Главная страница 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою правління

Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

від 19 вересня 2001 р. № 30,

зі змінами та доповненнями, внесеними постановами правління Фонду від 24.12.2001 р. № 55,

09.09.2003 р. № 74

ПОЛОЖЕННЯ

про формування та використання резерву страхових коштів

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1. Загальні положення.

1.1. Це Положення регулює відповідно до статей 11; 13; 19; і 20 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” питання формування та використання резерву страхових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – резерв страхових коштів Фонду).

1.2. Резерв страхових коштів Фонду створюється для забезпечення фінансової стабільності Фонду в сумі, необхідній для фінансування матеріального забезпечення (виплати допомоги: по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання) в розрахунку на місяць.

1.3. Резерв страхових коштів Фонду розміщується на вкладних (депозитних) рахунках, відкритих в установах банків на ім’я Виконавчої дирекції Фонду.

(пункт 1.3 в редакції постанови правління Фонду від 09.09.2003 р. № 74)

2. Формування резерву страхових коштів Фонду.

2.1. Формування резерву страхових коштів Фонду здійснюється за рахунок загальних надходжень до бюджету Фонду, незалежно від їх джерел.

2.2. Розмір суми резерву страхових коштів Фонду в бюджеті Фонду на рік визначає правління Фонду, але не більше суми, необхідної для фінансування матеріального забезпечення в розрахунку на місяць.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними постановою правління Фонду від 24.12.2001 р. № 55;

пункти 2.3, 2.4 виключено відповідно до постанови правління Фонду від 09.09.2003 р. № 74. У зв’язку з чим пункт 2.5 вважати пунктом 2.3)

2.3. В разі недостатнього наповнення бюджету для здійснення Фондом матеріального забезпечення сума резерву страхових коштів Фонду за рішенням правління Фонду може встановлюватися меншою за визначений розмір.

3. Використання резерву страхових коштів Фонду.

3.1. Резерв страхових коштів Фонду використовується для забезпечення додаткового фінансування обґрунтованого збільшення витрат у порівнянні із асигнуваннями, передбаченими в бюджеті, на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності (в тому числі у разі підвищення рівня захворюваності при епідемічних ситуаціях), допомоги по вагітності і пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання, а також при збільшенні протягом бюджетного року розмірів виплати допомоги на вказані цілі.

3.2. Суми резерву страхових коштів Фонду можуть спрямовуватися для надання допомоги постраждалим застрахованим особам і членам їх сімей при надзвичайних ситуаціях у випадках, що відповідають напрямам діяльності Фонду.

3.3. Виконавча дирекція Фонду на підставі звітних даних та обґрунтованих пояснень і розрахунків відділень Фонду за рішенням правління Фонду може здійснювати їх додаткове фінансування за рахунок резерву страхових коштів Фонду для забезпечення витрат, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” і цим Положенням.(абзац другий пункту 3.3 виключено відповідно до постанови правління Фонду від 09.09.2003 р. № 74)

3.4. Невикористаний за рік залишок резерву страхових коштів Фонду враховується як кошти цього резерву на наступний рік.

3.5. Бухгалтерський облік резерву страхових коштів Фонду, в тому числі порядок звітності про його використання, здійснюється в порядку, встановленому Виконавчою дирекцією Фонду.

3.6. Контроль за правильністю формування і використання резерву страхових коштів Фонду забезпечується Виконавчою дирекцією Фонду.

(пункт 3.6 в редакції постанови правління Фонду від 09.09.2003 р. № 74)

4. Прикінцеві положення.

4.1. Положення про формування та використання резерву страхових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності набирає чинності з дня затвердження його правлінням Фонду.4.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться правлінням Фонду.

Розробник: ЗАТ "Cофтлайн" (Україна)


Смотрите также:
Положення про формування та використання резерву страхових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Загальні положення
38.62kb.
1 стр.
Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 року n 25
219.79kb.
1 стр.
Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення застрахованих осіб і членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування, які придбані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Витяг)
192.65kb.
1 стр.
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 року n 12
294.95kb.
1 стр.
Звіт про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення
38.5kb.
1 стр.
Лист від 31. 03. 2011 р. N 01-16-707 Про надання роз'яснень
84.7kb.
1 стр.
Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за 200 р
258.45kb.
1 стр.
Затверджений постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03. 2004 р. №21
223.96kb.
1 стр.
Положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги, та контроль за їх цільовим використанням Відповідно до статті 17 Закону України Про
108.54kb.
1 стр.
Виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності лист від 29. 12. 2009 р. №01-16-2801
40.63kb.
1 стр.
Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
331.96kb.
1 стр.
Положення про забезпечення необхідними видами догляду інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Керуючись абзацом одинадцятим пункту 7 частини сьомої
100.63kb.
1 стр.