Главная страница 1

УКРАЇНА

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 24 березня 2011 року м.Заліщики № 174
Про проект комплексної програми розвитку

системи цивільного захисту Заліщицького

району від надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру на 2011-2014 роки

Відповідно до законів України “Про цивільну оборону України”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Указу Президента України від 9 лютого 2001 року

№ 80 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 “Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року № 156 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки” та розпорядження голови облдержадміністрації від 12 жовтня 2009 року № 733 “Про проект програми розвитку системи цивільного захисту Тернопільської області на 2009-2013 роки”:

1. Схвалити проект комплексної програми розвитку системи цивільного захисту Заліщицького району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2011-2014 роки (далі Програма), що додається.

2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації відповідно до регламенту районної ради подати проект Програми на розгляд чергової сесії районної ради.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при розробці та внесенні змін до річних проектів районних бюджетів на 2011-2014 роки передбачити кошти на виконання заходів даної програми.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник голови

райдержадміністрації Я.І.ВЕРХОЛА

ПРОЕКТ СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

24.03.2011 № 174
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку системи цивільного захисту Заліщицького району

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

на 2011-2014 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій

райдержадміністрації, РВ УМНС України в Тернопільській області2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 №156 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки”

3.

Розробник програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій

райдержадміністрації4.

Співрозробники програми

РВ УМНС України в Тернопільській області

5.

Відповідальні виконавці програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій

райдержадміністрації, РВ УМНС України в Тернопільській області6.

Учасники програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій

райдержадміністрації, РВ УМНС України в Тернопільській області7.

Термін реалізації програми

2011-2014 роки

7.1.

Етапи виконання програми

І етап: 2011, 2012 роки;

ІІ етап 2013-2014 роки8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

Сільські, селищний та міський бюджет9.

Загальний обсяг фінан-сових ресурсів, необхід-них для реалізації про-грами, всього, у т. ч.:

131 900,00 грн

9.1.

Коштів районного бюджету

76 900,00 грн

9.2

Кошти сільських, селищного та міського бюджету

55 000, 00 грн


2. Загальні положення
Програма розвитку системи цивільного захисту Заліщицького району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2011-2014 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до завдань, покладених на Цивільну оборону України, законами України "Про Цивільну оборону України", “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Указів Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, від 4 лютого 2003 року № 76/2003 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року “Про стан техногенної та природної безпеки України”, від 9 лютого 2001 року № 80 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 “Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року № 156 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки” та розпорядження голови облдержадміністрації від 12 жовтня 2009 року № 733 “Про проект програми розвитку системи цивільного захисту Тернопільської області на 2009-2013 роки”.

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади.

Програма спрямована на створення умов підвищення безпеки людини, рівня її захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів за рахунок більш ефективного функціонування системи цивільного захисту району. Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характерів зумовлена тенденціями зростання збитків і шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними природними явищами, пожежами, промисловими аваріями і катастрофами, невпинним зростом ризиків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Сукупні розміри прямих і опосередкованих втрат (людських, економічних та інших) від факторів надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру з кожним роком зростають.
3. Загальна характеристика сучасного стану системи

цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Заліщицького району
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 156 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки”, Указу Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Указу Президента України від 4 лютого 2003 року № 76/2003 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року “Про стан техногенної та природної безпеки України” є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади.

На території Заліщицького району розташовано 24 потенційно небезпечних об’єктів, які є об’єктами підвищеної небезпеки й несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю району. Унаслідок високого рівня зношення технологічного обладнання більшості підприємств підвищеної небезпеки в районі складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій.

Крім того, можливі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин, у тому числі при транспортуванні автомобільним та залізничним транспортом. Їх максимальна кількість при транспортуванні залізницею одним поїздом складає до 30 тонн (2-3 цистерн).

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, сильними опадами, градом, обледенінням.

Щороку збільшується кількість пожеж та загиблих людей від вогню.

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту району не відповідає сучасним вимогам, зношеність техніки та оснащення становить понад 80 відсотків. Не організовано належним чином роботу із забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості з причин відсутності підрозділів місцевої пожежної охорони.

У 2005-2010 роках проблеми у сфері цивільного захисту розв’язувались в межах діючих на сьогоднішній час програм:

- розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Заліщицького району на 2007-2010 роки;

- створення та накопичення районного матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2007-2010 роки;

- забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань району засобами радіаційного та хімічного захисту на 2006–2010 роки;

- створення районного страхового фонду документації на 2006-2010 роки;

- комплексна районна програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки у Заліщицькому районі на 2007-2010 роки.

Ці програми не виконуються в повному обсязі через обмеженість фінансування.

4. Зміст проблеми та обгрунтування її вирішення
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, відповідно до Указу Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 "Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади, служб цивільної оборони району.

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру зумовлена тенденціями зростання збитків і шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними природними явищами, промисловими аваріями і катастрофами. Сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат (людських, матеріально-технічних, інтелектуальних та інших) від вражаючих факторів надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру з кожним роком зростають.

Основними завданнями захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій є:


  • забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій, призначених для запобігання надзвичайних ситуацій, та реагування на них;

  • розроблення та забезпечення заходів щодо запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

  • збір та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації;

  • оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій,
    своєчасне і достовірне інформування його про наявну обстановку і вжиті заходи;

  • своєчасне проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення постраждалого населення з залученням матеріальних та фінансових ресурсів.

Вирішення вищезазначених завдань без сучасної системи цивільного захисту Заліщицького району неможливе. Програма забезпечить підвищення рівня захисту населення і територій під час виникнення надзвичайних ситуацій.
5. Мета, завдання, строки та етапи реалізації Програми
Метою Комплексної програми розвитку системи цивільного захисту Заліщицького району є забезпечення державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог законів України „Про правові засади цивільного захисту”, „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, „Про аварійно-рятувальні служби”, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки в районі та організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов для відпочинку населення області, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту району є:

1. Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Створення страхового фонду документації юридичних і фізичних осіб-постачальників документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3. Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту особового складу територіальних формувань районного підпорядкування.

4. Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на території Заліщицького району.

5. Здійснення заходів щодо організації проведення рятувальних та інших непередбачених робіт під час весняного паводку, повені на річці Дністер.

6. Забезпечення виготовлення технічної документації на захисні споруди, як об’єктів нерухомого майна та оформлення інвентарних справ.Програма реалізується:
Досягнення вищезазначеної мети можливе в два етапи при здійсненні впродовж 2011-2014 років комплексу шляхів та засобів спрямованих на першому етапі (2011, 2012 роки) на:

- створення, накопичення та фінансування районного матеріального резерву Заліщицького району для виконання заходів спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (додатки 2,3,4).;

- створення районного страхового фонду документації під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.;

- здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на території Заліщицького району;

- здійснення заходів щодо організації проведення рятувальних та інших непередбачених робіт під час весняного паводку, повені на річці Дністер;

- забезпечення виготовлення технічної документації на захисні споруди, як об’єктів нерухомого майна та оформлення інвентарних справ.

На другому етапі (2013-2014роки) передбачається:

- обстеження територій імовірного забруднення вибухонебезпечними предметами часів минулих війн.

- забезпечення населення і особового складу територіальних формувань засобами радіаційного та хімічного захисту;

- здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.


Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Комплексної програми, становить 131 900,00 гривень.

Фінансування витрат на виконання заходів (наведені у додатку 1 до Комплексної програми) проводиться з районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.


6. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація основних завдань Комплексної програми дасть змогу захистити населення і територію району, запобігати виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захистити навколишнє природне середовище та локалізувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Внаслідок підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб об’єктів, покращення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного до-оснащення аварійно-рятувальної служби буде забезпечено повний обсяг заходів для реагування і попередження надзвичайних ситуацій і подій на території району, оповіщення людей, зниження нещасних випадків та створення безпечних умов життя населення району .

У результаті виконання завдань Комплексної програми створиться реальна можливість суттєво підвищити рівень безпеки людини і навколишнього середовища, їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів.

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів для завчасного цивільного захисту неможливе.

В результаті реалізації Програми буде створена сучасна система цивільного захисту Заліщицького району, яка забезпечить ефективне функціонування та виконання завдань цивільної оборони відповідно до законодавства України і надасть можливість:


  • оперативно залучити необхідні людські, фінансові, матеріальні та інші ресурси для вирішення завдань з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій;

  • своєчасно попереджувати органи управління цивільної оборони та населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

- забезпечити надійне та стале управління силами та засобами (відповідними
службами цивільної та територіальної оборони) під час загрози та виникненні надзвичайних ситуацій.

В разі здійснення заходів Програми буде створена реальна можливість суттєво підвищити рівень безпеки людини і навколишнього середовища, їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів.


7. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 167 800,00 грн. (згідно додатку), в тому числі: 2011рік – 31 500,00 грн. (першочергово), 2012рік – 42 400,00 грн., 2013 рік – 31 000,00 грн., 2014 рік – 27 000,00 грн.

Фінансування витрат на виконання заходів (наведені у додатку до Програми) проводиться за рахунок районного бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 156 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки”.

Обсяг фінансування з районного бюджету визначається сесією районної ради.

За результатами здійснення заходів Програми в кінці кожного року уточнюються заходи на наступний період та обсяги видатків.

Керівник апарату

райдержадміністрації Б.С.ПАВЛЮК
І.Т.Шклярук

Додаток

до проекту Програми, схваленої

розпорядженням голови

райдержадміністрації

З А Х О Д И


розвитку системи цивільного захисту Заліщицького району

на 2011-2014 роки

пп

Найменування заходу


Термін вико-нання

Фінан-сові витрати, грн.

(районний бюджет)Відповідальні виконавці

1

2

3

4

5

1


Створення та поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

згідно затвердженого графіку та кошторису накопичення районного матеріального резерву Заліщицького району (додатки 2,3,4).2011 р.

8000,00

Відділ з питань над-звичайних ситуацій райдержадміністрації

2012 р.

10000,00

Відділ з питань над-звичайних ситуацій райдержадміністрації

2013 р.

12000,00

Відділ з питань над-звичайних ситуацій райдержадміністрації

2014 р.

12000,00

Відділ з питань над-звичайних ситуацій райдержадміністрації

2

Створення страхового фонду документації юридичних і фізичних осіб-постачальників документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2012 р.

2400,00


Відділ з питань над-звичайних ситуацій райдержадміністрації

2013 р.

3000,00


Відділ з питань над-звичайних ситуацій райдержадміністрації

2014 р.

5000,00


Відділ з питань над-звичайних ситуацій райдержадміністрації

3

Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту особового складу територіальних формувань районного підпорядкування.

2012 р.


2000,00


Відділ з питань над-звичайних ситуацій райдержадміністрації, районна санепі-демстанція

2013 р.

4000,00

Відділ з питань над-звичайних ситуацій райдержадміністрації, районна санепі-демстанція

4


Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на території Заліщицького району

2011 р.

10000,00

Міськсільвиконкоми

2012 р.

12000,00

Міськсільвиконкоми

2013 р.

12000,00

Міськсільвиконкоми

2014 р.

10000,00

Міськсільвиконкоми

5

Здійснення заходів щодо організації проведення рятувальних та інших непередбачених робіт під час весняного паводку, повені на річці Дністер.

2011 р.

5000,00

Устечківська, Іване-Золотівська, Зелено-гайська, Добрівлян-ська, Городоцька, Зозулинська, Синьків-ська, Колодрібська сільські та Заліщицька міська ради

2012 р.

6000,00


Устечківська, Іване-Золотівська, Зелено-гайська, Добрівлян-ська, Городоцька, Зозулинська, Синьків-ська, Колодрібська сільські та Заліщицька міська ради

6


Забезпечення виготовлення технічної документації на захисні споруди цивільної оборони (ПРУ), як об’єктів нерухомого майна та оформлення інвентарних справ.

2011 р.

8500,00

Відділ з питань освіти райдержадміністрації (ЗОШ І-ІІІ ступенів сіл Зозулинці, Лисівці, смт.Товсте та м.Заліщики, І-ІІ ступенів с.Новосілка), управління агропро-мислового розвитку райдержадміністрації

2012 р.

10000,00

Відділ з питань освіти райдержадміністрації (ЗОШ І-ІІІ ступенів сіл Зозулинці, Лисівці, смт.Товсте та м.Заліщики, І-ІІ ступенів с.Новосілка), управління агропро-мислового розвитку райдержадміністрації

Всього:

2011-2014 рр.

131900,00В тому числі

2011 р.

31500,00


2012 р.

42400,00


2013 р.

31000,00


2014 р.

27000,00Начальник відділу з питань


надзвичайних ситуацій

райдержадміністрації І.Т.ШКЛЯРУК


Смотрите также:
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 березня 2011 року м. Заліщики №174
203.7kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 січня 2011 року м. Ланівці №09
41.21kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від " 7 " липня 2010 року м. Ланівці №294 Про запобігання та мінім
46.38kb.
1 стр.
Рішенням ХІ v сесія Дергачівської районної ради V і скликання від 13. 12. 2011р року №268-11
470.75kb.
4 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2 листопада 2011 року м. Підгайці №443
46.76kb.
1 стр.
Рішення позачергової 12 сесії Могилів-Подільської районної ради 6 скликання від 10. 01. 2012 року №129 програма зайнятості населення Могилів-Подільського району на 2012 2013 роки
653.16kb.
3 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 червня 2011 року
369.67kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 липня 2011 року м. Ланівці №304
388.35kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 травня 2011 року м. Ланівці №18/8
112.13kb.
1 стр.
Розпорядження 02 листопада 2011 року №642 Про виконання доходної та видаткової частини бюджету району та районного бюджету за 9 місяців 2011 року
15.7kb.
1 стр.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19. 04. 2011 №165 Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації
59.34kb.
1 стр.
Розпорядження голови буської районної державної адміністрації 02. 08. 11 м. Буськ 373 Про затвердження плану заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Буському районі на 2011 рік
79.88kb.
1 стр.