Главная страница 1
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

від 27 січня 2011 року м. Тернопіль № 41

Про план-графік навчання в Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на 2011 рікВідповідно до Указу Президента України від 9 листопада 2000 року № 1212 «Про Комплексну програму підготовки державних службовців» та постанов Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», від 16 грудня 2004 р. №1681 «Положення про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»:  1. Затвердити план-графік навчання в Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі - Центр) на 2011 рік (додається).

  2. Районним державним адміністраціям, виконкому Тернопільської міської ради, радам базового рівня, управлінням та іншим підрозділам облдержадміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади здійснювати направлення на навчання у Центр слухачів з числа державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників державних, комунальних підприємств, установ і організацій відповідно до плану-графіка.

  3. Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації (Пиріг І.М.) здійснювати фінансування Центру у межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на 2011 рік.

4. Дозволити директорові Центру Слюзару В.К. з урахуванням об’єктивних обставин вносити необхідні зміни до плану-графіка на 2011 рік, попередньо погодивши їх з державними замовниками.

5. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації забезпечити участь у навчальному процесі відповідних профільних спеціалістів як викладачів Центру.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 січня 2010 року № 22 «Про план-графік навчання в Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на 2010 рік».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації Гузар О.В.


Голова обласної державної

адміністрації В.А.ХОПТЯНЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

27.01.2011 № 41ПЛАН-ГРАФІК

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на 2011 рік


з/п


Термін

навчання


Найменування посад

К-сть

осіб


К-сть

годин


Вид підвищення кваліфікації

та назва програми1

2

3

4

5

6до 10 днів

Начальники організаційних відділів апаратів райдержадміністрацій та організаційно-інформаційного управління Тернопільської міської ради

17

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Начальники загальних відділів апаратів райдержадміністрацій, Тернопільської міської ради та спеціалістів загального відділу апарату облдержадміністрації

18

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Начальники управлінь економіки райдержадміністрацій

16

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Начальники відділів з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій

16

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Начальники (завідуючі) відділів освіти райдержадміністрацій

16

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Начальники відділів культури і туризму райдержадміністрацій та управління культури і туризму Тернопільської міської ради

17

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Начальники служб у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрацій та Тернопільської міської ради

17

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Начальники відділів охорони здоров’я райдержадміністрацій

14

до 72

За професійною програмоюдо 3 днів

Начальники відділів та головні спеціалісти державного архіву Тернопільської області

15

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінарудо 3 днів

Заступники голів райдержадміністрацій, начальники відділів розвитку інфраструктури райдержадміністрацій, заступники начальників структурних підрозділів облдержадміністрації

34

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару "Впровадження енергозберігаючих технологій та інновацій"до 3 днів

Заступники голів райдержадміністрацій і начальники відділів розвитку інфраструктури райдержадміністрацій

28

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару "Напрями інноваційного розвитку транспортної системи"до 3 днів

Заступники голів та спеціалісти райдержадміністрацій, які координують роботу підприємств та організацій житлово-комунального господарства

28

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінарудо 3 днів

Завідувачі секторів контролю апаратів райдержадміністрацій

16

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару-тренінгу "Виконавська дисципліна та контроль у державних установах"до 3 днів

Завідувачі секторів мобілізаційної роботи, спеціалісти з режимно-секретної діяльності апаратів райдержадміністрацій і мобілізаційні працівники структурних підрозділів облдержадміністрації та Тернопільської міської ради

23

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару "Організація відпрацювання мобілізаційних завдань на особливий період"до 3 днів

Завідувачі секторів з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апаратів райдержадміністрацій і головні спеціалісти головного управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації

23

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару-тренінгу "Впровадження гендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади "до 10 днів

Працівники кадрових служб апаратів райдержадміністрацій, відділу кадрової роботи апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації

30

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Новопризначені спеціалісти органів державної влади та місцевого самоврядування

40

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Новопризначені спеціалісти служб у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрацій та Тернопільської міської ради

17

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Головіні агрономи управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій

16

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Головні зоотехніки управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій

16

до 72

За професійною програмоюдо 3 днів

Спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за контроль

20

до 72

За професійною програмоюдо 3 днів

Спеціалісти секторів контролю апаратів райдержадміністрацій

16

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару-тренінгу "Виконавська дисципліна та контроль у державних установах"до 3 днів

Спеціалісти апаратів райдержадміністра- цій, відповідальні за організацію роботи із зверненнями громадян

16

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару-тренінгу "Підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян"
до 3 днів

Юрисконсульти апаратів райдержадміністрацій

16

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінарудо 3 днів

Спеціалісти апаратів райдержадміністрацій

16

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару з питань запобігання та протидії корупціїдо 3 днів

Спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації

20

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару з питань запобігання та протидії корупціїдо 3 днів

Головні інженери та інженери з охорони праці управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій

20

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінарудо 3 днів

Експерти з умов праці управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та Тернопільської міської ради

17

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінарудо 3 днів

Головні спеціалісти кадрової служби, головні спеціалісти-юрисконсульти управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та Тернопільської міської ради

20

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару з питань трудового законодавствадо 3 днів

Спеціалісти з питань праці та трудових відносин управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та Тернопільської міської ради

17

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару з питань трудового законодавствадо 3 днів

Спеціалісти з контролю за правильністю призначень (перерахунку) і виплат пенсій управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та Тернопільської міської ради

17

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару "Державна політика у сфері соціального захисту населення: регіональний аспект"до 3 днів

Головні державні соціальні інспектори управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та Тернопільської міської ради

17

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінарудо 3 днів

Головні спеціалісти з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та Тернопільської міської ради

17

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінаруПротягом року

Спеціалісти органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

110

до 36

За програмою постійно діючого семінару з комп’ютерних технологійдо 3 днів

Спеціалісти місцевих органів виконавчої влади

26

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару "Регіональний аспект європейської та євроатлантичної інтеграції України»до 3 днів

Керівники та спеціалісти місцевих органів державної влади – учасники ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

20

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару


до 3 днів

Кадровий резерв на посади державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування

40

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару "Розвиток державної служби в Україні: історія та перспективи"Протягом року

Кадровий резерв на посади державних службовців (студенти вузів)

20

до 36

За програмою постійно діючого семінару "Молодь та державне управління"до 10 днів

Сільські, селищні та міські голови

135

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Секретарі сільських, селищних та міських рад

135

до 72


За професійною програмою
до 10 днів

Бухгалтери сільських, селищних та міських рад

90

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Керівники та спеціалісти органів Пенсійного фонду України в Тернопільській області

56

до 72

За професійною програмоюдо 10 днів

Провідні спеціалісти районних управлінь ветеринарної медицини

17

до 72

За професійною програмоюПротягом року

Спеціалісти відділів з призначення пенсій органів Пенсійного фонду України в Тернопільській області

18

до 36

За програмою постійно діючого тематичного семінарудо 5 днів

Керівники та спеціалісти органів Пенсійного фонду України в Тернопільській області

36

до 40

За програмою короткотермінового тематичного семінарудо 3 днів

Спеціалісти центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тернопільської області

80

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінару/тренінгуПротягом року

Спеціалісти центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тернопільської області

18

до 36

За програмою постійно діючого тематичного семінарудо 3 днів

Керівники відділів реєстрації актів цивільного стану

17

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінарудо 3 днів

Спеціалісти головних управлінь економіки, розвитку інфраструктури, управлінь культури, у справах сім’ї та молоді, з питань фізкультури і спорту, служби у справах дітей облдержадміністрації

30

до 24

За програмою короткотермінового тематичного семінаруВСЬОГО: 1494Заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації

О.В.ГУЗАР


Смотрите также:
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 1 вересня 2011 року м. Тернопіль №678
11.96kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 січня 2011 року м. Тернопіль №41
175.8kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 червня 2011 року м. Тернопіль №471
667.92kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 9 вересня 2011 року м. Тернопіль №705 Про проект обласної програми
465.04kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 січня 2011 року м. Ланівці №09
41.21kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 серпня 2011 року м. Тернопіль №613
28.51kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 липня 2011 року м. Тернопіль №560
452.99kb.
2 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від " 7 " липня 2010 року м. Ланівці №294 Про запобігання та мінім
46.38kb.
1 стр.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19. 04. 2011 №165 Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації
59.34kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 липня 2011 року м. Ланівці №304
388.35kb.
1 стр.
Рішенням Тернопільської обласної ради від 2011 року №
2928.5kb.
14 стр.
Рішення обласної ради від 5 серпня 2011 року №18-5/2011 обласна програма розвитку архівної справи на 2011 2015 роки Загальні положення
41.08kb.
1 стр.