням районної ради від 24 лютого 2012 року №13-13/2012 Програма зайнятості населення Білогірського району
552.55kb.
3 стр.
Рішенням Тернопільської обласної ради від 2011 року №
2928.5kb.
14 стр.
Рішення від 9 грудня 2011 року №80 м. Гайворон Про внесення доповнення до районної програми охорони навколишнього природного середовища Гайворонського
29.65kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 березня 2011 року м. Заліщики №174
203.7kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 січня 2011 року м. Ланівці №09
41.21kb.
1 стр.
Рішення " 22 " вересня 2011 року №216 Про внесення змін до Програми реформування І розвитку сільського комунального господарства Березнівського району на 2011 2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24 березня 2011 року №134
121.17kb.
1 стр.
Рішення від 2012 року Про надання пільги з орендної плати Корюківській міській молодіжній громадській організації «Альтернатива»
12.25kb.
1 стр.
Рішення позачергової 12 сесії Могилів-Подільської районної ради 6 скликання від 10. 01. 2012 року №129 програма зайнятості населення Могилів-Подільського району на 2012 2013 роки
653.16kb.
3 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2 листопада 2011 року м. Підгайці №443
46.76kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 травня 2011 року м. Ланівці №18/8
112.13kb.
1 стр.