Главная страница 1 ... страница 2страница 3страница 4страница 5

Перечень статей, опубликованных в научно-методическом журнале «Беларускі гістарычны часопіс», которые актуальны для совершенствования методического мастерства учителя и могут быть использованы в образовательном процессе (на уроках, факультативных занятиях и во внеклассной работе).
Всемирная история

V класс

Барташ, В. Вавілонская паэма пра стварэнне Сусвету “Энума эліш (Калі ўверсе...)” // 2008. — № 10.

Волкава, Т. Егіпет — дар Ніла // 2008. — № 8.

Герасімовіч, С. Падзенне Рымскай рэспублікі і стварэнне імперыі // 2011. — № 3.

Герасімовіч, С. Праверачныя работы па гісторыі // 2010. — № 10.

Жук, Т. Старажытны Іран // 2009. — № 10.

Жук, Т. Хецкае царства // 2008. — № 10.

Жураўлевіч, В. Дзяржава Аляксандра Македонскага // 2010. — № 12.

Ілюкевіч, Н. Ад першабытнасці да цывілізацыі // 2010. — № 9.

Каркін, Ю. “Пірава перамога” // 2009. — № 2.

Макеенкава, А. Узнікненне грэчаскага поліса. Вялікая грэчаская каланізацыя // 2008. — № 12.

Малюгін, А. Быт старажытных егіпцян // 2009. — № 9.

Малюгін, А. Старажытная Амерыка // 2008. — № 11.

Малюгін, А. Старажытныя кельты і германцы // 2009. — № 4.

Малюгін, А. Хецкая дзяржава // 2008. — № 10.

Малюгін, А. Эліністычная культура // 2009. — № 2.

Мішына, Р. Старажытная Грэцыя // 2008. — № 2.

Паўлава, Л. Старажытная Індыя // 2009. — № 10.

Петухова, А. Пелапанеская вайна і заняпад Афін // 2011. — № 1.

Пятроўская, Ю. Алімпійскія гульні ў Старажытнай Грэцыі // 2009. — № 5.

Руціч, Г. Краіны Старажытнага Усходу і Амерыкі // 2009. — № 12.

Смяглікава, А. Зямельная і ваенная рэформы ў Рыме // 2010. — № 3.

Стасенка, В. Грэка-персідскія войны. Росквіт Афінаў // 2008. — № 7.

Стасенка, В. Рэлігія старажытных рымлян // 2011. — № 3.

Сухаверхая, Н. Грамадскія відовішчы ў Старажытнай Грэцыі // 2008. — № 2.

Тарканеўскі, А. Пачатак хрысціянства ў Рыме: дыскусіі навукоўцаў і звесткі крыніц // 2008. — № 2.

Усманава, Ю. Падзенне Заходняй Рымскай імперыі // 2008. — № 3.

Ушакова, А. Рэлігія старажытных егіпцян // 2010. — № 11.

Ханкевіч, В. Быт і прыватнае жыццё старажытных грэкаў // 2009. — № 8.

Ханкевіч, В. Вялікая грэчаская каланізацыя // 2009. — № 1.

Цацура, Л. Афіцыйная ідэалогія і рэлігійныя пошукі ў Рымскай імперыі ў ІІ стагоддзі // 2008. — № 2.

Шынкароў, А. Старажытныя кельты і германцы // 2009. — № 4.

Яруціч, Н. Рабаўладальніцтва ў Рыме і паўстанне Спартака // 2009. — № 3.
VI класс

Варганаў, В. Падарожжа ў краіну арабаў // 2008. — № 11.

Варганаў, В. Развіваючыя заданні па гісторыі Сярэдніх вякоў у VI—VII класах // 2010. — № 5.

Загарульскі, Э. Пераадоленне язычніцтва падчас хрысціянізацыі заходніх зямель Русі // 2009. — № 8.

Кузьмянкова, І. Гарады Заходняй Еўропы ў Высокім сярэдневякоўі // 2008. — № 5.

Паўлава, Л. Крыжовыя паходы // 2009. — № 9.

Сульжыц, І. Кітайская цывілізацыя // 2009. — № 11.

Трыгорлава, Л. Вынікі развіцця краін свету ў V—XІІІ стст. // 2009. — № 12.

Філіпаў, А. Адносіны “халіф — султан” і аднаўленне Абасідскага халіфата ў Егіпце (1252—1264 гг.) // 2008. — № 1.

Шыпіла, А. Узнікненне ісламу і Арабскі халіфат // 2009. — № 11.
VII класс

Варганаў, В. Развіваючыя заданні па гісторыі Сярэдніх вякоў у VI—VII класах // 2010. — № 5.

Капуза, Н. Усталяванне новай культуры. Фарміраванне навуковай карціны свету // 2010. — № 8.

Качко, Н. Рэфармацыя ў Германіі // 2010. — № 8.

Кузьмянкова, І. Штодзённае жыццё сярэдневяковага чалавека // 2008. — № 9.

Кургановіч, Д. Крыжаванкі па гісторыі Сярэдніх вякоў // 2008. — № 7.

Рогач, С. Рэалізацыя ўлады ў Сярэднія вякі: гендэрны аспект // 2008. — № 12.

Рудак, Н., Нездаймінава, Г. Пачатак Вялікіх геаграфічных адкрыццяў // 2009. — № 9.

Смірнова, А. Колер касцюма і яго сімволіка ў Сярэднія вякі // 2008. — № 12.

Смірнова, А. Сярэдневяковая школа і універсітэт: інтэлектуальнае і паўсядзённае жыццё шкаляроў і магістраў // 2010. — № 2.

Стасюк, І. Паўсядзённае жыццё чалавека Позняга сярэдневякоўя // 2009. — № 9.

Трыгорлава, Л. Змены ў грамадстве ў Заходняй Еўропе ў XIV—XV стст. // 2009. — № 8.

Шабан, А. Заходнееўрапейскае купецтва ў XIII–XV стст.: спецыфіка сацыяльнага статусу і менталітэту // 2008. — № 12.
VIII класс

Капуза, Н. “Залаты век” рускай культуры // 2009. — № 10.

Капуза, Н. Паўночны Рэнесанс // 2008. — № 8.

Максіменка, А. Роля асобы ў Французскай рэвалюцыі канца XVIII ст. // 2008. — № 9.

Максіменка, А. Якая гэта Амерыка? // 2008. — № 9.

Паўлава, Л. Вайна за незалежнасць і ўтварэнне ЗША // 2010. — № 10.

Трыгорлава, Л. Вялікая Французская рэвалюцыя ХVІІІ ст. Урок для навучання на павышаным узроўні // 2008. — № 3.

Усманава, Ю. Рэвалюцыя ў Нідэрландах (1566—1609 гг.) // 2010. — № 8.

Усманава, Ю. Эпоха Асветніцтва // 2010. — № 9.
IХ класс

Арэхаўская, А. Злучаныя Штаты Амерыкі ў першай палове ХІХ стагоддзя // 2010. — № 9.

Лянчэўскі А., Ванюк І. Асваенне Афрыкі: “Вялікае афрыканскае паляванне” // 2009. — № 11.

Сямёнава, Л. Новая Зеландыя на рубяжы ХIХ—ХХ стагоддзяў: феномен дзяржаўнага сацыялізму // 2008. — № 7.


Х класс

Бяляева, Г. Агульная характарыстыка развіцця краін Еўропы і Амерыкі пасля 1945 г. // 2010. — № 8.

Качко, Н. Японія ў 1945—2010 гг. // 2010. — № 10.

Рэберт, Н. Зацвярджэнне асноў пасляваеннага свету // 2009. — № 8.

Рэберт, Н. Краіны Паўночнай Еўропы // 2010. — № 9.

Сячко, А. Кантроль ведаў па тэме “ЗША, краіны Захаду і Лацінскай Амерыкі” // 2010. — № 9.
ХI класс

Бондарик, Е., Малиновская-Грек, С. "Времена не выбирают, в них живут и умирают…" (Человек и общество в советской литературе и истории 1930-х годов) // 2010. — № 11.

Вонсович, Л. Основные тенденции политического и социально-экономического развития России на современном этапе // 2008. — № 11.

Данілюк, С. Пачатак Другой сусветнай вайны // 2009. — № 11.

Пятроўская, Ю. Вайна ў Еўропе ў 1939—1941 гг. // 2008. — № 9.

Трыгорлава, Л. Лабірынты дабрабыту грамадзян СССР. Пазакласнае мерапрыемства // 2010. — № 10.

Уласава, В. Краіны Усходняй Еўропы пасля Другой сусветнай вайны // 2010. — № 1.
История Беларуси

VI класс

Варганаў, В. Полацкая зямля ў ІХ—ХІІ стст. Славутыя асобы Полацкай зямлі // 2008. — № 5.

Кургановіч, Д. Крыжаванкі па гісторыі // 2008. — № 6.

Кургановіч, Д. Крыжаванкі па гісторыі Сярэдніх вякоў // 2008. — № 8.

Ракуць, В. Гаспадарчыя адносіны // 2011. — № 2.

Ракуць, В. Пасожжа, Берасцейская зямля і Панямонне // 2011. — № 2.

Ракуць, В. Старажытныя замкі Гродзеншчыны // 2008. — № 6.

Сячкова, В. Жыццё людзей у пасляледавіковы перыяд // 2010. — № 12.

Шынкароў, М. Паўсядзённае жыццё нашых продкаў у ІХ—ХІІІ стст. // 2011. — № 3.

Янушкевіч, Н. Першабытныя жывёлаводы і земляробы ў бронзавым і жалезным вяках // 2009. — № 12.

VII класс

Бохан, Ю. Да пытання аб некаторых дыскусійных момантах Грунвальдскай бітвы 1410 года // 2010. — № 7.

Бурачэўская, А. Наш край у канцы XIV—XVI стагоддзі. Магілёў // 2011. — № 4.

Гагуа, Р. Грунвальдская бітва 1410 года // 2010. — № 7.

Ганчарэнка, Н. Беларускія землі ў складзе Вялiкага княства Лiтоўскага // 2010. — № 5.

Жук, Т., Піскуновіч, Г. Утварэнне беларускай народнасці // 2010. — № 3.

Кургановіч, Д. Крыжаванкі па гісторыі Сярэдніх вякоў // 2008. — № 8.

Ракуць, В. Наш край // 2011. — № 4.
VIII класс

Барысік, В. Сацыяльная структура феадальнага грамадства ВКЛ // 2010. — № 1.

Валынец, Л. Уводзіны ў курс гісторыі Беларусі другой паловы XVI—канца XVIII ст. // 2010. — № 12.

Галубовіч, В. Палітычная сістэма Вялікага княства Літоўскага ў 1588—1648 гг. // 2010. — № 3.

Голубеў, В. Сельская грамада ў Беларусі XVI—XVIII стст. // 2008. — № 10.

Жук, А. Барацьба магнацкіх груповак // 2010. — № 11.

Жук, Т. Пашырэнне Адраджэння ў Беларусі // 2011. — № 1.

Паўлава, Л. Абагульняючы ўрок па раздзелу “Беларусь у XVI — першай палове XVII ст.” // 2009. — № 1.

Рэберт, Н. Асвета і навука Беларусі ў XVII—XVIII стст. // 2008. — № 3.

Хартановіч, У. Войска і вайсковая справа ў ВКЛ // 2011. — № 2.

Шынкароў, М., Шынкароў, А. Сялянскі рух // 2011. — № 2.
IХ класс

Варабей, Н. Кірмашовы гандаль у Беларусі ў першай палове ХІХ стагоддзя // 2008. — № 6.

Грыжмаловіч, Г. Культура Беларусі ў ХІХ—пачатку ХХ ст. // 2011. — № 1.

Капуза, Н. Грамадска-палітычнае і нацыянальна-культурнае развіццё Беларусі ў ХІХ—пачатку ХХ ст. // 2009. — № 4.

Кургановіч, Д. Жывапіс і архітэктура Беларусі: у 1860-х гг. — пачатку ХХ ст. // 2008. — № 4.

Паўлава, Л. Адмена прыгоннага права ў Беларусі // 2009. — № 1.

Пляшкевіч, Л. Паўрочны кантроль па гісторыі Беларусі // 2008. — № 1.
Х класс

Вансовіч, Л. Рэспубліка Беларусь на шляху стабілізацыі // 2009. — № 3.

Варановіч, В. Рэспубліка Беларусь у сусветным супольніцтве // 2009. — № 3.

Елізараў, С. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел БССР 1965—1991 гг.

// 2008. — № 5.Ефімовіч, А. Станаўленне суверэннай Рэспублікі Беларусь // 2009. — № 3.

Жэрка, Л. Пераадоленне разрухі ў эканоміцы Беларускай ССР. Выхад на новы ўзровень развіцця (1945—1955 гг.) // 2009. — № 1.

Забельнікава, В. Пасляваеннае адраджэнне і развіццё адукацыі і навукі ў БССР // 2009. — № 2.

Мартыновіч, Г. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе // 2009. — № 2.

Стасюк, І. Асноўныя кірункі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь // 2011. — № 3.

Стасюк, І. Эканамічнае становішча БССР у другой палове 1960-х—першай палове 1980-х гг. // 2009. — № 3.
ХI класс

Астрога, В. Адносіны царызму да настаўніцтва Беларусі (другая палова ХІХ—пачатак ХХ ст.) // 2008. — № 8.

Багалейша, С. Індустрыялізацыя і калектывізацыя сельскай гаспадаркі // 2010. — № 2.

Вансовіч, Л. Рэспубліка Беларусь на шляху стабілізацыі // 2009. — № 3.

Варановіч, В. Рэспубліка Беларусь у сусветным супольніцтве // 2009. — № 3.

Грыжмаловіч, Г. Кастрычніцкая рэвалюцыя. Стварэнне беларускай дзяржаўнасці. Абагульняючы ўрок // 2011. — № 4.

Ефімовіч, А. Станаўленне суверэннай Рэспублікі Беларусь // 2009. — № 3.

Жэрка, Л. Пераадоленне разрухі ў эканоміцы Беларускай ССР. Выхад на новы ўзровень развіцця (1945—1955 гг.) // 2009. — № 1.

Кузьміч, В. Барацьба з нелегальнымі ўзброенымі фарміраваннямі на беларускім участку савецка-польскага памежжа ў 1921—1926 гг. // 2008. — № 5.

Кургановіч, Д. Вялікая Айчынная вайна: шляхам здабыткаў і перамог. Інтэлектуальна-пазнавальная гульня // 2010. — № 4.

Ладысеў, У. Спробы стварэння беларускай дзяржаўнасці на нацыянальна-дэмакратычнай аснове // 2008. — № 3.

Лазько, Р. Польска-савецкія мірныя перагаворы 1920 г. і лёс Беларусі // 2010. — № 12.

Лаўрыновіч, Л. Акцябрысты ў Беларусі (1905—1913 гг.) // 2008. — № 2.

Ліхараў, І. Віктарына па тэме "Вялікая Айчынная вайна" // 2011. — № 2.

Ліхараў, І. Заданні і пытанні для правядзення абагульняючага ўрока па тэме “Вялікая Айчынная вайна” // 2009. — № 4.

Лютко, С. Баявыя дзеянні на цэнтральным участку Заходняга фронту летам 1941 г. // 2008. — № 3.

Магілявец, А. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі // 2011. — № 3.

Матох, В. Дзейнасць Галоўліта БССР у 1920-я гады // 2008. — № 6.

Мішына, Р. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у канцы 1920-х — 1930-я гг. // 2009. — № 1.

Новікаў, С. Абарона Магілёва (20—26 ліпеня 1941 г.) у святле новых дакументальных крыніц // 2008. — № 7.

Паўлава, Л. “За родную Беларусь!” (Віктарына) // 2008. — № 6.

Прыгодзіч, Г. Тых дзён не памеркне слава. Віктарына // 2011. — № 3.

Смычок, Г. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў // 2009. — № 2.

Станіславовіч, М. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы // 2009. — № 2.

Станіславовіч, М. Нямецка-фашысцкі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі // 2010. — № 3.

Станіславовіч, М. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі // 2010. — № 2.

Стасюк, І. Асноўныя кірункі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь // 2011. — № 3.

Стасюк, І. Эканамічнае становішча БССР у другой палове 1960-х—першай палове 1980-х гг. // 2009. — № 3.

Трубчык, А. Школьная справа на тэрыторыі Беларусі ў час польска-савецкай вайны на старонках перыядычнага друку // 2010. — № 1.

Трыгорлава, Л. Уклад беларускага народа ў Перамогу над фашысцкай Германіяй // 2010. — № 4.

Усманава, Ю. Адукацыя, навука і культура ў БССР у канцы 1920-х—1930-я гг. // 2011. — № 1.

Цыганок, Н. Праведнікі народаў свету // 2010. — № 4.

Шомадзі, В. Вызваленне Беларусі (18 верасня 1943 — 28 ліпеня 1944 г.) // 2009. — № 5.

Информируем, что со второго полугодия 2011 года будет издаваться ежемесячно научно-методический журнал для учителей истории и обществоведения “Гісторыя і грамадазнаўства” и продолжит издаваться научный, научно-методический, иллюстрированный журнал “Беларускі гістарычны часопіс”.

<< предыдущая страница  

Смотрите также:
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь
323.75kb.
1 стр.
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь
610.35kb.
5 стр.
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь
687.74kb.
5 стр.
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь о преподавании учебного предмета «Биология» в 2009/2010 учебном году
273.28kb.
1 стр.
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования «Об особенностях организации идеологической и воспитательной работы в 2006/2007 учебном году»
368.65kb.
1 стр.
Инструктивно-методическое письмо об особенностях преподавания основ наук в общеобразовательных организациях образования Республики Казахстан в 2008-2009 учебном году
236.32kb.
1 стр.
Начальникам отделов, управлений образования
24.82kb.
1 стр.
Инструктивно-методическое письмо об особенностях преподавания основ наук в общеобразовательных организациях образования Республики Казахстан в 2006-2007 учебном году
1929.4kb.
9 стр.
«актуальные проблемы здорового образа жизни в современных условиях»
34.61kb.
1 стр.
Инструктивно-методическое письмо «О преподавании учебного предмета
587.98kb.
3 стр.
Письмо национального банка республики беларусь 3 апреля 2006 г. N 21-20/367 о направлении рекомендаций
260.39kb.
1 стр.
Органов государственного надзора республики беларусь, дающих заключения при вводе в действие объектов
15.51kb.
1 стр.