Главная страница 1
Результативність методичної роботи з педагогічними кадрами школи в 2007-2008 навчальному році
Методична робота школи в 2007-2008 навчальному році була спрямована на забезпечення реалізації шкільної програми: «Особистісно-орієнтованого навчання та виховання учнів».

Основними напрямками методичної роботи були: • продовження роботи над практичною діяльністю особистісно-орієнтованих технологій навчання і виховання;

 • моніторинг якості освіти учнів 4,5,9,10,11 класів з предметів базового компоненту;

 • підготовка і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів;

 • виявлення, вивчення, узагальнення, апробація і впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду;

 • участь в апробації електронних підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури;

 • залучення педагогів до участі в конкурсах професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи;

 • продовження роботи по визначенню профілю і впровадження профільної освіти у старшій школі;

 • активізувати роботу вчителів-предметників по впровадженню отриманих знань з програми «Intel – Навчання для майбутнього» проведення уроків з використанням ІКТ;

 • здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів з предмету «Фізична культура»;

 • забезпечення методичної бази переходу на 12-річній термін навчання та переходу школи на новий зміст і структуру;

Очолювала методичну роботу в школі методична рада під керівництвом заступника директора з методичної роботи Борисенко Н.Ф.
Кадрове забезпечення


п/п


ПІП

Рік народ

Стать

Національн.

Пед.

стаж


Освіта

Який предмет викладає

Атестація виснов.

Курсова перепід

готовка


1.

Шпитальова Людмила Іванівна

1947

Ж

Укр.

42

Вища

Директор школи

Рос.мова,

Заруб.літ


Вища,

вч. методист

2008 р.


2004

2.

Борисенко Наталія Федорівна

1951

Ж

Укр.

33

Вища

Заст. директ., матем.

Вища,

вч. методист

2008 р.


2008

3.

Дьомушкіна Наталія Миколаївна

1959

Ж

Укр.

26

Вища

Заст. директ., вчитель поч. класів

Вища,

2005


2004

4.

Справко Світлана Валеріївна

1963

Ж

Укр.

26

Вища

Біологія, сан. справа

І категорія

2007


2008

5.

Сиц Наталія Валеріївна

1973

Ж

Укр.

13

Вища

Соц. педаг.

Біологія, хіміяІІ категорія

2008


2008

6.

Бондаренко Лідія Вікторівна

1960

Ж

Укр.

27

Вища

Укр. м.

Укр. л.


Вища

20042004

7.

Дмитренко Ірина Василівна

1961

Ж

Укр.

26

Вища

Укр. м.

Укр. л.


Вища,

ст. учит.

2006


2004

8.

Шпунер Ірина Петрівна

1970

Ж

Укр.

18

Вища

Укр. м.

Укр. л.


І категорія

2007


20069.

Олександрова Ганна Іванівна

1985

Ж

Укр.

5

Вища

Англ. м.

10.

Неліпа Тетяна Степанівна

1957

Ж

Укр.

27

Вища

Рос.м.

Зар.л


Вища,

ст. учит.,

2004


2004

11.

Похлєбаєва Нінель Борисівна

1936

Ж

Укр.

51

Вища

Матем.

Інформ.


Вища,

вч. методист

2006


2004

12.

Вдовенко Інна Федорівна

1960

Ж

Укр.

24

Вища

Матем.

Інформ.


Вища,

вч. методист

2008


2006

13.

Ломакіна Алла Іванівна

1962

Ж

Укр.

24

Вища

Матем.

І категорія

2006


2004

14.

Щербина Ольга Сергіївна


1984

Ж

Укр.

2

Вища

Матем.

Інформ.

2008

15.

Коршикова Валентина Степанівна

1960

Ж

Укр.

26

Вища

Фізика

Вища,

ст. вчитель

2007


2008

16.

Панченко Володимир Федорович

1966

Ч

Укр.

21

Вища

Проф. навчання

Вища,

2005


2004

17.

Балюк Тетяна Миколаївна

1952

Ж

Укр.

27,5

Вища

Англ.

І категорія

2005


2008

18.

Діброва Аліна Василівна

1971

Ж

Укр.

11

Вища

Англ.

ІІ категорія

2007


2008

19.

Дородня Наталія Михайлівна

1963

Ж

Укр.

25

Вища

Хімія, біологія

Вища,

вч. метод.

2004


2008

20.

Лозовський Олександр Максимович

1950

Ч

Укр.

28

Вища

Географія, захист Вітчизни

І категорія

2007


2007

21.

Костенко Ольга Володимир.

1978

Ж

Укр.

8

Вища

географія

ІІ категорія

2006


2008

22.

Гаврилова Тетяна Іванівна

1962

Ж

Укр.

23

Вища

Історія, право

2006


Вища

2006


2009

23.

Кудлай Іван Миколайович

1957

Ч

Укр.

26

Вища

Музика

Вища,

ст. учит.

2004


2005

24.

Балабанова Світлана Анатоліївна

1975

Ж

Укр.

12

Вища

Фіз..культ

ІІ категорія

2008

25.

Грюков Василь Михайлович


1964

Ч

Укр.

11р.

4 м.


Вища

Фіз..культ

ІІ категорія

2008

26.

Бузова Оксана Олександрівна

1977

Ж

Укр.

11

Вища

Малюв., керівник гуртка

І категорія, ст. учит.

2007


2005

27.

Кривошей Інна Олексіївна

1975

Ж

Укр.

13

Вища

Вих. ГПД

ІІ категорія

2007


28.

Соха Анжела Валентинівна

1965

Ж

Укр.

4р.

4 м.


Вища

Бібліот.29.

Помєліна Ірина Миколаївна

1960

Ж

Укр.

29

Вища

1-4 кл.

Вища,

ст. вчит.

2007


2006

30.

Жежеря Лариса Миколаївна

1962

Ж

Укр.

27

Вища

1-4 кл.

Вища,

20072005

31.

Прохновська Тетяна Василівна

1961

Ж

Укр.

28

Вища

1-4 кл.Вища,

2006


2007

32.

Крошена Ірина Станіславівна

1962

Ж

Укр.

24

Вища

1-4 кл.Вища,

2008

33.

Тарковська Юлія Валеріївна

1973

Ж

Укр.

13

Вища

Укр. м.

Укр. л.ІІ категорія

2007


2004

34.

Галушка Світлана Олександрівна

1947

Ж

Укр.

42

Вища

1-4 кл.

Вища,

вч. методист

2008


2007

35.

Малиш Тетяна Миколаївна

1967

Ж

Укр.

20

Вища

1-4 кл.ІІ категорія

2008


2007

36.

Никоненко Наталія Петрівна

1962

Ж

Укр.

27

Вища

1-4 кл.

І категорія

2006


2006

37.

Кондратенко Зоя Вікторівна

1973

Ж

Укр.

15

Вища

1-4 кл.

ІІ категорія

2006


2006

38.

Іванова Ірина Валентинівна
Ж

Укр.
Вища

Інформ.

математ.


образот. мист.39.

Жиброва Юлія Василівна

1986

Ж

Укр.
Сер.

Логопед


Система методичної роботи в школі спрямована на забезпечення умов для зростання і творчого розвитку вчителя, організації безперервної післядипломної освіти, вивчення та впровадження інноваційних технологій: впровадження профільної освіти в старших класах; інформатизація та комп’ютеризація школи.

З метою координації методичної роботи затверджено на педагогічній раді школи методичну раду, до складу якої входять заслужений вчитель України, директор школи – Шпитальова Л.І., заступники директора з навчальної роботи Борисенко Н.Ф., Дьомушкіна Н.М., заслужений вчитель України Похлєбаєва Н.Б., вчителі-методисти Вдовенко І.Ф., Дородня Н.М.
Структура методичної роботи

В школі працює 40 предметників, які мають стаж педагогічної роботи:До 3-х років

Від 3 до 10 років

Від 10до 20 років

20 і більше

Кількість педагогів

3/7,5%

2/5%

14/35%

21/52,5%Стаж вчителів школи

Кваліфікаційні категорії:

Спеціаліст «вищої категорії»

Спеціаліст

«І категорії»Спеціаліст

«ІІ категорії»«Спеціаліст»


Кількість педагогів

20

10

7

3Педагогічне звання «Заслужений вчитель України» - 2, педагогічне звання «вчитель-методист» - 7, педагогічне звання «старший учитель» - 10.

У 2007-2008 навчальному році педагогічний колектив школи спрямував свою методичну роботу на реалізацію шкільної проблеми: «Особистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання учнів». Розроблена програми втілення проблемної теми, з визначенням термінів і шляхів реалізації.

В школі працюють методична рада, шкільні методичні об’єднання, методичне об’єднання класних керівників, методичний клуб «Пошук», семінари-практикуми», творчі групи, школа молодого вчителя, педагогічні читання, круглий стіл.

Очолювала методичну роботу в школі методична рада. На засіданнях ради розглядались актуальні питання з організації тимчасових творчих груп з підготовки та проведення педагогічних рад, семінарів-практикумів, засідання дискусійного клубу «Пошук», педагогічних питань, круглого столу. Багато уваги приділяють аналізу виконання державних та освітянських програм, виконання рішень педагогічних рад.

Для вчителів поточних класів крім традиційних засідань ШМО відкритих уроків, було проведено та семінар з проблемного питання «Реалізація мовної освіти молодих школярів».

Для молодих та малодосвідчених учителів працює «Школа молодого вчителя», де розглядалися важливі питання теорії і практики навчання та надавалися поспілкуватись і відвідувати уроки у керівників ЩМО, вчителів-методистів, практично проаналізувати вимоги програми, скласти календарні плани.

Вчителі української мови та літератури працювали над втіленнями в практику роботи технології інтерактивного навчання. Велика увага приділялась підготовці учнів зо ЗНО. Результати роботи вчителів розглядались на нарадах та методичному бюлетні «Результативність інтерактивного навчання на уроках української мови».

Якість знань учнів з української мови в 5 кл. – 57%, 6 кл. – 67 %, 7 кл. – 47%, 8 кл. – 64 %, 9 кл. – 55%, 10 кл. – 81%, 11 кл. – 74%.

Вчителі іноземної мови відпрацювали нетрадиційні форми проведення уроків – уроки-подорожі, уроки-інтелектуальної гри, з метою як один із способів підвищення зацікавленості до предмету. Постійно використовувались інтерактивні технології на уроках англійської та французької мови. Рівень якості знань учнів за підсумками моніторингу складає від 27 до 85%.

Робота ШМО вчителів математики, інформатики, фізики була спрямована на реалізацію основного питання «Особистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання учнів». Особлива увага приділялась новітнім технологіям. 1. На першому засіданні (вересень) вчитель Вдовенко І.Ф. повідомила про наявність програмних засобів навчання з математики, інформатики, фізики,. Вчителі продемонстрували фрагменти проведення уроків (математики 5 кл. – Ломакіна А.І., алгебра , 9 кл. – Вдовенко І.Ф).

 2. Слухали доповідь учителя математики та інформатики Щербини О.С. на тему «Організація робіт при диференційному навчанні математики», виступ учителя Похлєбаєвої Н.Б. про ефективність застосування на уроках інтерактивних технологій.

 3. Розглядали питання що до підготовки до ЗНО: рекомендації що до раціонального використання часу під час проведення ЗНО; культура математичних обчислень. Були відкриті уроки з алгебри у 9 класі (вч. Вдовенко І.Ф.) із застосуванням програмних засобів навчання.

 4. Слухали доповідь учителя інформатики Щербини О.С. про особливості конструювання уроку з використанням комп’ютера та доповідь учителя математики Ломакіної А.І. про використання інформаційних технологій на уроках математики.

Вся проведена робота була спрямована на підвищення результативності навчання, підвищенню інтересу до предмету, кращому засвоєнню знань, формуванню комп’ютерної культури школярів.

Результати роботи методичного об’єднання вчителів історії, географії в 2007-2008 н.р. була спрямована на реалізацію основного питання «Особистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання учнів». Особлива увага приділялась новітнім технологіям. 1. Обговорювались питання якими бути сучасному уроку історії, якою є оптимальна схема плану-конспекту уроку.

 2. Розглядалося питання про формування та цивілізаційний підходи до вивчення історії.

 3. Вчитель Гаврилова Т.І. звітувалася про хід апробації електронного підручника з всесвітньої історії для 10 кл., а також обговорювалось питання про використання інформаційних технологій на уроках історії, правознавства, географії.

 4. Розглядали питання що до підготовки до ЗНО.

 5. Були відповідні уроки у Шпитальової О.І. (історія 5 клас); Костенко О.В. (історія рідного краю – 8 клас).

 6. Обговорювались питання, що до створення і поповнення кабінету історії.

ВИСНОВОК:

Вся робота була спрямована на підвищення результативності навчання, взаєморозуміння, взаємоповагу та творче співробітництво.

Методичне об’єднання вчителів фізичного виховання, захист Вітчизни, основ здоров’я приділено великої уваги позаурочним спортивним заходам.

Учні школи приймали участь у районних та міських змаганнях і мали добрі результати. Успішно працює методичне об’єднання під керівництвом вчителя Грюкова В.М. над реалізацією шкільної програми «Здоров’я».

Також розроблена вчителями фізвиховання «Програма для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів (фізична культура).

Найбільшим за складом в школі є методичне об’єднання класних керівників. Воно працювало над темою: «Інноваційні шляхи управління виховною системою». Робота проводилась секційно, в тісному контакті зі шкільним психологом Костенко О,В., яка забезпечувала моніторингову базу діяльності класних керівників.

Провідною проблемою було виконання «Дитино-центрованого об’єднання «Вишенька» для учнів 1-4 класів.

Таким чином всі методичні об’єднання школи результативно працювали над виконанням шкільних програм, приділяли велику увагу сучасним інноваційним технологіям навчально-виховного процесу.

Результати відстеження роботи школи та вивчення і узагальнення перспективного досвіду вчителів обговорювались на педагогічних радах.

Педагогічні ради були присвячені виконанню шкільних програм «Інтерактивні технології», «Інноваційна освіта», «Компетентнісний підхід до організації навчального процесу – ключ до його оновлення та результативність управлінської діяльності», створення умов для вільного розвитку особистості учня, підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, індивідуальній роботі з учнями, виконанню рішень інструктивно-методичних документів та заходів. Детально обговорювалось питання моніторинг якості освіти, профільна школа в старших класах. Завдяки короткій роботі з обдарованими дітьми, постійно зростає кількість учасників та переможців районних і обласних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Так в цьому навчальному році … посіли призові місця в районних олімпіадах, 3 учні прийняли участь в обласних олімпіадах.

Результативною була діяльність шкільного методичного кабінету щодо курсової перепідготовки педагогічних кадрів.

Кількість педагогічних працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації.2006

2007

2008

7

18


4

10%


8

20%

Щорічна атестація педагогічних працівників школи визначила добрий рівень педагогічної майстерності вчителів. Підвищили свою кваліфікацію – 7 вчителів (2 вчителя Панченко Л.В., Крошена І.С на встановлення «спеціаліст вищої категорії»), 3 вчителя – підвищення кваліфікаційних категорій, вчителям Шпитальовій О.І., Вдовенко І.Ф. присвоєно звання «вчитель-методист».

Для молодих спеціалістів працювала «Школа молодого вчителя», яка допомагала їм значно підвищити свій професійний рівень, що підтвердили уроки слухачів школи на методичному тижні «Молодий вчитель». Особливої уваги заслуговує робота вчителів Щербини О.С., Костенко О.С., Кондратенко З.В. Вчителі школи брали участь у апробації електронних підручників.

У 2007-2008 навчальному році апробували електронні педагогічні програмні засоби:

- Гаврилова Т.І. – ППЗ «Історія 10 кл.»

- Помєліна І.М. – ППЗ «Математика 1 кл.»

Головною метою роботи школи було формування творчого вчителя, який постійно прагне до самовдосконалення.

Все вище зазначене свідчить про стабільне поступове зростання рівня професійної майстерності педагогічного колективу, ріст стимулюючої функції методичної роботи школи.

Але слід відмітити і певні недоліки: • на засіданнях ШМО не розглядаються індивідуальні звіти вчителів по роботі з дітьми із низьким рівнем навчальних досягнень;

 • повільно знижується кількість учнів з низьким рівнем навчальних досягнень;

 • удосконалювати методичну роботу з вчителями, які працюють у профільних класах;

 • не всі вчителі систематично залучаються до роботи з ІКТ.

Виходячи із вище зазначеного:

 1. Визначити методичні роботу – задовільно.

 2. Основними напрямками методичної роботи у 2008-2009 навчальному році вважати:

  1. Продовження роботи по реалізації шкільних програм «Профільна старша школа», «Інформатизація та комп’ютеризація школи», «Шкільний спортивний зал»

  2. Втілення в практику роботи інноваційних педагогічних технологій.

  3. Стимулювання творчої діяльності вчителів та учнів через шкільні конкурси, олімпіади, методичні тижні.

  4. Стимулювання підвищення профільного рівня вчителів через систему курсової перепідготовки, атестації, самоосвіту.

  5. Продовження роботи над реалізацією шкільної програми «Робота з учнями з низьким рівнем знань та вихованості»

 3. Підвести підсумки виконання проблемної тами «Особистісно-орієнтовне навчання та виховання учнів». Розробити програму втілення проблемної теми школи: «Педагогічна майстерність вчителя – важливий чинник самореалізації високого рівня професійної діяльності на рефлексійній основі»

Заступник директора з НВРБорисенко Н.Ф.


Смотрите также:
Результативність методичної роботи з педагогічними кадрами школи в 2007-2008 навчальному році
220.54kb.
1 стр.
Наказ №355 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчально-виховних закладів району в 2010-2011н р
242.4kb.
1 стр.
Наказ №441 Про проведення міського конкурсу естафети із вивчення системи роботи шкільних науково методичних комісій природничо математичного циклу щодо забезпечення готовності учнів до навчання в до- і профільних класах
112.1kb.
1 стр.
Тому організація науково-методичної роботи є одним із основних напрямів діяльності керівників освітніх закладів
84.66kb.
1 стр.
Методичні рекомендації мон україни щодо вивчення біології у 2006/2007 навчальному році
145.24kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році
133.29kb.
1 стр.
Наказ №167 Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів району в 2010/2011 н р
512.9kb.
2 стр.
Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році
414.29kb.
3 стр.
Організація методичної роботи у школі
111.85kb.
1 стр.
Науково-методичні засади створення школи родинного виховання в умовах сільської школи
108.02kb.
1 стр.
О. Солоцька, завідувачка рмк
83.5kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
141.2kb.
1 стр.