Главная страница 1страница 2 ... страница 4страница 5


УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ

від 16.12.10 № 10


Про хід виконання Програми економічного

і соціального розвитку міста Новограда-

Волинського за 2010 рік

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи рішення міської ради від 15.04.10 №633 „Про Програму економічного і соціального розвитку міста Новограда-Волинського на 2010 рік“, заслухавши та обговоривши Звіт про економічний і соціальний розвиток міста Новограда-Волинського за 2010 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Звіт про економічний і соціальний розвиток міста Новограда-Волинського за 2010 рік взяти до відома (додається).

2. Керівникам виконавчих органів міської ради:

2.1. Забезпечити за 2010 рік своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та проведення розрахунків за енергоносії, спожиті бюджетними установами.

2.2. Розглянути результати рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку районів і міст Житомирської області за 12 місяців 2010 року та тримати на постійному контролі виконання планових показників.

2.3. Забезпечити економне, ефективне та за цільовим призначенням витрачання бюджетних коштів усіма бюджетними установами.

2.4. Узагальнити прогнозні розрахунки до Програми економічного і соціального розвитку міста Новограда-Волинського на 2011 рік та подати разом із проектом бюджету на розгляд міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голів постійних комісій міської ради з питань промислової політики, інвестиційної діяльності та зв’язку, з питань підприємництва та транспорту, Першого заступника міського

голови М.Г.Усенка, заступників міського голови С. Ю. Колотова, Д.А.Ружицького, В.А.Костюка, керуючого справами виконавчого комітету міської ради В.С.Янчука.


Міський голова В.І.Загривий

Додаток

до рішення міської ради

від 17.12.10 № 10ЗВІТ ПРО ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК МІСТА НОВОГРАДА-ВОЛИНСЬКОГО ЗА 2010 РІК

Рішенням міської ради від 15 квітня 2010 року № 633 затверджена Програма економічного і соціального розвитку міста Новограда-Волинського на 2010 рік.Головними пріоритетами економічного і соціального розвитку міста Новограда-Волинського у 2010 році були:

- будівництво нових водоочисних споруд;

- завершення будівництва ЗОШ №8;

- створення сучасної моделі управління якістю, що базується на вимогах міжнародного стандарту ISO 9001-2008;

- створення Центру надання адміністративних послуг;

- реформування галузі охорони здоров’я;

- енергозбереження в бюджетних установах міста;

- розширення меж міста у відповідності до Генерального плану розвитку міста;

- покращення енергозабезпечення.
І. ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ У 2010 РОЦІ
Промисловість Промислове виробництво зросло на 22,3%. Найбіль-

ший ріст виробництва зафіксовано в машинобудуванні

(64,7%).

Реалізовано продукції на 13,8% більше торішнього

періоду.

Транспорт Перевезення вантажів збільшилося на 0,4%.

Перевезення пасажирів зменшилося на 12,3%.Будівництво Обсяг будівельних робіт скоротився на 27,9%.

Фінансове становище Фінансовий результат від звичайної діяльності до

суб’єктів господа- оподаткування (сальдо) склав +832,1 тис. грн.

рювання

Зовнішня торгівля Експорт товарів за січень-вересень зменшився на 23,5%,

зовнішня торгівля по імпорту товарів зменшилась на

23,9%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту

становить 0,64. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі

послугами по місту становить 497,1 тис. дол. США.

Заробітна плата Середньомісячний розмір заробітної плати

складає 1907, що становить 214,8% до прожиткового

мінімуму на одну працездатну особу.

Ринок праці Чисельність незайнятого населення зменшилась

на 12,3%. Навантаження на одне вільне

робоче місце відносно 01.10.2009р. – менше на 14,3%.

Бюджет Надходження до міського бюджету зросли на 20,0%

або більше як на 20,0 млн. грн.


ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво промислової продукції у м. Новограді-Волинському

Таблиця 1 (млн. грн.)№ п/п

Назва підприємства

За 2009 рік

План на 2010

Прогнозне виконання плану за 2010 рік

% виконання планового завдання

% до 2009 року

1

ВАТ „М’ясокомбінат”

47,2

50,0

41,5

83,0

87,9

2

ВАТ „Хлібозавод”

21,7

23,6

27,1

114,8

124,9

3

ТОВ „Житниця”

0,03

1,0

0,3

0,3

-

4

ТОВ „Техна”

109,0

120,0

169,5

141,3

155,5

5

ВАТ „Сільмаш”

8,2

8,8

9,3

105,7

113,4

6

ВАТ „РТП”

2,3

2,5

1,3

52,0

56,5

7

ТОВ „Новофарм-Біосинтез”

34,6

36,0

24,9

69,2

72,0

8

ВАТ „Біоветфарм”

2,4

4,2

5,1

121,4

у 2 рази

9

АТЗТ ВКФ „Леся”

13,0

14,0

12,5

89,3

96,2

10

ТОВ „Новотекс”

7,4

7,8

10,4

133,3

140,5

11

ПП „Меблева фабрика ”Мірт”

10,6

11,6

11,8

101,7

111,3

12

МПТВП „Райдуга”

3,3

3,6

3,6

100,0

109,1
ВСЬОГО

260,0

283,1

317,3

112,1

122,3


Виробництво харчових продуктів скоротилось лише на 1,0%, що пов’язано зі зменшенням виробництва м’яса та ковбасних виробів.

Підприємства легкої промисловості забезпечили приріст виробництва на 12,2%. Розвиток легкої промисловості, як і раніше, визначають іноземні замовлення, оскільки виробництво переважно здійснюється на давальницькій сировині.

У машинобудуванні помітне збільшення виробництва до аналогічного періоду минулого року, і становить 64,7%. Але скоротилося надання послуг з технічного обслуговування і ремонту тракторів.Підприємства хімічної промисловості забезпечили приріст виробництва у розмірі 51,4%. Збільшилось виготовлення інфузійних розчинів, засобів захисту рослин і тварин від шкідників.

На підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з неї темп приросту промислового виробництва становить 10,3%. Проти минулорічного показника зріс випуск дерев’яних вікон, дверей, рам та порогів. Зростає кількість контрактів із зарубіжними партнерами, а також виробництво під індивідуальні замовлення.Основним колом промислових підприємств за 10 міс. 2010 року сплачено до зведеного бюджету 20,8 млн. грн., у т.ч. до міського бюджету сплачено 9,3 млн. грн. Про це свідчать дані таблиці 2.


Аналіз надходжень податків по місту за 10 місяців 2010 року.

Таблиця 2п/п


Назва юридичної особи

Зведений бюджет,

тис.грн.


Державний бюджет,

тис.грн.


Місцевий бюджет,

тис.грн.


1

ВАТ "М"ясокомбінат"

2977,9

1803,2

1174,7

2

ТОВ "Новофарм-Біосинтез"

1149,4

483,8

665,6

3

ВАТ "Хлібозавод"

3189,8

2352,6

837,2

4

АТЗТ ВКФ "'Леся"

881,3

240,5

640,8

5

МП ТВП "Райдуга"

252,8

98,1

154,7

6

ВАТ "Сільмаш"

1504,2

905,1

599,1

7

ВАТ "Біоветфарм"

604,5

433,1

171,4

8

ПП "Меблева фабрика "Мірт"

740,3

342,0

398,3

9

ТОВ ВО Техна"

8597,0

4430,0

4167,0

10

ТОВ „Житниця"

427,4

240,8

186,6

11

ТОВ "Новотекс"

417,8

215,0

202,8

12

ВАТ "Новоград-Волинське РТП"

86,8

18,9

67,9
ВСЬОГО:

20829,2

11563,1

9266,1


ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За 9 місяців 2010 року в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 0,7 млн. дол. США. Іноземний капітал надходив переважно у вигляді грошових внесків та рухомого і нерухомого майна.

Станом на 1 жовтня 2010 року загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій з урахування курсової різниці становить 2,8 млн. дол. У розрахунку на 1 мешканця міста це складає 50,2 дол. США.

Протягом січня-вересня 2010 року підприємці міста співпрацювали з інвесторами із 8 країн світу. Найбільші вкладення здійснили нерезиденти з Румунії. Їм належить 68,6% загального обсягу інвестицій міста (1,9 млн. дол.).

Найбільша частка іноземного капіталу спрямована у переробну промисловість – 2,5 млн.дол, або 88,7% інвестиційних коштів міста. Сума кредитів та позик, отриманих від прямих інвесторів-нерезидентів, станом на 1 жовтня 2010 року по місту становила 2,3 млн. дол. США.

Розподіл прямих іноземних інвестицій м. Нов.-Волинського

за країнами світу (станом на 1 жовтня 2010р.)

Найбільшим досягненням в питаннях залучення інвестицій в економіку міста є будівництво нового промислового підприємства фірми “FAKRO” (Польща) на західній околиці міста. Нове виробництво зорієнтоване на галузь деревообробки; основна продукція – дахові дерев’яні вікна та сходи на горище. Планується створити біля 300 нових робочих місць.


Транспорт та зв‘язок

Діяльність транспортних підприємств у звітному році була спрямована на максимально можливе у сучасних економічних умовах задоволення потреб населення і підприємств у якісному та безпечному наданні послуг з перевезення пасажирів та вантажів.

Впродовж 2010 року завершено реконструкцію автовокзалу. Це дозволило покращити обслуговування пасажирів як в межах області, України, так і на міжнародних маршрутах.

Станом на 01.11.2010 року перевезено 6517,7 тис. осіб. Пасажирооборот склав 90230,9 тис. пас.км. Порівняно з 10 міс. минулого року обсяги перевезень зменшилася на 12,3%, пасажирооборот – на 9,9%.

За 10 місяців поточного року транспортними підприємствами міста перевезено 7,4 тис. т вантажів, вантажооборот склав 488,7 тис. ткм.

У місті відносно стабільно працюють суб’єкти господарювання на міських автобусних маршрутах. Кількість пасажирського транспорту та існуюча маршрутна мережа дозволяють в основному задовольнити потреби населення міста в перевезеннях.

На сьогоднішній день по місту здійснюється 14 маршрутів, а це 198 оборотних рейсів. В день, в середньому, перевозиться близько 11,1 тис. чол. З року в рік збільшується кількість перевезених пасажирів міським пасажирським транспортом.


Підприємництво
Впродовж 2010 року у сфері торгівлі, побутових послуг та сервісу налагоджено дієву співпрацю через міські об’єднання підприємців в режимі ділового партнерства і співробітництва.

Впроваджено нові види підприємницької діяльності, що здійснюються за умовами спрощеної системи оподаткування з широким громадським обговоренням та висвітленням у місцевих засобах масової інформації.

Здійснювався постійний контроль щодо недопущення торгівлі алкогольними та тютюновими виробами неповнолітнім шляхом рейдових перевірок та проведення запобіжних акцій. Проводився моніторинг цін на соціально-значимі види продовольчих товарів.

Проводились аукціони з набуття прав використання місць для сезонної торгівлі, шкільних базарів, передноворічних ярмарків. Регулярно здійснювався контроль у сфері торгівлі та надання послуг щодо недопущення порушень прав споживачів .

Протягом 2010 року :


  • зареєстровано понад 350 фізичних осіб-підприємців та 18 юридичних осіб (з них 14 суб’єктів підприємницької діяльності);

  • за аналогічний період припинено відповідно 230 фізичних особи-підприємців та 7 юридичних осіб;

  • крім того проведено понад 1500 інших реєстраційних дій (внесення змін до установчих документів, включення відомостей, коригування тощо);

Нововведенням в цьому році стала видача заявникам для отримання кредитів, ліцензій, відкриття рахунків, вчинення нотаріальних дій, отримання інформації для службового коригування різноманітних витягів з ЄДР, виписок, довідок, яких в сумі було видано понад 700.

Від державної реєстрації надійшло до місцевого бюджету понад 17,5 тис. грн.Мал. 1 Загальні надходження до місцевого бюджету від оподаткування суб’єктів малого підприємництва (тис. грн.)

Таблиця 3 (тис. грн.)


Єдиний податок

Фіксований податок

Торговий патент

Державна реєстрація

2007

2197,1

660

610,7

25,8

2008

2813,5

714,3

966,7

25,9

2009

2765,7

689

400,9

19,5

2010

2321,5

501,4

243

17,5


Фінанси і бюджет

За 10 місяців 2010 року до міського бюджету надійшло коштів у сумі 124 031,0 тис. грн, що становить 96,1 % до плану міської ради. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 20 696,4 тис. грн. або на 20%.

Доходи загального фонду виконано у сумі 115 881,4 тис.грн, що до уточненого плану міської ради становить 99,6%, або недоотримано 451,5 тис.грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 25 202,8 тис.грн або на 28%. Закріплених та власних доходів надійшло 37 358,0 тис.грн, що більше уточненого плану міської ради на 1 358,0 тис. грн та відповідного періоду минулого року на 5 090,2 тис. грн.

Розрахункові показники Міністерства фінансів перевиконано на 4,9%, у тому числі :

І кошика - на 3,8% або на 1 180,5 тис.грн, які спрямовані на погашення середньострокової позички 2009 року;

ІІ кошика - на 13,0% або на 569,1 тис. грн.

Виконання забезпечено по всіх видах власних та закріплених доходів.

Найбільше перевиконання отримано в частині:

- податку з доходів фізичних осіб у сумі 800,2 тис. грн за рахунок збільшення фонду оплати праці по промислових підприємствах міста;

- адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки руху у сумі 227,6 тис. грн;

- плати за землю у сумі 134,1 тис. грн за рахунок введення в дію з 01.01.10 нової грошової оцінки земель міста.

Дотації вирівнювання з державного бюджету недоотримано у сумі 898,2 тис.грн. Субвенцій з усіх рівнів бюджетів надійшло у сумі 41 662,6 тис. грн., що менше уточненого плану міської ради на 911,3 тис. грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження всіх видів субвенцій збільшилось на 10 554,3 тис. грн.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 8 149,6 тис. грн. План 10 місяців забезпечений на 63,8%.

Недоотримано до плану:- 707,4 тис. грн. бюджету розвитку ( без врахування трансфертів);

- 2 861,2 тис. грн. субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів;

- 1 039,1 тис. грн. субвенції з державного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг.

Проти відповідного періоду минулого року надходження до спеціального фонду зменшились на 4 506,4 тис. грн. за рахунок субвенцій, наданих в 2009 році та надання яких в 2010 році державним бюджетом не було передбачено.
Енергоефективність та енергозбереження

Новоград-Волинський налагодив тісну співпрацю з Проектом Німецького Товариства Технічного Співробітництва (GTZ) Гмбх „Енергоефективність у будівлях“. За час співпраці з Проектом у 2010 році в місті розроблено та затверджено Програму енергозбереження та енергоефективності міста Новограда-Волинського на 2010-2020 роки.

В місті розпочато створення міської системи енергетичного менеджменту в установах бюджетної сфери. Впродовж звітного року проведено термографічне обстеження восьми будівель міста, яке дозволяє визначити основні місця тепловтрат. По кожній обстеженій будівлі було одержано термограми, які є основою при розробці проектів для комплексної реновації.

Німецький архітектор Маріо Бодем підготував рішення щодо підтримки розробки пілотного проекту санації будинку по вулиці Соборності, 13. Воно включає комплексне проведення заходів з урахуванням технічних, економічних та соціальних факторів житлового будинку, з метою відновлення первинного технічного стану, зокрема, досягнення сучасних стандартів нового будівництва окремих частин будівлі та подовження строку використання будинку. В даний час триває розробка проектної документації згідно держаних стандартів.

Проект «Пасивний дім» організував виставку пасивного будівництва з використанням сучасних матеріалів на прикладі передового досвіду європейських країн для ознайомлення громади із використанням сучасних проектних рішень при будівництві індивідуального житла та реновації багатоквартирного житлового фонду з метою раціонального використання енергоресурсів.

За підтримки міжнародних агенцій проведено фестиваль учнівських проектів з теми «Енергоефективність та енергозбереження», що дозволило ряду загальноосвітніх шкіл вирішити локальні проблеми закладу, зокрема освітлення пришкільної території гімназії ім. Лесі Українки та коридорів ЗОШ № 5 та ЗОШ № 9.

У 2010 році впроваджено проект «Енергія в школах Новограда-Волинського», який дозволив налагодити механізм залучення шкільної молоді до вирішення питань енергоефективності та енергозбереження.

У співпраці з Муніципальною програмою врядування та сталого розвитку, що впроваджується Програмою розвитку ООН впроваджується проект будівництва бювету питної води по вулиці Пушкіна, 8А.следующая страница >>

Смотрите также:
Рішення від 16. 12. 10 №10 Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста Новограда Волинського за 2010 рік
954.69kb.
5 стр.
Рішення від 05 січня 2012 року №143 селище Гусятин Про виконання програми соціально економічного та культурного розвитку району за 2011 рік
307.46kb.
1 стр.
Рішення XXII сесія VI скликання від 18 січня 2012 року №496 Про затвердження програми "Про основні напрямки соціально економічного розвитку міста Валки на 2012- 2016 роки"
80.16kb.
1 стр.
Інформація про хід виконання заходів програми економічного І соціального розвитку області за І півріччя 2011 року № з/п Напрями діяльності та заходи програми
2394.47kb.
13 стр.
Звіт про виконання Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2010 рік, затвердженої рішенням XXХVІІI сесії Чернівецької обласної ради
3518.83kb.
24 стр.
Розпорядженн я
1213.03kb.
6 стр.
Програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік
2473.51kb.
14 стр.
Рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження Програми інформатизації міста Харкова на 2011 рік» від 22. 12. 2010р. №83/10 програма інформатизації міста харкова на 2011 рік Харків 2010
558.22kb.
4 стр.
Довідка про хід виконання програми розвитку малого підприємництва в Горностаївському районі за 2011 рік
37kb.
1 стр.
Програма економічного і соціального розвитку Бобровицького району на 2012 рік
810.35kb.
5 стр.
Інформація про соціально-економічний стан Новоушицького району у 2013 році та прогноз її розвитку на 2014 бюджетний рік, покладені в основу проекту районного бюджету
441.19kb.
2 стр.
Розпорядження від 11. 11. 2011 р. №496 м. Ніжин Про хід виконання Програми соціально економічного розвитку та бюджету району за 9 місяців 2011 року
80.31kb.
1 стр.