Главная страница 1
Затверджено

Рішення обласної ради

від 5 серпня 2011 року

№ 18-5/2011


ОБЛАСНА ПРОГРАМА

розвитку архівної справи на 20112015 роки
Загальні положення

Обласну програму розвитку архівної справи на 2011 – 2015 роки розроблено на виконання п. 4.1. розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 27.12.2010 № 645/2010-р згідно із вимогами Закону України «Про державні цільові програми».

Мережа архівних установ області складається з Державного архіву області, 20 архівних відділів райдержадміністрацій, 5 архівних відділів міських (міст обласного значення) рад, 23 трудових архівів для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду.

В архівосховищах зберігається 2 млн. 207 тис. справ Національного архівного фонду 10834 установ, підприємств і організацій за період з 1765 року до наших днів, понад 320 тис. справ з особового складу 2598 ліквідованих установ області за період з 1944 по 2009 рік.

Архівні документи є складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів області, які використовуються з науковою метою, для забезпечення управлінської діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також задоволення потреб громадян соціально-правового характеру.

Питання забезпечення збереження архівних фондів гостро стоять в архівних установах області та потребують вжиття кардинальних заходів.

Майже всі архівні установи області знаходяться у пристосованих приміщеннях, які не відповідають вимогам умов зберігання архівних документів, у більшості відсутні системи охоронно-пожежної сигналізації, засоби пожежегасіння, кондиціювання повітря. Архівосховища Державного архіву області, архівних відділів Білогірської, Волочиської, Кам'янець-Подільської, Красилівської, Летичівської, Старокостянтинівської, Старосинявської, Теофіпольської, Хмельницької, Чемеровецької райдержадміністрацій та трудові архіви Городоцької, Деражнянської, Кам'янець-Подільської, Славутської, Старокостянтинівської, Старосинявської, Хмельницької, Чемеровецької районних рад перевантажені і потребують додаткових приміщень. Трудовий архів Шепетівської міської ради взагалі не забезпечений приміщенням.

Архівні установи області недостатньо забезпечено копіювальною, комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням. Унаслідок цього, величезний інформаційний потенціал Національного архівного фонду мінімально використовується для задоволення зростаючого попиту громадян, держави і суспільства, а також реальною стає загроза безповоротної втрати значної частини сучасної цінної інформації – документів та інших ресурсів на електронних носіях.

Всі ці фактори обумовлено вкрай недостатнім фінансуванням архівної галузі області, що, у свою чергу, впливає на планомірне та повноцінне поповнення Національного архівного фонду документами культурної спадщини підприємств, установ і організацій Хмельниччини.

Розв'язання зазначених та інших нагальних проблем передбачається обласною програмою розвитку архівної справи у 2011-2015 роках (далі – Програма).Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є створення належних умов для зберігання, формування та використання Національного архівного фонду, соціально значущих документів ліквідованих установ області для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян.Основними завданнями Програми є:

зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ;

створення умов гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду та соціально значущих документів;

поліпшення охорони та пожежної безпеки архівних установ;

забезпечення ефективного впровадження в архівних установах області сучасних інформаційних технологій для збереження інформації архівних документів;

внесення до Національного архівного фонду усіх цінних архівних документів, що є надбанням української нації.

Для виконання завдань Програми передбачається здійснення відповідних заходів.

Виконання основних завдань Програми забезпечить реалізацію її основної мети – збереження духовної і культурної спадщини Подільського краю, створення інформаційного поля для здійснення досліджень з історії Поділля, задоволення соціальних потреб громадян.Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання програми та інших не заборонених чинним законодавством джерел.

Орієнтований обсяг фінансування заходів Програми з обласного бюджету становить 152,0 тис. гривень.

Очікувані результати

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля обласних, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості на виконанні визначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи і реалізацію пріоритетних напрямків розвитку на 2011-2015 роки.


Виконання Програми дасть змогу:

- зміцнити матеріально-технічну базу;

- забезпечити надійний пожежний та охоронний захист архівних установ області;

- створити умови для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду, документів ліквідованих установ, підприємств, організацій;

- запровадити сучасні інформаційні технології, електронний документообіг, створити систему інформаційних ресурсів, інтегровану в український інформаційний простір.
Координація роботи і контроль за виконанням Програми

Координацію роботи та контроль за виконанням Програми здійснює обласна рада, Держархів Хмельницької області.


Заступник директораДержархіву Хмельницької області С. Михайлова


Смотрите также:
Рішення обласної ради від 5 серпня 2011 року №18-5/2011 обласна програма розвитку архівної справи на 2011 2015 роки Загальні положення
41.08kb.
1 стр.
Рішення обласної ради від 18 травня 2011 року №19-4/2-11 обласна програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на 2011 2015 роки Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
136.38kb.
1 стр.
Рішення від 7 червня 2011 року №83 смт Олександрівка Про районну цільову соціальну програму «Молодь Олександрівщини» на 2011 2015 роки
266.52kb.
1 стр.
Рішення від 21грудня 2011 року №132 селище Гусятин Про Програму розвитку І функціонування української мови на 2011 2015 роки
279.54kb.
1 стр.
Рішення " 22 " вересня 2011 року №216 Про внесення змін до Програми реформування І розвитку сільського комунального господарства Березнівського району на 2011 2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24 березня 2011 року №134
121.17kb.
1 стр.
Рішенням районної ради від 24 лютого 2012 року №13-13/2012 Програма зайнятості населення Білогірського району
552.55kb.
3 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації №674 від 31 серпня 2011 року "Про заходи з реалізації в області Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 -2015 роки "
29.47kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 9 вересня 2011 року м. Тернопіль №705 Про проект обласної програми
465.04kb.
1 стр.
Рішення від 20 вересня 2011 року №104 селище Гусятин Про Програму «молодь гусятинщини» на 2011 2015 роки
476.56kb.
3 стр.
Додаток до рішення міської ради від 31. 01. 2011 №3/113 програма
484.02kb.
2 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 серпня 2011 року м. Тернопіль №613
28.51kb.
1 стр.
Рішенням Тернопільської обласної ради від 2011 року №
2928.5kb.
14 стр.