Главная страница 1

 • -Мельничук М.Д., Коломієць Ю.В. Екобіотехнологія. Конспект лекцій для підготовки бакалаврів напряму 6.051401 "Біотехнологія". К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. – 118 с.

 • Мельничук М.Д., Коломієць Ю.В. Основи молекулярної біології. Коспект лекцій для підготовки бакалаврів напряму 6.051401 "Біотехнологія". К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. –90 с.

 • Мельничук М.Д., Коломієць Ю.В. Біоінженерія. Коспект лекцій для підготовки бакалаврів напряму 6.051401 "Біотехнологія". К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. –90 с.

 • Мельничук М.Д., Коломієць Ю.В. Генетична інженерія. Конспект лекцій для студентів ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.092903 –„Екобіотехнологія”. К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. –124 с.

 • Мельничук М.Д., Коломієць Ю.В. Клітинна і молекулярна біологія. Конспект лекцій для студентів ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.092903 –„Екобіотехнологія”. К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. –92 с.

 • Мельничук М.Д., Коломієць Ю.В. Клітинна і молекулярна біологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.092903 – „Екобіотехнологія”. К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. – 28 с.

 • Мельничук М.Д., Коломієць Ю.В. Генетична інженерія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.092903 – „Екобіотехнологія”. К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. – 28 с.

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. Курс лекцій для студентів «Основи біотехнології» спеціальність: 8.130108 – «Селекція і генетика сільськогосподарських культур». К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 62 с.

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Біотехнологія»для студентів зі спеціальності 6.130102 – Агрономія. К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 50с.

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Біотехнологія»для студентів зі спеціальності 6.130102 – Агрономія. К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. – 18с.

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. Курс лекцій «Біотехнологія» для студентів зі спеціальності 6.130102 – Агрономія. К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 82 с.

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. Методичні вказівки «Основи біотехнології» до самостійної роботи студентів зі спеціальності 6.130108 «Селекція і генетика сільськогосподарських рослин». К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 18 с

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. Курс лекцій «Основи біотехнології» для студентів зі спеціальності 6.130108 «Селекція і генетика сільськогосподарських рослин»

 • К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 82 с.

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. Методичні вказівки «Екологічні біотехнології» до лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 50с.

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. Курс лекцій «Екологічні біотехнології» для студентів зі спеціальності 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 38 с

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. Методичні вказівки «Екологічні біотехнології»- до самостійної роботи студентів зі спеціальності 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 18с

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. Методичні вказівки «Біотехнологія в агросфері» - до лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 50 с.

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. Методичні вказівки «Біотехнологія в агросфері» - до самостійної роботи студентів зі спеціальності 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 18 с.

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. «Біотехнологія в агросфері» - Курс лекцій для студентів зі спеціальності 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 82с.

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Екологічні біотехнології» - для студентів зі спеціальності 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 50 с.

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. «Екологічні біотехнології» - Курс лекцій для студентів зі спеціальності 8.092903 – Екобіотехнологія. К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 38 с

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. «Екологічні біотехнології» - Методичні вказівки до самостійної роботи студентів зі спеціальності 8.092903 – Екобіотехнологія. К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 18 с.

 • Кляченко О.Л., Криловська С.А. «Екологічні біотехнології» - Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 8.092903 – Екобіотехнологія. К.: Український Фітосоціоцентр, 2011. - 50 с.

 • Бородай В.В. Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв. Конспект лекцій.

 • К.:Український фітосоціологічний центр, 2010. – 116 с.

 • Бородай В.В. Промислова біотехнологія. Конспект лекцій. К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. – 55 с.

 • Бородай В.В. Industrial biotechnology, courses of lectures for students in the directions 0929 — «Biotechnology» by specialty «Ecobiotechnology». К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. – 114 с.

 • Бородай В.В. Основи біотехнології. Конспект лекцій для студентів спеціальності лісове господарство. К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. – 64 с.

 • Бородай В.В. Основи біотехнології. Конспект лекцій для студентів спеціальності садово-паркове господарство. К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. – 26 с.

 • Бородай В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв». К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. – 40 с.

 • Бородай В.В. Methodical instructions for self-dependent works on Industrial biotechnology for students in the directions 0929 — «Biotechnology» by specialty«Ecobiotechnology». К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. – 25 с.

 • Мельничук М.Д., Антіпов І.О., Кляченко О.Л., Коломієць Ю.В., Оверченко В.В. Наскрізна програма та методика організації практичної підготовки фахівців в аграрних вищих закладах освіти 3-4 рівнів акредитації зі спеціальності 8.092903 – Екобіотехнологія. К.: Український Фітосоціоцентр, 2010. - 51с.


Смотрите также:
Курс лекцій для студентів «Основи біотехнології» спеціальність: 130108 «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»
37.05kb.
1 стр.
Курс лекцій з біохімії розділ «загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи біоенергетики» для студентів спеціальності 110101
645.9kb.
4 стр.
Конспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання
427.5kb.
5 стр.
Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей
3107.25kb.
10 стр.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей
277.62kb.
1 стр.
Конспект лекцій (для студентів 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»»)
17.94kb.
1 стр.
Порівняльної філології східних та англомовних країн спеціальність
99.64kb.
1 стр.
Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей Харків 2002 Аудит І ревізія. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Гордієнко Н.І. Харків: хдамг, 2002 91 с
1082.3kb.
6 стр.
Політична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства»
1273.87kb.
7 стр.
Програма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету
361.9kb.
1 стр.
Конспект лекцій (варіант №2) для студентів усіх форм навчання базового напряму 030508 "Фінанси і кредит" спеціальності 030508 "Фінанси і кредит"
683.64kb.
4 стр.
Програма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
198.54kb.
1 стр.