Главная страница 1
Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка27.02.2012 р. (протокол № 19)

Програма

фахових вступних випробувань на

напрям 0202 «Мистецтво»

спеціальність 7.020207, 8.020207 «Музична педагогіка і виховання»

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр

2011 рік
Методика музичного виховання


 1. Музичне виховання школярів, як складова частина естетичного виховання.

 2. Завдання і сучасні концепції в галузі музичного виховання школярів.

 3. Професійні вимоги до вчителя музики загальноосвітньої національної школи.

 4. Урок музики в сучасній загальноосвітній національній школі (специфіка, особливості, типи уроків).

 5. Види музичної діяльності на уроці музики та взаємозв’язок між ними.

 6. Історичний досвід становлення музичного виховання в Україні до кінця ХІХ ст.

 7. Історичний досвід становлення музичного виховання в Україні з ХІХ ст.

 8. Характеристика програми з предмету «Музика» Міністерства освіти України 1986 р. (Адаптований варіант програми Д. Кабалевського).

 9. Характеристика проекту програми з «Музики» колективу авторів Українського Державного педагогічного університету для 1-4 класів.

 10. Характеристика проекту програми з «Музики» колективу авторів Українського Державного педагогічного університету для 5-8 класів.

 11. Внесок українських композиторів М. Лисенка, М. Леонтовича у теорію та практику музично-естетичного виховання школярів.

 12. Внесок українських композиторів К. Стеценка, Я. Степового у теорію та практику музично-естетичного виховання школярів.

 13. Педагогічна спадщина В. Матюка, С. Воробкевича, А. Вахнянина, О. Нижанківського.

 14. Педагогічна спадщина композиторів В. Верховинця, Ф. Колесси.

 15. Педагогічна спадщина композиторів С. Людкевича, П. Козицького, Л. Ревуцького

 16. Характеристика «Практичного курсу навчання співу у середніх школах України» М. Леонтовича.

 17. Музично-педагогічна концепція, створена під керівництвом З. Кодая (принципи, методи).

 18. Метод відносної сольмізації як один з найефективніших в процесі розвитку музичних здібностей молодших школярів (порядок вивчення та засвоєння щаблів ладу).

 19. Система дитячого музичного виховання Карла Орфа (загальна характеристика і можливість використання в українській школі).

 20. Характеристика зарубіжних систем музичного виховання (Японія, Болгарія, Чехія, США).

 21. Основні принципи музично-педагогічної системи, розробленої Д. Кабалевським.

 22. Значення та зміст програми з «Музики» для поглибленого вивчення предмету.

 23. Теоретичні положення відомих педагогів Н. Н. Ветлугіної та В. О. Сухомлинського.

 24. Психолог Б. М. Теплов про роль творчого розвитку особистості.

 25. Методика музичного виховання в молодших класах загальноосвітньої школи.

 26. Методика музичного виховання в старших класах загальноосвітньої школи.

 27. Позакласні форми музично-естетичного виховання школярів.

 28. Організація позакласної музичної діяльності дітей та молоді.

 29. Планування роботи як творчість вчителя музики.

 30. Облік і оцінка в музичному вихованні.

 31. Розвиток вокальних навичок учнів молодших класів.

 32. Розвиток навичок читання та запису музики школярів.

 33. Етапи розвитку музичної творчості молодших школярів.

 34. Етапи розвитку імпровізаційно-творчих навичок дітей в молодших класах.

 35. Слухання музики в молодших класах як основа сприймальної діяльності дітей (мета та завдання, психологічні аспекти).

 36. Дидактичні форми та методи розвитку тембрального слуху молодших школярів.

 37. Етапи роботи над формуванням в дітей навичок багатоголосного співу.

 38. Ознаки мутації голосу дітей, особливості роботи вчителя в цей період.

 39. Методика розвитку чуття ритму молодших школярів.

 40. Індивідуальні та загальні особливості школярів 5-8 класів.

 41. Методика використання дитячих музичних інструментів на уроках музики (на конкретному прикладі).

 42. Психологічна та музична характеристика дітей молодшого віку. Роль дитячого фольклору (поспівок, лічилок, забавлянок, примовок).

 43. Співочий діапазон різних вікових груп школярів, роль акапельного співу в розвитку музичного слуху дітей.

Програма затверджена

на засіданні Вченої ради факультету 17 лютого 2011 р.,

протокол № 69.


Смотрите также:
Програма фахових вступних випробувань на напрям 0202
31.81kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань
260.7kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Спеціаліст» /
277.38kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» / «Спеціаліст»
414.69kb.
3 стр.
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
268.19kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної
507.22kb.
3 стр.
Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної
272.78kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань на освітньо-професійний рівень „спеціаліст", „магістр" зі спеціальності 0 3
75.48kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр» за напрямом „соціологія
230.3kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, спеціаліста
141.07kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань з англійської мови для вступників Українського католицькогго університету на програму підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
32.1kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань з економічної теорії для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра та спеціаліста
314.39kb.
1 стр.