Главная страница 1
Основними завданнями відділу є:
участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, а також ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;


розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційнихтехнологій та створення банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

2) подає голові райдержадміністрації, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної держадміністрації:

пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;


пропозиції щодо включення до проектів державного і місцевих бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи;

3) здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування голови райдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної держадміністрації;

4) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;
5) координує діяльність сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
6) забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

7) бере участь:


у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

у підготовці для подання голові райдержадміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду відповідного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало


внаслідок надзвичайних ситуацій;
в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

у розробленні для подання в установленому порядку голові райдержадміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і вихованців навчальних закладів району з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;
у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

8) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

9) сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;
10) організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

11) разом з територіальним органом управління МНС подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

12) організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення
радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

13) перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;


14) розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;
15) готує та вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

16) організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

17) організовує та забезпечує роботу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

18) готує в межах своїх повноважень для подання голові райдержадміністрації пропозиції щодо заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та контролює їх здійснення;

19) здійснює у межах своїх повноважень:
контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на
радіоактивно забруднених територіях і у місцях їх компактного переселення;

контроль за цільовим використанням коштів, виділених з державного і місцевих бюджетів для проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;


20) дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки
на таких територіях;
21) готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;

22) готує у межах своїх повноважень для подання голові райдержадміністрації пропозиції щодо потреби у видатках на проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

23) бере у межах своїх повноважень участь у виконанні зобов'язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи;

24) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

25) організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення;
26) організовує роботу евакуаційної комісії в Рокитнянському районі;

27) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;


28) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.


Смотрите также:
Основними завданнями відділу є
57.37kb.
1 стр.
Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Основними завданнями управління є
17.91kb.
1 стр.
Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Основними завданнями управління є
93.04kb.
1 стр.
Основними завданнями школи є
264.75kb.
1 стр.
Основними завданнями управління є
15.21kb.
1 стр.
Методичні вказівки щодо навчання населення міста Ясинувата захисту І діям
160.56kb.
1 стр.
Голова профкому відділу освіти Начальник відділу освіти
71.81kb.
1 стр.
Наказ №271 по відділу освіти Васильківської райдержадміністрації від 10. 10. 2011 р. Про проведення районного конкурсу „Кращий музичний керівник днз
77.59kb.
1 стр.
План роботи деканатів, кафедр, навчально-методичного відділу
14.06kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 12 квітня 2011 року №116 положення про відділ фінансово господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації
131.9kb.
1 стр.
Державний комітет статистики україни
239.13kb.
1 стр.
Історія україни
143.4kb.
1 стр.