Главная страница 1


УКРАЇНА

МОНАСТИРИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІРОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 24 травня 2011 року м. Монастириська № 217

Про проект програми розвитку олімпійського руху в Монасти- риському районі на 2011-2014 роки

Відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 5.05.2011 р. № 331 «Про проект програми розвитку олімпій- ського руху в Тернопільській області на 2011-2014 роки», з метою покра- щення фізкультурно-оздоровчої, спортивної роботи та забезпечення подальшого розвитку олімпійського руху:

1. Схвалити проект програми розвитку олімпійського руху в Монастириському районі на 2011-2014 роки (далі - проект Програми), що додається.

2. Відділу з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації подати проект Програми на розгляд чергової сесії районної ради відповідно до вимог її регламенту.

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови районної державної адміністрації Тимурі С.П.

Перший заступник голови районної

державної адміністрації В.І.ГРИНИШИНПроект

Схвалено

Розпорядження голови

районної державної

адміністрації

24.05.2011 № 217
Програма

розвитку олімпійського руху в Монастириському районі

на 2011-2014 роки
1. Паспорт програми


1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва роз- порядчого документа ор- гану виконавчої влади про розроблення прог- рами

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 5.05.2011 р. № 331 «Про проект програми розвитку олімпійського руху в Тернопільській області на 2011-2014 роки»

3.

Розробник програми

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Монастириський районний осередок Націо- нального олімпійського комітету України (НОК України)

5.

Відповідальні виконавці програми

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації, Монасти- риський районний осередок Національного олімпійського комітету України

6.

Учасники програми

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти районної державної адміністрації, Монастириський районний осередок Націо- нального олімпійського комітету України, органи місцевого самоврядування.

7.

Термін реалізації прог- рами

2011-2014 роки

8.

Перелік місцевих бюд- жетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінан- сових ресурсів, необхід- них для реалізації прог- рами,

всього,


у тому числі:

84,5 тис. гривень


9.1.

Коштів районного бюд- жету

57,5 тис. гривень

9.2.

Кошти інших джерел

27,0 тис. гривень2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Олімпійський рух – громадський рух, який базується на добровільному об’єднанні громадян та організацій з метою пропаганди ідей олімпізму, здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту.

Олімпійський рух є важливим чинником загальної культури. Виховання людей в дусі олімпійських цінностей сприяє впровадженню культури здорового способу життя, залученню всіх верств населення до активних занять фізичною культурою та спортом, що, в свою чергу, забезпечує покращення здоров’я нації, її духовне збагачення.

Стан здоров’я і спосіб життя населення Монастирищини зокрема, та України загалом, потребує окремої уваги держави і владних структур. Процес депопуляції, який розпочався з 1990 року, набув характеру демографічної кризи, в умовах якої збереження життя і здоров’я кожної людини набуває надзвичайно важливого загальнодержавного значення.

Демографічна криза призвела до зменшення чисельності населення України з 52,2 млн у 1992 році до 45,8 млн у 2010. За цей час народжуваність зменшилась на 40%, а смертність збільшилася на 30%. Україна програє багатьом країнам світу за тривалістю трудової і творчої активності людей – у середньому на 30 років.

Особливу тривогу викликає низький рівень залучення населення до занять фізичною культурою і спортом. Так, лише кожен п’ятий хлопець чи дівчина шкільного віку та кожен десятий студент чи студентка мають достатній рівень рухової активності оздоровчої спрямованості, що є одним із найнижчих показників у Європі. 60 % українських школярів не спроможні виконати вимогу загальноєвропейських тестів з фізичної підготовленості «Єврофіт».

Кожна шоста дитина народжується з відхиленням в стані здоров’я, а за час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах школярі втрачають щонайменше третину свого здоров’я: погіршуються зір, слух, осанка; зростає кількість випадків невротичних розладів тощо. Відхилення у стані здоров’я визначаються медиками майже у 90% студентів, серед яких більше половини мають незадовільний фізичний стан.

В Україні палять 45,7 % юнаків і 35,5 % дівчат, 13,1 % молоді вживає наркотичні засоби. Аналогічні показники і в Монастириському районі.

У дитячому та молодіжному середовищі зростає популярність малорухомого способу життя (комп’ютери, електронні ігри, перегляд телепередач тощо). Все більше переважають пасивні форми дозвілля, ризикована поведінка та різні форми залежності: алкоголь, наркотики, тютюнопаління, лудоманія тощо.

Дотепер в українському суспільстві не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника

фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і продовження його тривалості.

Основні проблеми, пов’язані з кризовою ситуацією у сфері фізичної культури і спорту характеризуються такими факторами:

- низький рівень освіти населення щодо усвідомлення цінності здоров’я та неефективна система стимулювання населення до збереження свого здоров’я;

- невідповідність потребам населення послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості;

- обмежена рухова активність, травматизм, поширення нікотинової, наркотичної, алкогольної залежності, асоціальна поведінка молоді, нераціональне та незбалансоване харчування, вживання допінгових речовин;

- слабка фізична підготовка молоді;

- низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резер- вного спорту;

- невідповідність баз олімпійської підготовки європейським та світовим стандартам;

- не налагоджена скоординована робота між суб’єктами фізичної культури і спорту, зокрема федераціями з видів спорту та фізкультурно-спортивними організаціями;

- недосконалість організаційно-правових та економічних механізмів державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

- недостатнє бюджетне фінансування та неефективне залучення позабюджетних коштів.

За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики має стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини.

Як соціальне явище олімпійський рух відображає стан суспільства.

На міжнародний імідж держави позитивно впливають досягнення українських спортсменів на спортивній арені, які прищеплюють почуття патріотизму та гордості за свою країну.

Найкращим прикладом для пропаганди олімпійських ідеалів, розвитку олімпійського руху є безпосередня участь атлетів регіону в Олімпійських іграх.

З 1994 року, коли Україна самостійно організовувала свій виступ власною командою на XVII Олімпійських іграх в м. Лілехамері, Тернопільщина вперше була представлена на найпрестижніших змаганнях планети. Наші земляки Тарас Дольний та Іван Максімов гідно захищали честь держави на іграх ХVII зимової Олімпіади. З того часу Тернопільські спортсмени 28 разів брали участь в зимових та літніх Олімпійських іграх, а Роман Гонтюк завоював поки що єдину нагороду для області на XXVIII Олімпійських іграх в м. Афіни (Греція).

Проте, вже сьогодні в області немає реальних кандидатів на участь у ХХХ літніх Олімпійських іграх 2012 року в м.Лондон. Система підготовки


спортсменів високого класу та спортивного резерву до складу національних збірних команд потребує удосконалення.

Сьогодні необхідно зробити спорт натхненням для молоді з тим, щоб вони усвідомили його значимість у своєму житті.

У 2007 році Міжнародний Олімпійський комітет схвалив історичне рішення про проведення літніх та зимових Юнацьких Олімпійських ігор, які вперше пройшли цього року в м. Сінгапур. На олімпійських аренах м. Сінгапура наші атлети гідно відстоювали честь України. У неофіційному командному заліку збірна команда України посіла третє місце, пропустивши вперед команди Китаю та Росії, здобувши 35 нагород різного ґатунку. Нажаль, Тернопільщина не була представлена на І Юнацьких Олімпійських іграх, що свідчить про рівень резервного спорту.

Державна політика підтримки олімпійського руху повинна спрямовуватися: на реалізацію програми розвитку олімпійського руху в регіонах; вияв повсюдної уваги до дитячо-юнацького спорту, фізичної культури за місцем проживання, масового відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості; на забезпечення функціонування системи контролю і оцінки всієї системи фізичної культури і спорту.

Розвиток олімпійського руху в Тернопільській області цілковито відповідає умовам часу та інтересам держави і є невід’ємною частиною руху за здоровий спосіб життя. Адже, як зазначено в Олімпійській Хартії «Олімпізм являє собою філософію життя, що звеличує та об’єднує в гармонійне ціле якості тіла, волі та розуму. Поєднуючи спорт з культурою та освітою, Олімпізм намагається створити спосіб життя, який базується на радості від зусилля, освітній цінності доброго прикладу та повазі до універсальних фундаментальних етичних принципів».


3. Визначення мети програми
Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для поширення ідей і цінностей олімпійського руху серед населення Монастириського району, впровадження культури здорового способу життя, залучення всіх верств населення до активних занять фізичною культурою та спортом, активації руху за духовне збагачення та моральне очищення суспільства як важливої складової покращення якості і тривалості активного життя населення та розвитку спорту вищих досягнень.


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконання програми
З метою реалізації Програми необхідно ввести в дію організаційний механізм, який передбачає поєднання зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб’єктів сфери фізичної культури і спорту.

Принциповою особливістю механізму реалізації Програми є забезпечення її напрямків і заходів. Цього можна досягти за рахунок якісного добору складу

координаційної ради, кожен член якої відповідає за визначені напрямки та заходи Програми, а також призначення осіб, відповідальних за певну ділянку роботи.

Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

- пропаганда олімпійського руху із залученням засобів масової інформації для роз’яснення проблем, пов’язаних із сферою фізичної культури і спорту;

- інтеграція олімпійської освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів та поліпшення фізкультурно-оздоровчої роботи в усіх навчальних закладах;

- організація та проведення спортивно-масових заходів, Олімпійських уроків, Олімпійських днів тощо, під час проведення яких залучатимуться всі верстви населення і провідні спортсмени (олімпійці), тренери, ветерани спорту, фахівці галузі фізичної культури і спорту;

- розроблення системи заохочення молоді до занять фізичною культурою і спортом, особливо у навчальних закладах;

- збільшення кількості молоді, що займається фізичною культурою і спортом;

- забезпечення інформаційної підтримки розвитку олімпійського руху;

- покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, формування системи відбору спортивного резерву.

Для фінансування Програми залучаються в установленому порядку кошти районного бюджету, а також кошти інших джерел фінансування, не заборонені чинним законодавством.


Ресурсне забезпечення програми розвитку олімпійського руху

в Монастириському районі на 2011 -2014 роки
(тис. грн)

Обсяги коштів, які пропонується

залучити на виконання програми2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Усього витрат на виконання програми


Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

20,6

19,8

21,8

22,3

84,5


районний бюджет

14,6

13,3

14,8

14,8

57,5

коштів інших джерел

16,0

6,5

7,0

7,0

27,0

Загальна вартість реалізації Програми становить 84,5 тис. гривень, з них у 2011 році – 20,6 тис. гривень, у 2012 році – 19,8 тис. гривень, у 2013 – 21,8 тис. гривень, у 2014 – 22,3 тис. гривень.

Термін реалізації Програми: 2011-2014 роки.
5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:

- сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;

- розроблення документів щодо регламенту взаємовідносин між відділом з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації та Монастириським осередком НОК України;

- розвиток олімпійської освіти та олімпійського руху в закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної освіти;

- розвиток олімпійського руху у селищі та селах району, за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом, зокрема, серед сільського населення;

- забезпечення розвитку олімпійських видів спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах;

- підвищення рівня спортивної майстерності вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- сприяння спортивним організаціям у поліпшенні матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом;

- професійний відбір талановитих спортсменів до складу збірних команд району з олімпійських видів спорту та забезпечення належних умов для безперервного навчально-тренувального процесу, участі обласних змаганнях;

- вжиття заохочувальних заходів щодо підвищення спортивних резуль- татів;

- розвиток роботи з ветеранами фізкультурно-спортивного руху;

- розвиток спорту інвалідів.

Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:

- розвиток олімпійської освіти;

- фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота;

- нормативно-правове та наукове забезпечення;

- кадрове забезпечення;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення.

У результаті виконання заходів Програми будуть визначені стратегічні пріоритети розвитку олімпійського руху відповідно до напрямів державної політики у сфері фізичної культури і спорту; створені організаційні, нормативно-правові, матеріально-технічні та соціально-економічні умови для комплексного вирішення поставлених завдань та переорієнтації практичної діяльності на розв’язання пріоритетної проблеми – зміцнення здоров’я та тривалості працездатності населення засобами фізичної культури і спорту.

6. Напрями діяльності та заходи програми


№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання

Перелік заходів

програми


Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансуван-ня

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний

результат2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Розвиток олімпійської освіти

Впровадження олімпійської освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

2011-2014

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти рай-

держадміністрації, Монастириський осередок НОК Українине потребує фінансував-ня

-

-

-

-

-

Формування і вдосконалення в учнівської молоді системи знань щодо гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму, мотивації та навичок здорового способу життя

Створення олімпійських куточків у навчальних закладах

2011-2013

Монастириський осередок НОК України,відділ освіти райдержадміністрації

районний бюджет
кошти інших джерел


1.0

0.5


1.0

0.5
1.5

1.0


1.5

1.05.0

3.0


Відкриття у загальноосвітніх навчальних закладах району окремих куточків з інформацією про олімпійський рух.


Проведення районного туру Всеукраїнської вікторини „Знавець олімпійського спорту”, конкурсів дитячого малюнку та літературних творів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів

2011-2014

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти рай-

держадміністрації, Монастириський осередок НОК Українине потребує фінансував-ня

-

-

-

-

-

Мотивація пізнавального інтересу до олімпійського руху серед широкого кола учнів, пропаганда здорового способу життя

Формування бібліотеки на базі районного осередка Національного олімпійського комітету, яка включала б повну інформацію щодо олімпійського руху

2011

Монастириський осередок НОК України

не потребує фінансував-ня

-

-

-

-

-

Надасть можливість всім зацікавленим ознайомитись у повному обсязі з інформацією про олімпійський рух

2.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

Проведення Всеукраїнського олімпійського уроку „Стань в ряди олімпійців"


2011-2014

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти рай-

держадміністрації, Монастириський осередок НОК УкраїниРайонний

бюджет
кошти інших джерел
1.0

0.5


1.0

1.0


1.0

1.0


1.0

1.5


4.0

4.0


Збільшення кількості учасників спортивно-видовищних заходів.

Організація і проведення олімпійського дня

2011-2014

Монастириський осередок НОК України.районне ФСТ «Колос»

районний бюджет
кошти інших джерел


1.5

0.5


1.5

0.5


1.5

0.5


1.5

0.5


6.0

2.0


Організація і проведення заходів у рамках програми олімпійського тижня

2011-2014

Монастириський осередок НОК України, районне ФСТ «Колос»

Районний

бюджет
кошти інших джерел
1.5

3


1.5

3


1.5

3


1.5

3


6.0

12


Організація і проведення спортивно-масових заходів, змагань з метою вшанування пам'яті провідних фахівців спорту району

2011-2014

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадмі-

ністрації, Монасти- риський осередок НОК УкраїниРайонний

бюджет
кошти інших джерел
2.0

0.5


2.0

0.5


2.0

0.5


2.0

0.5


8.0

2.0


Проведення Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя»

2011-2014

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти рай-

держадміністрації, Монастириський осередок НОК УкраїниРайонний

бюджет
кошти інших джерел
1.5

1.0


1.5

1.0


3.0

1.0


3.0

1.0


9.0

4.0


Можливість залучити до олімпійського руху учнів загальноос- вітніх шкіл району

Сприяння в організації і проведенні районних змагань „Хто ти, майбутній олімпієць?”

2011-2014

Монастириський осередок НОК України, районне ФСТ «Колос»

Районний

бюджет0.2

0.2

0.2

0.2

0.8

Сприяння додатковому залученню щороку до 500 дітей і підлітків до участі у спортивно-масових заходах в області

Сприяння в організації заходів ветеранського руху та спортивних заходів серед ветеранів

2011-2014

Монастириський осередок НОК України, районне ФСТ «Колос»

Районний

бюджет


1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

Проведення щороку 5 районних турнірів з олімпійських видів спорту серед ветеранів та залучення до спортивно-масових заходів.

3.

Нормативно-правове та наукове забезпечення

Здійснити аналіз стану олімпійських видів спорту в області і визначити пріоритетні шляхи щодо подальшого розвитку

2011

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержад- міністрації, Монас- тириський осередок НОК України

не потребує

фінансував-

ня


-

-

-

-

-

Вдосконалення системи управління олімпійськими видами спорту, що в свою чергу забезпечить винайдення оптимальних шляхів вирішення нагальних проблем сфери

Підготувати і видати методичні рекомендації для тренерів ДЮСШ з впровадження ідей і цінностей олімпійського руху у навчально-виховний процес

2012

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержад- міністрації, Монас- тириський осередок НОК України

Районний

бюджет


-

0.5

-

-

0.5
Запровадити систематичне проведення нарад для директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, їх заступників та інструкторів-методистів

2011-2014

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержад- міністрації, Монас- тириський осередок НОК України

не потребує фінансував-

ня


-

-

-

-

-

Підвищення квалі- фікації керівного складу дитячо-юнаць- ких спортивних шкіл

Здійснити визначення щорічного рейтингу кращих спортсменів, тренерів, спортивних організацій в олімпійських видах спорту, вжити заходів щодо їх морального та матеріального заохочення

2011-2014

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержад- міністрації, Монас- тириський осередок НОК України

Районний

бюджет


1.5

1.5

1.5

1.5

6.0

Можливість щороку преміювати 5 найкра- щих спортсменів та тренерів району за вагомі досягнення у спорті, а також мотивувати юних спортсменів до підвищення спортив- них результатів

4.

Кадрове забезпечення

Здійснити заходи щодо створення осередків відділення НОК України в селах району

2011

Монастириський осередок НОК України

Районний бюджет


1.8

-

-

-

1.8

Створення 10 сільсь- ких осередків в Монастириському районі НОК України, що дасть можливість вдосконалити структуру управління олімпійським рухом, покращити роботу, а також додатково залучати до олімпій- ського руху фахівців галузі фізичної культури і спорту у найбільш віддалених куточках району

5.

Інформаційно-пропагандист-

ське забезпеченняПідготовка і видання поліграфічної продукції для популяризації фізичної культури, спорту та олімпійського руху

2011-2014

Монастириський осередок НОК України

Районний бюджет

0.6

0.6

0.6

0.6

2.4

Удосконалення системи інформування населення через засоби масової інформації та збільшення щороку на 10% рівня інформо- ваності населення області щодо розвитку олімпійського руху


Започаткування та випуск тематичних програм з пропа- ганди фізичної культури, спорту та олімпійського руху

2011-2014

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдерж- адміністрації, Мо- настириський осередок НОК України

Районний бюджет

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0


7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації.

Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених Програмою, та взаємне інформування покладається на управління з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації та Монастириський осередок НОК України.Керівник апарату районної

державної адміністрації Л.А.РАФАЛЮК


Смотрите также:
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 05. 2011 р. №331 «Про проект програми розвитку олімпій- ського руху в Тернопільській області на 2011-2014 роки»
247.09kb.
1 стр.
Розпорядження щодо організації виконання заходів Програми
289.83kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 9 вересня 2011 року м. Тернопіль №705 Про проект обласної програми
465.04kb.
1 стр.
Рішення від 29 липня 2011 року №90 селище Гусятин Про районну цільову програму розвитку олімпійського руху в Гусятинському районі на 2011 2014 роки
247.41kb.
1 стр.
Рішення обласної ради від 5 серпня 2011 року №18-5/2011 обласна програма розвитку архівної справи на 2011 2015 роки Загальні положення
41.08kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 червня 2011 року
369.67kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09. 12. 2011 №698 м. Донецьк Про першочергові заходи щодо
134.95kb.
1 стр.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19. 04. 2011 №165 Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації
59.34kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації №674 від 31 серпня 2011 року "Про заходи з реалізації в області Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 -2015 роки "
29.47kb.
1 стр.
Рішення від 21грудня 2011 року №132 селище Гусятин Про Програму розвитку І функціонування української мови на 2011 2015 роки
279.54kb.
1 стр.
Розпорядження голови буської районної державної адміністрації 02. 08. 11 м. Буськ 373 Про затвердження плану заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Буському районі на 2011 рік
79.88kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 липня 2011 року м. Ланівці №304
388.35kb.
1 стр.