Главная страница 1страница 2

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

від 19 липня 2011 року м.Тернопіль № 560


Про забезпечення проведення

оцінки результатів діяльності

районних державних адміністрацій

та виконкому Тернопільської

міської ради

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 650 «Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»:  1. Забезпечити проведення оцінки результатів діяльності обласної державної адміністрації:

1.1. Відповідальним за подання даних, визначених у додатку 1, щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом надавати головному управлінню економіки обласної державної адміністрації інформацію за формою, згідно з додатком 2.

1.2. Відповідальним за проведення оцінки за відповідним напрямом, визначеним у додатку 1, подавати щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом головному управлінню економіки обласної державної адміністрації аналітичну записку за формою, згідно з додатком 3.

1.3. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації на основі матеріалів, наданих відповідальними за проведення оцінки, щокварталу готувати зведену аналітичну записку про отримані результати діяльності за показниками оцінки результатів діяльності обласної державної адміністрації та до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом подавати у Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
2. Запровадити щокварталу проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконкому Тернопільської міської ради:

2.1. Визначити показники соціально-економічного розвитку для проведення оцінки їх діяльності згідно з додатком 4.


2.2. Відповідальним за подання даних, визначеним у додатку 4, забезпечити подання головному управлінню економіки облдержадміністрації показників у розрізі районів та м.Тернопіль, щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

2.3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації :

2.3.1. Забезпечити проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та м.Тернопіль щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, за показниками, визначеними у додатку 4 до цього розпорядження.      1. Інформувати про результати соціально-економічного розвитку області в розрізі районів та м. Тернопіль обласну державну адміністрацію щокварталу на 45-й день після звітного періоду.

      2. Розміщувати на офіційному сайті облдержадміністрації у розділі економіка регіону інформацію про результати соціально-економічного розвитку області в розрізі районів та м. Тернопіль щокварталу на 45-й день після звітного періоду за формою, згідно з додатком 2.
  1. Районним державним адміністраціям та виконавчому комітету Тернопільської міської ради на 60-й день після звітного періоду надавати аналітичну довідку з визначенням причин погіршення динаміки показників, обґрунтуванням причин виникнення негативних тенденцій розвитку району та м.Тернопіль, заходи, які буде вжито з метою покращення ситуації та конкретні пропозиції щодо поліпшення стану справ за окремим напрямком, в головне управління економіки обласної державної адміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 вересня 2010 року №755 «Про комплексну оцінку соціально-економічного розвитку області в розрізі районів».


5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Виконувач обов’язків

голови обласної державної

адміністрації М.Й.ГОЛОВАЧ

Додаток 1


до розпорядження голови

обласної державної адміністрації


19.07.2011 № 560

ПЕРЕЛІК

відповідальних за подання даних та підготовку

аналітичної довідки щодо результатів діяльності

за визначеними напрямками


№ з/п

Найменування показника

Періодичність подання даних

Відповідальні за подання даних

Відповідальні за проведення оцінки та підготовку аналітичної довідки за відповідним напрямом

Економічний розвитокІндекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїІндекс промислової продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїІндекс промислової продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїОбсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одиницю населення, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїІндекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року


щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїІндекс обсягу виробництва продукції рослинництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїІндекс обсягу виробництва продукції тваринництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїОбсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю населення (у порівнянних цінах), гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїТемп зростання (зменшення) поголів’я великої рогатої худоби, усього, відсотків до відповідної дати попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїТемп зростання (зменшення) поголів’я корів, відсотків до відповідної дати попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїТемп зростання (зменшення) поголів’я свиней, відсотків до відповідної дати попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїТемп зростання (зменшення) поголів’я птиці, відсотків до відповідної дати попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїВаловий збір зернових і зернобобових культур, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїВаловий збір соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїЗібрана площа зернових та зернобобових культур, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністраціїЗібрана площа соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
Індекс продукції будівництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністраціїРівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, відсотків

щокварталу

Головне управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

Головне управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністраціїРівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку року, відсотків

щокварталу

Головне управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

Головне управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністраціїТемп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності обласної державної адміністраціїКоефіцієнт покриття експортом імпорту

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності обласної державної адміністрації

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльністьОбсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком з початку року, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїТемп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності обласної державної адміністраціїОбсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу з наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності обласної державної адміністраціїЧастка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїЧастка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїПитома вага освоєних та впроваджених наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Державні фінансиРівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління обласної державної адміністраціїТемп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління обласної державної адміністраціїОбсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління обласної державної адміністраціїТемп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку року

щокварталу

Державна податкова адміністрація в області

Державна податкова адміністрація в областіТемп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління обласної державної адміністраціїТемп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Головне управління Пенсійного фонду України в областіРівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області


Головне управління Пенсійного фонду України в областіТемп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Головне управління Пенсійного фонду України в областіОбсяг витрат місцевих бюджетів в галузі «Охорона здоров’я» у розрахунку на одиницю населення, гривень

щороку

Головні управління охорони здоров’я, фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністраціїОбсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Культура та мистецтво» у розрахунку на одиницю населення, гривень

щороку

Управління культури, головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Управління культури обласної державної адміністраціїОбсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення , головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністраціїОбсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення , головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Підтримка бізнесуПриріст (зменшення) кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) з початку року, одиниць

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїТемп зростання (зменшення) кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва), відсотків до початку року

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїОбсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїКількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїПлоща земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об’єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Споживчий ринокТемп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїАбсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу до відповідного періоду попереднього року, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїАбсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одну особу до відповідного періоду попереднього року, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїІндекс споживчих цін на продукти харчування, відсотків до грудня попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністраціїІндекс споживчих тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, відсотків до грудня попереднього року


щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Населення та ринок праціПриріст (зменшення) населення, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністраціїРівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністраціїРівень зайнятості населення у віці 15-70 років, відсотків до населення відповідного віку

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністраціїІндекс реальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністраціїЧастка штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних працівників

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністраціїПриріст (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати до початку року, тис. гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністраціїТемп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Житлово-комунальне господарствоТемп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністраціїОбсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів загальної площі

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністраціїПитома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Головне управління статистики в області

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністраціїПитома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Головне управління статистики в області

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністраціїПитома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Головне управління статистики в області

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністраціїПитома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках в загальній кількості населення, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністраціїРівень виконання показника щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

щороку

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністраціїТемп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

щороку

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністраціїСпіввідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в регіоні, відсотків

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністраціїСпіввідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в регіоні, відсотків

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністраціїСередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністраціїПитома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Освіта та охорона здоров’яОхоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Управління освіти і науки обласної державної адміністраціїОхоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Управління освіти і науки обласної державної адміністраціїЧисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

щороку

Головне управління статистики в області

Управління освіти і науки обласної державної адміністраціїПланова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

щороку

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністраціїКількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

щороку

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністраціїКількість потерпілих на виробництві з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих, осіб

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Рівень злочинностіКількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

щокварталу

Управління МВС України в області

Управління МВС України в областіПитома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів, відсотків

щокварталу

Управління МВС України в області

Управління МВС України в області

ЕкологіяОбсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в розрахунку на одну особу, кілограмів

щороку

Головне управління статистики в області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областіТемп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одну особу, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областіТемп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областіЧастка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об’єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областіТемп зростання (зменшення) обсягів скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, відсотків до попереднього року

щороку

Обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству

Обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству


следующая страница >>

Смотрите также:
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 липня 2011 року м. Тернопіль №560
452.99kb.
2 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 1 вересня 2011 року м. Тернопіль №678
11.96kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 9 вересня 2011 року м. Тернопіль №705 Про проект обласної програми
465.04kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від " 7 " липня 2010 року м. Ланівці №294 Про запобігання та мінім
46.38kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 січня 2011 року м. Тернопіль №41
175.8kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 серпня 2011 року м. Тернопіль №613
28.51kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 червня 2011 року м. Тернопіль №471
667.92kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 січня 2011 року м. Ланівці №09
41.21kb.
1 стр.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19. 04. 2011 №165 Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації
59.34kb.
1 стр.
Розпорядження голови буської районної державної адміністрації 02. 08. 11 м. Буськ 373 Про затвердження плану заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Буському районі на 2011 рік
79.88kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 липня 2011 року м. Ланівці №304
388.35kb.
1 стр.
Рішенням Тернопільської обласної ради від 2011 року №
2928.5kb.
14 стр.