Главная страница 1страница 2страница 3
«ЗАТВЕРДЖЕНА»

рішенням районної ради

від 24 лютого 2012 року

13-13/2012
Програма

зайнятості населення Білогірського району

на 2012-2014 роки

смт.Білогір’я

2012 рік

ХАРАКТЕРИСТИКА

програми зайнятості населення Білогірського району на 2012-2014 роки.


Програма зайнятості населення у Білогірському районі на 2012-2014 роки розроблена на підставі Указу Президента України від 11 липня 2005 року №1073 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні», наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05 жовтня 2011 року №383 "Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012-2013 роки", розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 9 листопада 2011 року № 424/2011-р «Про організацію роботи з розроблення проектів обласної та територіальних програм зайнятості населення на 2012-2013 роки», Законів України «Про місцеві державні адміністрації» , «Про зайнятість населення» .

М Е Т А

програми зайнятості населення Білогірського району на 2012-2014 роки.

Метою програми є вирішення проблем зайнятості населення Білогірського району з урахуванням впливу світової фінансово-економічної кризи.

Забезпечення зайнятості населення може бути досягнуто за умови:- професійно-освітньої підготовки кадрів, підвищення якості робочої сили;

- збереження та створення нових робочих місць , сприяння підприємництву та

самостійній зайнятості населення ;

- легалізація трудових відносин ;

- проведення широкої інформаційно – роз’яснювальної та профорієнтаційної роботи серед населення та роботодавців, щодо підвищення можливості до активної праці, правильного вибору професій актуальних на ринку праці, підвищення конкуренто спроможності та якості робочої сили.


  • професійно-освітньої підготовки кадрів, підвищення якості робочої сили;

  • сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці;

  • регулювання міждержавних трудових міграцій;

  • надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним;

  • регулювання соціально-трудових відносин.I.Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення

Білогірського району на 2010-2011 роки.

Стан соціально-економічного розвитку району характеризується збереженням позитивних тенденцій останніх двох років.

На початок року всі із наявних промислових підприємств району працювали стабільно , обсяг промислового виробництва складає 126,9 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року . Збільшення сталося у зв’язку з виробництвом продукції по ТОВ «Білогір’ямолокопродукт» на на 135,9 % .

Реалізація продукції за 9 місяців 2011 року становить 204998,9 тис. грн.. що на 28739,0 тис. грн. або на 116,3 % більше до відповідного періоду 2011 року. Білогірським районом електромереж реалізовано електроенергії на суму 10826,5 тис. гривень. Оплата складає 99,9%. Білогірською філією „Хмельницькгаз” реалізовано газу на суму 9073,3 тис.грн. Оплата складає 102,1 % . За 9 місяців 2011 року філією „Білогірський райавтодор” виконано дорожніх робіт на суму 2 521,3 тисяч гривень. із них на утримання автодоріг - 1548,7 тис. гривень. Крім того, по прямих договорах, заключених з сільськими радами та організаціями виконано робіт на суму 131,6 тисяч гривень, по комунальних на 144,2 тис. грн., капітальний ремонт за рахунок субвенцій складає 696,8 тис.грн.

Рівень оплати населенням житлово – комунальних послуг за 9 місяців 2011 року становить 96,0%, в тому числі, оплата за водопостачання та водовідведення за 9 місяців склала 94,4%, оплата за житлово – комунальні послуги 99,8 %. Рівень оплати населення за природній газ становить 110,4%, за електроенергію - 99,9 %.

У 2011 році на території району, працювало 37 фермерських господарств і 11 сільськогосподарських товариств.

Вживаються заходи по своєчасній виплаті заробітної плати та підвищенні її рівня.

За статистичними даними станом на 01.01.2012 року заборгованість із виплати заробітної плати виникла на підприємстві ОП «Облпаливо» - 0,4 тис.грн.( в районі знаходиться склад-магазин, який на даний час не функціонує).

Заробітна плата одного штатного працівника в районі станом на 01.01.2012 року становить 1851 грн. 35 коп., що на 4,3 % більше до 01.01.2011р.(1775,58 грн.)

По галузях економіки заробітна плата складає:

- сільське господарство – 1701 грн.43 коп.;

- промисловість – 1875 грн.64 коп.

В районі застосовуються норми Генеральної та галузевих угод у сфері трудових відносин , режиму праці та відпочинку, оплати праці як мінімальної гарантії , які є обов‘язковими при укладанні колективних договорів для підприємств, установ та організацій. Встановлено тарифну ставку робітника 1-го розряду в розмірі не нижчому від законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати. Забезпечено першочергове фінансування видатків по заробітній платі працівникам бюджетних установ та організацій. Постійно здійснюється контроль за своєчасністю виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності , та виконання скоригованих графіків погашення заборгованості з неї. Постійно здійснюється контроль за дотриманням законодавства про оплату праці та норм Генеральної, галузевих угод. У разі виявлення порушень, винні притягуються до відповідальності. Здійснюється сприяння укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. Спільно з профспілками надається методична і практична допомога.

Спільно з профспілками контролюється виконання заходів по вивільненню жінок із виробництв, пов‘язаних із важкою працею та шкідливими умовами, а також обмеження використання їх праці у нічний час. Організовано облік (картотеку) аварійних об‘єктів, споруд та будівель , надається допомога щодо виведення їх з експлуатації.Ринок праці району

З метою стимулювання незайнятого населення до активної поведінки на ринку праці, підвищення мотивації до праці та професійного розвитку впродовж всього життя, районною службою зайнятості проводилися семінари, тренінги та інші тематичні заходи мотиваційного спрямування з незайнятим населенням, а саме ТзОВ «Територія бізнесу» -2 заходи, Кластер сільського туризму «Оберіг» - 2 заходи, Сільськогосподарська дорадча служба «Агроаргумент» - 6 заходів, благодійний Фонд „Карітас”- 3 заходи.

Проводилась інформаційно-роз’яснювальна та профорієнтаційна робота серед населення та роботодавців щодо підвищення мотивації до активної праці, правильного вибору професій актуальних на ринку праці, підвищення конкурентоспроможності та якості робочої сили, проведено 60 заходів для молоді (інформаційно-просвітницьких акцій, ярмарків професій, днів відкритих дверей ЦЗ, акцій «Випускник», профорієнтаційних уроків, днів профорієнтації, семінарів, турнірів знавців професій, оглядів-конкурсів малюнків та плакатів), в т.ч. з використанням, програмно-апаратних комплексів „Профорієнтаційний термінал”, „Профорієнтаційних (ділових) щоденників школяра”; проведено 48 заходів з працівниками освіти, батьками учнів та громадськістю (профінформаційних та методичних семінарів, зустрічей, круглих столів) щодо важливості допомоги молоді у професійному самовизначенні, свідомому виборі професії, місця навчання та працевлаштування.

В зв’язку з підвищенням конкурентоспроможності мобільності громадян, сприяння їх адаптації до сучасного ринку праці через підвищення їх професійної компетенції, службою зайнятості щомісячно проводиться підвищення рівня кваліфікації зайнятого населення на підприємствах , установах , організаціях, 288 безробітних залученні до професійної підготовки , перепідготовки та підвищення кваліфікації. Організовано професійне навчання під конкретні замовлення роботодавців, в т.ч. на робочих місцях підприємств 90% безробітних від усіх охоплених професійним навчанням. Внесенні спільно з роботодавцями зміни до програм професійного навчання безробітних відповідно до вимог сучасного виробництва та залучення роботодавців до участі в проведені кваліфікаційної атестації слухачів, які навчаються за направленням служби зайнятості.

З метою сприяння розвитку підприємницької ініціативи населення району проведено з незайнятим населенням 23 інформаційних семінари, орієнтованих на підприємницьку діяльність, 15 тематичних семінарів «Від бізнес-ідеї до власної справи», в тому числі спільно з представниками Виробничого кооперативу «Сільськогосподарська дорадча служба «Агроаргумент», кластеру сільського туризму «Оберіг», благодійного Фонду „Карітас”.

Здійснено одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності для 22 безробітних громадян.

З метою посилення співпраці з роботодавцями щодо задоволення їх кадрових потреб, збереження та створення робочих місць, підвищення кваліфікації працівників, ведення соціально відповідального бізнесу, службою зайнятості забезпечено оперативне укомплектування вакансій на 91%, заявлених роботодавцями до центру зайнятості. Протягом 2011року працевлаштовано 913 осіб. Надано дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць для працевлаштування 58 безробітних осіб. Організовано та залучено до оплачуваних громадських робіт 555 незайнятих осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості 840 осіб залучалися до громадських робіт на благодійній основі, спрямованих на упорядкування братських могил, інших військових поховань, пам’ятників, обелісків, меморіалів на честь героїв, загиблих у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років, благоустрій населених пунктів. Організовано та проведено 52 семінарів, 4 „круглих столи”, 12 міні – ярмарок вакансій та 2 ярмарки вакансій, 24 Днів інформування з роботодавцями району.

Щодо сприяння легалізації „тіньової” зайнятості населення протягом січня – грудня 2011 року проведено 10 семінарів для роботодавців на яких висвітлювалося питання щодо легальних трудових відносин роботодавців на найманих працівників, 21.06.2011 року проведено «Круглий стіл» на тему: «Об’єднання усіх зусиль соціального партнерства щодо вирішення питань легалізації трудових відносин», 29.09.2011 р. відбувся «Круглий стіл» на тему: «Співпраця центру зайнятості з сільськими та селищними радами щодо вирішення проблем сільського безробіття» на якому висвітлювалось питання щодо легалізації «тіньової» зайнятості. 6 семінарів з особами, які перебувають на обліку як шукачів роботи, на яких висвітлювалося питання щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства.

Постійно ведеться робота по ознайомленню шукаючих роботу, безробітних та роботодавців під особистий підпис із пам’яткою – застереженням. Так протягом січня – грудня з пам’яткою застереженням ознайомлено 987 безробітних та шукаючих роботу та 95 роботодавці.

Протягом січня - грудня 2011 року проведено 11 засідань районної комісії з питань сприяння забезпеченню погашення заборгованості із заробітної плати ,пенсій, інших соціальних виплат , на яких заслухано звіти 26 керівників підприємств , де є випадки не сплати до ПФ України , та які виплачували заробітну плату на рівні або меншу за мінімальну .

Протягом звітного періоду спеціалістами відділу праці управління праці та соціального захисту населення проведено 32 перевірки з питань додержання законодавства про працю та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці , в тому числі спільно з головним державним інспектором праці ТДІП в області проведено 25 перевірок .

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту населення від безробіття протягом звітного періоду в районі діяла районна програма зайнятості населення на 2010-2011роки. Протягом січня-грудня 2011 року створено 385 нових робочих місць, що на 179 % до річного завдання , разом з тим ліквідовано 387 робочих місць , в зв’язку з ліквідацією реєстрації фізичних осіб-підприємців в судовому порядку, які не проводили протягом року і більше підприємницької діяльності .

З метою сприяння легалізації трудових відносин в районі утворена робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення , розроблено заходи щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення на 2011 – 2012 роки. Протягом січня – грудня проведено 12 засідань та заслухано 23 керівника. Проведено інвентаризацію та обстежено торговельні місця , здійснено перевірки , за результатами яких виявлено 23 особи , що працювали без наявних трудових договорів . Реалізація вжитих заходів дала змогу легалізувати 15 осіб.

Протягом звітного періоду працевлаштовано 913 осіб, та 555 осіб залучено до громадських робіт. Професійне навчання проходили 289 осіб. Працевлаштовано інвалідів за допомогою центру зайнятості 19 чол.

Головним експертом з умов праці у поточному році проведено 22 перевірки стану атестації робочих місць за умовами праці. В результаті перевірок встановлено, що атестація робочих місць не проводилась 70% підприємств. Протягом 12-ти місяців 2011 року головним експертом з умов праці видано 18 актів щодо усунення виявлених порушень.

На підприємстві ТОВ «Білогір’ямолокопродукт» проведено атестацію 16 робочих місць, в тому числі 2 робочих місця, які стосуються пільгового виходу на пенсію. Ще на чотирьох підприємствах району(ПрАТ «ЯмпільськаПМК-182», ТОВ ІВК «Рідний край», ТОВ НВК «Перлина Поділля», ТОВ Білогірський РМЗ) також проведено атестацію робочих місць.

Згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди» з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності укладаються колективні договори .

Станом на 01.01.2012 року в районі укладено 94 колективних договорів, що на 9 договорів або на 9% менше, ніж на відповідну дату минулого року. Кількість працівників, яких охоплено колективними договорами становить 2543 чол., що становить 100% облікової чисельності штатних працівників.

Найбільше укладено колективних договорів у закладах освіти – 26 (28,9% загальної кількості колективних договорів).

Вивчення стану укладання та виконання колективних договорів показало, що колективні договори не укладаються більшістю підприємств недержавного сектора економіки, які використовують найману працю. В основному це стосується підприємств приватної форми власності.

Спеціалістами відділу з питань праці та соціального – трудових відносин разом з працівниками районного центру зайнятості проводиться роз’яснювальна робота серед роботодавців щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства, а також серед населення про значимість для громадян оформлення трудових відносин. З цих питань запроваджено публікації в районній газеті “Життя і слово”. Для звернень громадян з питань легалізації тіньової зайнятості населення функціонує “телефон довіри” , порядок функціонування якого доведено до населення через районну газету.

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку

району та розвитку ринку праці.

Негативний вплив фінансової кризи на економіку позначився й на розвитку підприємництва. І в першу чергу на малий та середній бізнес, який не має достатніх резервних ресурсів для самостійного подолання кризового тиску. Значна частина працездатного населення вже стикнулася з проблемою пошуку роботи і зміни професії. Всі вони є потенційними кандидатами на зайняття підприємницькою діяльністю. Саме тому основна увага має зосереджуватись на створенні сприятливих умов для:

- забезпечення функціонування існуючих підприємницьких структур

- безперешкодного входження населення до малого бізнесу

Серед першочергових оперативних кроків по сприянню розвитку малого бізнесу мають бути:

- зменшення адміністративних бар'єрів для розвитку бізнесу через скорочення всіх видів контрольних перевірок;

- зосередити увагу контролюючих органів не стільки на виявленні порушень у діяльності СМП і застосуванні до них штрафних санкцій, скільки на організації консультацій і профілактики порушень.

- зменшення податкового навантаження;

- збільшення експортної спроможності шляхом відповідного представлення інтересів малого підприємництва;

- залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва шляхом створення галузевих рад підприємців

- забезпечення повноцінного фінансування програм підтримки малого підприємництва;

В результаті будуть вирішені:

- соціальні проблеми (подолання безробіття, зниження соціальної напруги);

- економічні проблеми (наповнення бюджету, зміцнення економіки регіону).

Основним інструментом реалізації системи заходів формування сприятливого підприємницького середовища в регіоні є програма підтримки малого підприємництва.
У 2012 році очікується збільшення валової продукції сільського господарства на 6,2 %, у 2013 році цей показник збільшиться на 9,1%. Згідно «Програми розвитку агропромислового комплексу Білогірського району на 2012-2013 роки» планується збільшення посівних площ на 2100га., крім того планується досягти збільшення валової продукції за рахунок підвищення урожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тваринництва.

Передбачається, що в усіх сферах економічної діяльності району у 2012 році буде створено 315 робочих місць, у 2013 році – 335 робочих місць

та у 2014 році – 360 робочих місць.

На протязі 2012-14 років планується відновити роботу тваринницьких комплексів (по 250 голів корів) сільськогосподарських підприємств та вводити в дію чергові лінії птахоферми (до 96,0тис.птиці), а згодом ферму по відгодівлі свиней на територіях Гулівецької, Юровецької сільських та Білогірської селищної рад (с.Гулівці, с.Юрівка, с.Карасиха).

Управлінням економіки розроблено два інвестиційні проекти по ТОВ „Укрмінералресурс” (крейдяний завод) по модернізації обладнання крейдяного заводу для випуску тонкодисперсної крейди , що покращить технології виробництва крейди , вихід на заплановану потужність заводу 50 тис. тон крейди в рік, збільшить напрямки використання крейди в промисловості та сільському господарстві, також дасть можливість для створення нових робочих місць. Для реалізації даних проектів проводиться пошук залучення інвестицій за рахунок вітчизняного та іноземного капіталу.

Аналіз тенденцій у зміні структури доданої вартості показує стійке зменшення частки сільського господарства та зростання частки промисловості та сфери послуг .Це обнадійлива тенденція,оскільки саме промисловість та сфера послуг мають вищу суспільну рентабельність та дають змогу формувати додаткові ресурси місцевих бюджетів , доходи громадян.

За рахунок дотацій роботодавцям з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування для працевлаштування безробітних у 2012 році буде створено не менше 70 робочих місць, у 2013та 2014 році не менше 80. Для організації безробітними підприємницької діяльності у 2012, 2013 та 2014 роках буде здійснено по 20 одноразових виплат допомоги по безробіттю.

На початок 2012 року на обліку в службі зайнятості перебуватиме 795 незайнятих громадян.

У 2012 році зайняте населення у віці 15-70 років становитиме 11,2 тис. осіб, в тому числі працездатного віку 10,4 тис. осіб. Рівень зайнятості населення становитиме 59,6%. Безробітне населення у віці 15-70 років становитиме 1,7 тис. осіб, в тому числі працездатного віку 1,7 тис. осіб. Рівень безробіття за методологією МОП становитиме 15,2 %.

У 2013 році зайняте населення у віці 15-70 років становитиме 11,0 тис. осіб, в тому числі працездатного віку 10,5 тис. осіб. Рівень зайнятості населення становитиме 59,2%. Безробітне населення у віці 15-70 років становитиме 1,6 тис. осіб, в тому числі працездатного віку 1,6 тис. осіб. Рівень безробіття за методологією МОП становитиме 14,5 %.

У 2014 році зайняте населення у віці 15-70 років становитиме 11,2 тис. осіб, в тому числі працездатного віку 10,3 тис. осіб. Рівень зайнятості населення становитиме 59,6%. Безробітне населення у віці 15-70 років становитиме 1,5 тис. осіб, в тому числі працездатного віку 1,5 тис. осіб. Рівень безробіття за методологією МОП становитиме 13,4 %.

ІІІ. Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

Найменування показника


2010 рік

(звітні дані)2011 рік


2012 рік

(прогнозні дані)2013 рік

(прогнозні

дані)


2014 рік

(прогнозні

дані)


перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя

(звітні дані)у цілому за рік

(очікуванідані)

1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

х

122,2

х

175,0

177,3

180,1

183,7

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

х

101,7

х

143,2

101,3

101,6

102,0

3. Темпи зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

100,2

91,6

100,05

114,0

106,0

108,0

111,0

4. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

207,6

794,0

123,7

818,5

857,0

893,1

931,8

5. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

102,4

112,0

59,6

103,1

104,3

105,0

104,7

6. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

0

0

0

0

17,7

29,3

30,5

7. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

25,3

х

25,3

25,4

25,5

26.0

8. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

28,2

х

28,0

27,9

27,8

27,7

9. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

х

1364

х

1650

1700

1800

1900

следующая страница >>

Смотрите также:
Рішенням районної ради від 24 лютого 2012 року №13-13/2012 Програма зайнятості населення Білогірського району
552.55kb.
3 стр.
Рішенням ХІ v сесія Дергачівської районної ради V і скликання від 13. 12. 2011р року №268-11
470.75kb.
4 стр.
Рішення позачергової 12 сесії Могилів-Подільської районної ради 6 скликання від 10. 01. 2012 року №129 програма зайнятості населення Могилів-Подільського району на 2012 2013 роки
653.16kb.
3 стр.
Рішенням Кіровоградської міської ради від " " 2012 року № програма запобігання надзвичайним ситуаціям
107.75kb.
1 стр.
Рішення від 9 грудня 2011 року №80 м. Гайворон Про внесення доповнення до районної програми охорони навколишнього природного середовища Гайворонського
29.65kb.
1 стр.
Розпорядженням голови рішенням районної ради райдержадміністрації від 25 травня 2011 року від 10 лютого 2011 року №71 №121
105.1kb.
1 стр.
Рішення від 2012 року Про надання пільги з орендної плати Корюківській міській молодіжній громадській організації «Альтернатива»
12.25kb.
1 стр.
Програма "Молодь Розділля 2012-2014рр." Міська програма "Молодь Розділля 2012-2014 "
229.96kb.
1 стр.
Рішення " 22 " вересня 2011 року №216 Про внесення змін до Програми реформування І розвитку сільського комунального господарства Березнівського району на 2011 2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24 березня 2011 року №134
121.17kb.
1 стр.
Рішенням Громадської ради від 06 січня 2012 року. П л а н роботи Громадської ради при Борзнянській районній державній
17.98kb.
1 стр.
Рішенням Кегичівської районної ради від "31" травня 2011 р. №41-vi
647.71kb.
10 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 березня 2011 року м. Заліщики №174
203.7kb.
1 стр.