Главная
Аспиранта года
Посещение лекций научного руководителя и других преподавателей
20.5kb.
1 стр.
Содержание мониторинг публикаций в сми 3
О национальной выставке Республики Беларусь в Республике Казахстан «Беларусь «экспо 2011» (7 10 сентября 2011 г., г. Алматы), дата публикации: 20. 09. 2011
448.32kb.
6 стр.
Закон божий (главный предмет)
Петропавловско – Талицкая церковно – приходская школа была открыта в 1885 году. Она помещалась в церковно-общественном помещении. Количество учащихся на 1 января 1895 года было 61 человек. Число окончивших курс 1893 году составляло 24
14.05kb.
1 стр.
Календарно-тематичне планування з історії України 9 клас (одинаки)
Вступ. Розподіл території України між двома імперіями Східну (Російську) і Західну (Австрійську). Українське національне відродження
36.1kb.
1 стр.
Реферат з курсу "Безпека життєдіяльності"
Бактеріологічна зброя використовується у вигляді різних боєприпасів, вражаючою силою яких є деякі види бактерій. Ці бактерії збуджують інфекційні захворювання, викликають епідемії
39.9kb.
1 стр.
Рішення від 23. 04. 2009 №201/5 м. Київ Про угоди з Центрами на інформаційно-методичне забезпечення удосконалення професійних знань аудиторів
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V) та відповідно до вимог Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України
17.95kb.
1 стр.
Кафедра еунг для бакалаврів та спеціалістів проводить
Оптимізація соціально – економічних трансформацій національної економіки до сучасних глобалізаційних вимог
28.27kb.
1 стр.
Політичні ідеології: основні цінності і напрямки еволюції
Підтримка приватної ініціативи при забезпеченні принципів "належної справедливості"
28.35kb.
1 стр.
Лекция 1 2002 г. (общие принципы Интегральной Йоги) Что такое йога. Интегральная Йога (ИЙ) как новое видение жизни
8.31kb.
1 стр.
Введение в теорию графов. Алгоритмы на графах Кратчайшие пути на графе Алгоритм 12
Указатель на ближайшую вершину } We : TypeWeight; { Матрица весов ребер графа } хО : Integer; { Вершина начала пути } z : Integer; { Вершина конца пути } у : Integer; Последняя вершина с постоянной меткой}
44.6kb.
1 стр.
Физический диктант «Работа сил электростатического поля. Разность потенциалов»
Если работа сил поля по любой замкнутой траектории равна нулю, то поле называется ?
38.52kb.
1 стр.
Тема основные определения и термины
Метрология (от греч metron – мера и logos – учение, слово) – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности
21.47kb.
1 стр.
Лабораторная работа №1 Дано натуральное число п. Найти количество цифр этого числа
Дано натуральное число п. Получить число, записанное теми же цифрами, переставленными в обратном порядке
39.97kb.
1 стр.
Развитие речи. Обучающее изложение
Развивать умения передавать текст по плану; точно употреблять слова в предложении и правильно их писать
20.27kb.
1 стр.
Против ветра
Такова уж комендантская служба следить за порядком в гарнизоне, всех за что-нибудь «цеплять». Для большинства военнослужащих встреча с военным комендантом гарнизона не сулит ничего хорошего, но в жизни по-всякому бывает…
33.2kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 1 вересня 2011 року м. Тернопіль №678
Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості нагородити грамотою обласної державної адміністрації працівників публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Тернопільгаз”
11.96kb.
1 стр.
Серія хімічна. 200 Вип. 4 С. 197 201 Ser. Khim. 200 №44. P. 197-201
Методами квантово-хімічних розрахунків вивчено будову похідних 1,8-діоксодекагідро­акридинів, одержаних гетероциклізацією циклічного дикетону димедону з альдегідами й ароматичними амінами, І продуктів їх окиснення
102.8kb.
1 стр.
Тезисы к дискуссии 30. 05. 07 Часть «методологическая»
Теория как основная форма научного объяснения. Основные функции научной теории (О. Конт): описание, объяснение, предсказание. Объясняющие и «феноменологические» теории. «Классифицирующие» и «причинно-следственные» теории
7.47kb.
1 стр.
Конкурс на соискание медалей имени Н. Д кондратьева Международный фонд Н. Д кондратьева и Российская академия естественных наук
Н. Д. Кондратьева, которые присуждаются российским и зарубежным ученым за выдающийся вклад в развитие общественных наук. Победителям конкурса присуждаются золотые
13.13kb.
1 стр.
Исследование дает возможность студентам уточнить их знание и помещать в практическое использование дела, которые они узнают в лекциях, семинарах и лабораториях
Участие студента в исследовании одино из наиболее эффективных методов для обучения высоко квалифицированных специалистов пособных к принятию участия в быстро развивающемся научной и технологической революции
14.89kb.
1 стр.
Школа научного управления (1885—1920)
Ф. Тейлора, Френка и Лилии Гилбрет, Генри Гантта. Создатели школы считали, что, используя наблюдения, замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать многие операции ручного труда
9.49kb.
1 стр.
предыдущая страница
следующая страница