Главная страница 1

ПІДГАЄЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 06 червня 2011 року

м.Підгайці

№ 211


Про проект програми розвитку олімпійського руху в Підгаєцькому районі на 2011-2014 роки

Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 5 травня 2011 року № 331 «Про проект програми розвитку олімпійського руху в Тернопільській області на 2011 – 2014 роки», з метою покращення фізкультурно-оздоровчої, спортивної роботи та забезпечення подальшого розвитку олімпійського руху:

1. Схвалити проект програми розвитку олімпійського руху в Підгаєцькому районі на 2011-2014 роки (далі – проект Програми), що додається.

2. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації:

2.1. Подати проект Програми на розгляд чергової сесії районної ради відповідно до вимог її регламенту.

2.2. При затвердженні даної Програми сесією районної ради розробити проект розпорядження щодо організації виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови районної державної адміністрації Городецькій Л.П.Голова районної державної адміністраціїА.В. ПРОКОПЕНКО


Проект СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

06.06. 2011 № 211


Програма

розвитку олімпійського руху в Підгаєцькому районі на 2011-2014 роки

1. Паспорт програми


1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 5 травня 2011 року № 331 «Про проект програми розвитку олімпійського руху в Тернопільській області на 2011 – 2014 роки»

3.

Розробник програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України (НОК України)

5.

Відповідальні виконавці програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України (НОК України)

6.

Учасники програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України (НОК України), органи місцевого самоврядування, районний комунальний центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”, районне фізкультурно – спортивне товариство «Колос» АПК

7.

Термін реалізації програми

2011-2014 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,
у тому числі:


100 тис. гривень9.1.

Коштів районного бюджету

84 тис. гривень

9.2.

Кошти інших джерел

16 тис. гривень


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Олімпійський рух – громадський рух, який базується на добровільному об’єднанні громадян та організацій з метою пропаганди ідей олімпізму, здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту.

Олімпійський рух є важливим чинником загальної культури. Виховання людей в дусі олімпійських цінностей сприяє впровадженню культури здорового способу життя, залученню всіх верств населення до активних занять фізичною культурою та спортом, що, в свою чергу, забезпечує покращення здоров’я нації, її духовне збагачення.

Стан здоров’я і спосіб життя населення Підгаєччини зокрема, та Тернопільщини і України загалом, потребує окремої уваги держави і владних структур. Процес депопуляції, який розпочався з 1990 року, набув характеру демографічної кризи, в умовах якої збереження життя і здоров’я кожної людини набуває надзвичайно важливого загальнодержавного значення.

Демографічна криза призвела до зменшення чисельності населення України з 52,2 млн у 1992 році до 45,8 млн у 2010. За цей час народжуваність зменшилась на 40%, а смертність збільшилася на 30%. Україна програє багатьом країнам світу за тривалістю трудової і творчої активності людей – у середньому на 30 років.

Особливу тривогу викликає низький рівень залучення населення до занять фізичною культурою і спортом. Так, лише кожен п’ятий хлопець чи дівчина шкільного віку та кожен десятий студент чи студентка мають достатній рівень рухової активності оздоровчої спрямованості, що є одним із найнижчих показників у Європі. 60 % українських школярів не спроможні виконати вимогу загальноєвропейських тестів з фізичної підготовленості «Єврофіт».

Кожна шоста дитина народжується з відхиленням в стані здоров’я, а за час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах школярі втрачають щонайменше третину свого здоров’я: погіршуються зір, слух, осанка; зростає кількість випадків невротичних розладів тощо. Відхилення у стані здоров’я визначаються медиками майже у 90% студентів, серед яких більше половини мають незадовільний фізичний стан.

В Україні палять 45,7 % юнаків і 35,5 % дівчат, 13,1 % молоді вживає наркотичні засоби. Аналогічні показники і в Тернопільській області, зокрема і в Підгаєцькому районі.

У дитячому та молодіжному середовищі зростає популярність малорухомого способу життя (комп’ютери, електронні ігри, перегляд телепередач тощо). Все більше переважають пасивні форми дозвілля, ризикована поведінка та різні форми залежності: алкоголь, наркотики, тютюнопаління, лудоманія тощо.

Дотепер в українському суспільстві не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і продовження його тривалості.

Основні проблеми, пов’язані з кризовою ситуацією у сфері фізичної культури і спорту характеризуються такими факторами:

- низький рівень освіти населення щодо усвідомлення цінності здоров’я та неефективна система стимулювання населення до збереження свого здоров’я;

- невідповідність потребам населення послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості;

- обмежена рухова активність, травматизм, поширення нікотинової, наркотичної, алкогольної залежності, асоціальна поведінка молоді, нераціональне та незбалансоване харчування, вживання допінгових речовин;

- слабка фізична підготовка молоді;

- низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного спорту;

- невідповідність баз олімпійської підготовки європейським та світовим стандартам;

- не налагоджена скоординована робота між суб’єктами фізичної культури і спорту, зокрема федераціями з видів спорту та фізкультурно-спортивними організаціями;

- недосконалість організаційно-правових та економічних механізмів державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

- недостатнє бюджетне фінансування та неефективне залучення позабюджетних коштів.

За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики має стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини.

Як соціальне явище олімпійський рух відображає стан суспільства.

На міжнародний імідж держави позитивно впливають досягнення українських спортсменів на спортивній арені, які прищеплюють почуття патріотизму та гордості за свою країну.

Найкращим прикладом для пропаганди олімпійських ідеалів, розвитку олімпійського руху є безпосередня участь атлетів регіону в Олімпійських іграх.

З 1994 року, коли Україна самостійно організовувала свій виступ власною командою на XVII Олімпійських іграх в м. Лілехамері, Тернопільщина вперше була представлена на найпрестижніших змаганнях планети. Наші земляки Тарас Дольний та Іван Максімов гідно захищали честь держави на іграх ХVII зимової Олімпіади. З того часу Тернопільські спортсмени 28 разів брали участь в зимових та літніх Олімпійських іграх, а Роман Гонтюк завоював поки що єдину нагороду для області на XXVIII Олімпійських іграх в м. Афіни (Греція). Принагідно відзначити Шкварла Івана Володимировича, нашого земляка, вихідця м.Підгайці, чемпіона ХІІІ Параолімпійських ігор в Пекіні, чемпіона світу, дворазового чемпіона Європи з футболу серед ДЦП, члена збірної команди України, Майстра Спорту Міжнародного класу.

Проте, вже сьогодні в області немає реальних кандидатів на участь у ХХХ літніх Олімпійських іграх 2012 року в м. Лондоні. Система підготовки спортсменів високого класу та спортивного резерву до складу національних збірних команд потребує удосконалення.

Сьогодні необхідно зробити спорт натхненням для молоді з тим, щоб вони усвідомили його значимість у своєму житті.

У 2007 році Міжнародний Олімпійський комітет схвалив історичне рішення про проведення літніх та зимових Юнацьких Олімпійських ігор, які вперше пройшли цього року в м. Сінгапур. На олімпійських аренах м. Сінгапура наші атлети гідно відстоювали честь України. У неофіційному командному заліку збірна команда України посіла третє місце, пропустивши вперед команди Китаю та Росії, здобувши 35 нагород різного ґатунку. Нажаль, Тернопільщина не була представлена на І Юнацьких Олімпійських іграх, що свідчить про рівень резервного спорту.

Державна політика підтримки олімпійського руху повинна спрямовуватися: на реалізацію програми розвитку олімпійського руху в регіонах; вияв повсюдної уваги до дитячо-юнацького спорту, фізичної культури за місцем проживання, масового відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості; на забезпечення функціонування системи контролю і оцінки всієї системи фізичної культури і спорту.

Розвиток олімпійського руху в Тернопільській області, зокрема і в Підгаєцькому районі цілковито відповідає умовам часу та інтересам держави і є невід’ємною частиною руху за здоровий спосіб життя. Адже, як зазначено в Олімпійській Хартії «Олімпізм являє собою філософію життя, що звеличує та об’єднує в гармонійне ціле якості тіла, волі та розуму. Поєднуючи спорт з культурою та освітою, Олімпізм намагається створити спосіб життя, який базується на радості від зусилля, освітній цінності доброго прикладу та повазі до універсальних фундаментальних етичних принципів».
3. Визначення мети Програми
Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для поширення ідей і цінностей олімпійського руху серед населення Підгаєцького району, впровадження культури здорового способу життя, залучення всіх верств населення до активних занять фізичною культурою та спортом, активації руху за духовне збагачення та моральне очищення суспільства як важливої складової покращення якості і тривалості активного життя населення та розвитку спорту вищих досягнень.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконання програми
З метою реалізації Програми необхідно ввести в дію організаційний механізм, який передбачає поєднання зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб’єктів сфери фізичної культури і спорту.

Принциповою особливістю механізму реалізації Програми є забезпечення її напрямків і заходів. Цього можна досягти за рахунок якісного добору складу координаційної ради, кожен член якої відповідає за визначені напрямки та заходи Програми, а також призначення осіб, відповідальних за певну ділянку роботи.

Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

- пропаганда олімпійського руху із залученням засобів масової інформації для роз’яснення проблем, пов’язаних із сферою фізичної культури і спорту;

- інтеграція олімпійської освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів та поліпшення фізкультурно-оздоровчої роботи в усіх навчальних закладах;

- організація та проведення спортивно-масових заходів, Олімпійських уроків, Олімпійських днів тощо, під час проведення яких залучатимуться всі верстви населення і провідні спортсмени (олімпійці), тренери, ветерани спорту, фахівці галузі фізичної культури і спорту;

- розроблення системи заохочення молоді до занять фізичною культурою і спортом, особливо у навчальних закладах;

- збільшення кількості молоді, що займається фізичною культурою і спортом;

- забезпечення інформаційної підтримки розвитку олімпійського руху.

Для фінансування Програми залучаються в установленому порядку кошти районного бюджету, а також кошти інших джерел фінансування, не заборонені чинним законодавством. Фінансування витрат на виконання заходів, за винятком заходів передбачених Програмою розвитку фізичної культури і спорту в Підгаєцькому районі на 2007-2011 роки, можливе в межах наявного фінансового ресурсу районного бюджету при затвердженні та уточненні районного бюджету на відповідний бюджетний рік.


Ресурсне забезпечення Програми розвитку олімпійського руху

в Підгаєцькому районі на 2011 -2014 роки

(тис. грн..)Обсяги коштів, які пропонується

залучити на виконання програми2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Усього витрат на виконання програми


Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

24.5

25.5

25

25

100

районний бюджет

20.5

21.5

21

21

84

коштів інших джерел

4

4

4

4

16

Загальна вартість реалізації Програми становить 100 тис. гривень, з них у 2011 році – 24.5 тис. гривень, у 2012 році – 25.5 тис. гривень, у 2013 – 25 тис. гривень, у 2014 – 25 тис. гривень.

Термін реалізації Програми: 2011-2014 роки.
5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:

- сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;

- розроблення документів щодо регламенту взаємовідносин між відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації та Підгаєцьким районним осередком Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України (НОК України);

- розвиток олімпійської освіти та олімпійського руху в закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти;

- розвиток олімпійського руху на теренах Підгаєцького району, за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом, зокрема, серед сільського населення;

- забезпечення розвитку олімпійських видів спорту в дитячо-юнацькій спортивній школі;

- підвищення рівня спортивної майстерності вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- сприяння спортивним організаціям у поліпшенні матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом, забезпечення оснащення інвентарем та обладнанням провідних баз підготовки спортсменів з олімпійських видів спорту, а також забезпечення екіпіровкою провідних спортсменів на рівні сучасних вимог;

- професійний відбір талановитих спортсменів до складу збірних команд району, області з олімпійських видів спорту та забезпечення належних умов для безперервного навчально-тренувального процесу, участі у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

- вжиття заохочувальних заходів щодо підвищення спортивних результатів;

- розвиток роботи з ветеранами фізкультурно-спортивного руху;

- розвиток спорту інвалідів.

Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:

- розвиток олімпійської освіти;

- фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота;

- нормативно-правове та наукове забезпечення;

- кадрове забезпечення;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення.

У результаті виконання заходів Програми будуть визначені стратегічні пріоритети розвитку олімпійського руху відповідно до напрямів державної політики у сфері фізичної культури і спорту; створені організаційні, нормативно-правові, матеріально-технічні та соціально-економічні умови для комплексного вирішення поставлених завдань та переорієнтації практичної діяльності на розв’язання пріоритетної проблеми – зміцнення здоров’я та тривалості працездатності населення засобами фізичної культури і спорту.

6. Напрями діяльності та заходи Програми


№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання

Перелік заходів

програми


Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний

результат2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Розвиток олімпійської освіти

Впровадження олімпійської освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

2011-2014

Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Формування і вдосконалення в учнівської молоді системи знань щодо гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму, мотивації та навичок здорового способу життя

Створення олімпійських куточків у навчальних закладах

2011-2013

Відділ освіти райдержадміністрації

районний бюджет
кошти інших джерел


2

1


2

1


2

1


2

1


8

4


Відкриття у 5 загальноосвітніх навчальних закладах району окремих куточків з інформацією про олімпійський рух та залучення до 2 тис. учнів, зацікавлених олімпізмом:

у 2011 році – 0,2 тис. учнів;

у 2012 році – 0,3 тис. учнів;

у 2013 році – 0,5 тис. учнів;

у 2014 році – 1 тис. учнів


Проведення районного туру Всеукраїнської вікторини „Знавець олімпійського спорту”, конкурсів дитячого малюнку та літературних творів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів

2011-2014

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Мотивація пізнавального інтересу до олімпійського руху серед широкого кола учнів, пропаганда здорового способу життя

Формування бібліотеки на базі обласного відділення та районних осередків Національного олімпійського комітету, яка включала б повну інформацію щодо олімпійського руху

2011

Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Надасть можливість всім зацікавленим ознайомитись у повному обсязі з інформацією про олімпійський рух

2.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

Проведення Всеукраїнського олімпійського уроку „Стань в ряди олімпійців"


2011-2014

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України

районний

бюджет
кошти інших джерел
2

1


2

1


2

1


2

1


8

4


Збільшення кількості учасників спортивно-видовищних заходів до 4,5 тис. осіб.

У 2011 році – 1 тис. осіб;

у 2012 році – 1 тис. осіб;

у 2013 році – 1 тис. осіб;

у 2014 році – 1,5 тис. осіб


Організація і проведення олімпійського дня

2011-2014

Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України, районний комунальний центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”

районний бюджет
кошти інших джерел


1,5

0,5


1,5

0,5


2

0,5


2

0,5


7

2


Організація і проведення заходів у рамках програми олімпійського тижня

2011-2014

Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України, районний комунальний центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”

районний бюджет
кошти інших джерел


1,5

0.3


1,5

0,3


1,5

0,3


1,5

0,3


6

1,2


Організація і проведення та участь у спортивно-масових заходах, змагань на призи заслужених спортсменів і тренерів України та з метою вшанування пам'яті провідних фахівців спорту району, області

2011-2014

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету, районні федерації з видів спорту

районний

бюджет
кошти інших джерел
2

0,7


2

0,7


2

0,7


2

0,7


8

2,8


Проведення Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя»

2011-2014

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету

Районний

бюджет
кошти інших джерел
1,5

0,5


1,5

0,5


1,5

0,5


1,5

0,5


6

2


Можливість залучити до олімпійського руху щороку до 1000 учнів з більш ніж 8 загальноосвітніх шкіл області

Сприяння в організації і проведенні районних змагань „Хто ти, майбутній олімпієць?”

2011-2014

Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету, районне фізкультурно-спортивне товариство „Колос” АПК

районний бюджет


2

2

2

2

8

Сприяння додатковому залученню щороку до 500 дітей і підлітків до участі у спортивно-масових заходах в області

Проведення щороку 2 навчально-тренувальних зборів для провідних спортсменів з олімпійських видів спорту, в тому числі за межами України та забезпечення їх участі у змаганнях

2011-2014

Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету, федерації з видів спорту

Районний

бюджет


3

3

3

3

12

Можливість підвищити спортивні результати, а також покращити шанси на завоювання олімпійських «ліцензій» спортсменами області

Сприяти розвитку видів спорту, що входять до програми Паралімпійських ігор, Дефлімпійських ігор, спеціальних олімпіад
Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Залучення більшої кількості інвалідів до занять спортом, підвищення майстерності спортсменів-інвалідів

Сприяння проведенню спортивно-масових заходів серед інвалідів
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету

районний бюджет


1

1

1

1

4

Можливість проводити додатково щороку 5 обласних турнірів з олімпійських видів спорту серед інвалідів

Сприяння в організації заходів ветеранського руху та спортивних заходів серед ветеранів

2011-2014

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення НОК України, федерації з видів спорту, районний комунальний центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”

Районний

бюджет


2

2

2

2

8

Проведення щороку 5 обласних турнірів з олімпійських видів спорту серед ветеранів та залучення до спортивно-масових заходів області більше 50 ветеранів спорту для пропаганди здорового способу життя особистим прикладом

3.

Нормативно-правове та наукове забезпечення

Здійснити аналіз стану олімпійських видів спорту в районі і визначити пріоритетні шляхи щодо подальшого розвитку

2011

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення НОК України,

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Вдосконалення системи управління олімпійськими видами спорту, що в свою чергу забезпечить винайдення оптимальних шляхів вирішення нагальних проблем сфери

Прийняти участь у науково-практичній конференції „Олімпійський і професійний спорт”

2012

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення НОК України,

районний бюджет

-

1

-

-

1

Впровадження передових наукових методів організації навчально-тренувального процесу, підвищення професійної кваліфікації фахівців спорту та спортивних результатів,

проведення ефективної навчально-виховної, організаційно-методичної, навчально-тренувальної та спортивної роботиЗапровадити систематичне проведення і участь в семінарах нарад для вчителів фізичної культури

2011-2014

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення НОК України,

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Підвищення кваліфікації фахівців фізичної культури і спорту

Здійснити визначення щорічного рейтингу кращих спортсменів, тренерів, спортивних організацій в олімпійських видах спорту, вжити заходів щодо їх морального та матеріального заохочення

2011-2014

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення НОК України,, федерації з видів спорту

районний бюджет

2

2

2

2

8

Можливість щороку преміювати 3 найкращих спортсменів та тренерів району за вагомі досягнення у спорті, а також мотивувати юних спортсменів до підвищення спортивних результатів

Проведення заходів щодо покращення діяльності районних федерацій з видів спорту

2011-2014

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення НОК України,,

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Підняття ролі самоврядування в галузі фізичної культури і спорту

4.

Кадрове забезпечення

Залучати фахівців фізичної культури і спорту до співпраці з Підгаєцьким районним осередком Тернопільського обласного відділення НОК України

2011

Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення НОК України

не потребує коштів

-

-

-

-

-

дасть можливість вдосконалити структуру управління олімпійським рухом, покращити роботу в селах та районному центрі, а також додатково залучати до олімпійського руху 30 фахівців галузі фізичної культури і спорту у найбільш віддалених куточках району

5.

Інформаційно-пропагандист-

ське забезпечення

Започаткувати в районній газеті «Земля Підгаєцька» рубрику з пропаганди фізичної культури, спорту та олімпійського руху

2011-2014

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення НОК України,

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Удосконалення системи інформування населення через засоби масової інформації та збільшення щороку на 10% рівня інформованості населення району щодо розвитку олімпійського руху


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених Програмою та взаємне інформування покладається на відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації та Підгаєцький районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України (НОК України).Керівник апарату районної

державної адміністрації О.М.СЕМЕНЕЦЬ
Раїнчук 2 19 76


Смотрите также:
Розпорядження щодо організації виконання заходів Програми
289.83kb.
1 стр.
Інформація про хід виконання заходів програми економічного І соціального розвитку області за І півріччя 2011 року № з/п Напрями діяльності та заходи програми
2394.47kb.
13 стр.
Розпорядження від 03 лютого 2012 року №41 Про затвердження заходів з виконання регіональної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року
84.86kb.
1 стр.
Розпорядження кму від 5 жовтня 2009 р. №1622-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року»
205.48kb.
1 стр.
Черкаська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки
108.25kb.
1 стр.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. №1237-р «Про затвердження плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»
116.34kb.
1 стр.
Рішення " 12 " травня 2011 року №168 Про план заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний
213.96kb.
1 стр.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19. 04. 2011 №165 Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації
59.34kb.
1 стр.
Розпорядження міськогоголов и " 01 " 12 2011 №
92.3kb.
1 стр.
Інформація щодо впровадження реформ Президента України в галузі освіти Рокитнянського району
193.88kb.
1 стр.
Довідка про виконання Регіональної програми підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області та української діаспори на 2010-2012 роки за 2010 рік
29.83kb.
1 стр.
Розпорядження міського голови від 30. 09. 2011 №363-р м. Сніжне Про План заходів щодо організації роботи по формуванню проекту місцевого
125.08kb.
1 стр.