Главная страница 1
Меморандум погодження

між Міністерством сільського господарства, лісів та сільського розвитку Румунії та Міністерством сільського господарства, лісів та менеджменту водних ресурсів Республіки Сербія щодо співпраці в сфері сільського господарства
Міністерство сільського господарства, лісів та сільського розвитку Румунії та Міністерство сільського господарства, лісів та менеджменту водних ресурсів Республіки Сербія, у подальшому будуть називатися Сторони,

бажаючи підтримувати товариські відносини та пожвавити співпрацю в сфері сільського господарства між Румунією та Республікою Сербія згідно принципів рівності, взаємоповаги та взаємовигоди,

заявляючи про намір пожвавити співпрацю між вищезгаданими двома міністерствами,

домовились щодо настунного:Стаття 1
Сторони будуть підтримувати та сприяти співпраці в сфері сільського господарства між міністерствами, дослідницькими установами, господарюючими суб’єктами та іншими організаціями, які діють в сфері сільського господарства між двома державами, у відповідності до законів та регламенту, які діють в кожній країні.
Стаття 2
З метою реалізації ефективної співпраці, Сторони сприятимуть та будуть підтримувати конкретну співпрацю в наступних сферах:

а) продукція рослинного походження, насіння та генетичний матеріал високої врожайності;

б) продукція тваринного походження, покращення пород тварин та вищого генетичного матеріалу;

в) реєстрація пестицидів та контроль за їх використанням;

г) здоров’я рослин;

д) сільський розвиток.Стаття 3
Форми співпраці, які вказані в ст.2 данного меморандуму, будуть реалізовані шляхом:

а) взаємних візитів представників Сторін, з метою сприяння зусиллям Сербії в процесі інтеграції в Європейський Союз, шляхом передачі досвіду, який має Румунія в сільськогосподарській сфері;

б) взаємні візити представників дослідницьких установ;

в) організація навчання та технічних програм, а також підтримка організації семінарів, конференцій, виставок та ярмарків, присвячених різним сферам у сільському господарстві.


Стаття 4
Сторони заснують спільний комітет, уповноважений виконувати положення данного меморандуму.

Спільний комітет плануватиме і організовуватиме зустрічі та візити представників Сторін у необхідній кількості, приймаючи до уваги форми та шляхи співпраці, які були зазначені у ст.2 та 3 данного меморандуму.

Кожна Сторона несе всі витрати, пов’язані з виконанням данного меморандуму, згідно з національним законодавством кожної Сторони.
Стаття 5
Данний меморандум застосовується без порушення прав та зобов’язань Сторін, які випливають з інших міжнародних угод.

Данний меморандум застосовується без порушення прав та зобов‘язань Румунії, які випливають зі статуту держави-члена Європейського Союзу.


Стаття 6
Сторони вирішуватимуть всі спірні питання, які можуть виникнути випливати з тлумачення та виконання данного меморандуму шляхом консультацій та взаємних переговорів.
Стаття 7
Данний меморандум набуде чинності з дати останньої нотифікації, коли Сторони проінформують одна одну щодо виконання процедур, визначених їх внутрішнім законодавством для того, щоб він набув чинності.

Меморандум укладається на 5 (п’ять) років. Він також автоматично подовжується на 5 (п’ять) років, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу сторону, в письмовому вигляді, щодо свого наміру припинити дію данного меморандуму. У цьому випадку, данний меморандум припинить свою дію після 6 місяців від дати отримання письмового повідомлення.


Вчинено в м. Нові Сад «9» травня 2009 року, в двох примірниках румунською, сербською та англійською мовами, всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні, переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Міністерство сільського господарства, лісів та сільського розвитку Румунії,

Іліє Сирбу

міністр
За Міністерство сільського господарства, лісів та менеджменту водних ресурсів Республіки Сербія,

Саша Драгінміністр


Смотрите также:
Меморандум погодження між Міністерством сільського господарства, лісів та сільського розвитку Румунії та Міністерством сільського господарства
32.65kb.
1 стр.
Рішення Колегії районної державної адміністрації від 24 листопада 2011 року №48 Про виконання районних програм розвитку сільського господарства
18.46kb.
1 стр.
Розпорядження №700/75 Про визначення кращих сільгоспвиробників з нагоди Дня працівників сільського господарства у 2011 році
46.11kb.
1 стр.
Програма «економіка аграрного сектора»
1746.2kb.
10 стр.
Рішення " 22 " вересня 2011 року №216 Про внесення змін до Програми реформування І розвитку сільського комунального господарства Березнівського району на 2011 2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24 березня 2011 року №134
121.17kb.
1 стр.
Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 091902 "Механізація сільського господарства" із спеціалізацією
287.51kb.
1 стр.
Електротехніка та мікропроцесорна техніка
24.14kb.
1 стр.
Державний комітет статистики україни
102.98kb.
1 стр.
Рішення спільного засідання колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району з питання: Про стан та напрямки розвитку сільського господарства в 2011 році
19.64kb.
1 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 січня 2012 року
26.44kb.
1 стр.
Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях
4979.42kb.
23 стр.
Міністерство аграрної політики І продовольства україни харківський національний технічний університет сільського господарства імені петра василенка науково-технічне обґрунтування
159.1kb.
1 стр.