Главная страница 1
Модульно-рейтингова оцінка знань

з курсу "Електротехніка та мікропроцесорна техніка"
для студентів 4
курсу факультету Механізації сільського господарства

денної форми навчання спеціальності

6.050501„Машинобудування"
Курс "Електротехніка та мікропроцесорна техніка" для студентів 4 курсу факультету Механізації сільського господарства денної форми навчання спеціальності 6.050501 „Машинобудування" складається з двох модулів. Оцінка знань здійснюється за шкалою ЕСТ8, рейтинговою (абсолютною) системою та національною (5-ти бальною(відносною)) шкалою.
Розподіл балів для курсу
Електротехніка та мікропроцесорна техніка”
за категоріями діяльності студента


1. Лекційні заняття:
контрольне опитуваннявиконання завдань на 90-100 %

- 3 бали

виконання завдань на 75 - 89 %

- 2 бали

виконання завдань на 60 - 74 %

- 1,5 бали

виконання завдань на 35 - 59 %

- 1 бал

виконання завдань менше 35 %

- 0,5 бала

2. Лабораторні роботи:готовність до виконання лабораторної роботи

- 0,2 бала

якісне та своєчасне виконання

- 0,8 бала

захист лабораторної роботи(контрольне опитування)

- 4,0 бали

Всього балів за лабораторну роботу

- 5,0 балів

3. Контрольна робота:виконання завдань на 90 - 1 00 %

- 5 балів

виконання завдань на 75 - 89 %

- 4 бали

виконання завдань на 65 - 74 %

- 3 бала

виконання завдань менше 40%

- 1 бал

4. Самостійна робота:виконання завдань на 70 - 1 00 %

- 4 бал

виконання завдань менше 70%

- 0,5 бала

5. Захист модуля:виконання завдань на 90 - 1 00 %

- 25 балів

виконання завдань на 75 - 89 %

- 22 бали

виконання завдань на 60 - 74 %

- 1 8 балів

виконання завдань на 35 - 59 %

- 14 балів

виконання завдань на 1 - 34 %

- 8 балів


Смотрите также:
Електротехніка та мікропроцесорна техніка
24.14kb.
1 стр.
Секція мікропроцесорна техніка в автоматиці І приладобудуванні керівник – проф. Гапон О.І
120.22kb.
1 стр.
Код модуля: зі 6074 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
20.29kb.
1 стр.
Доклад/Технічні науки інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
62.97kb.
1 стр.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Надійність і діагностика електрообладнання освітлювальних систем»
14.28kb.
1 стр.
Електротехніка Спеціальність: Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії (0107)
157.71kb.
1 стр.
Використання мультимедійних технологій в сучасному навчально-виховному процесі
34.76kb.
1 стр.
Ювелірне мистецтво Вінничини
96.21kb.
1 стр.
2. Код модуля: мл 6034 со1 Тип модуля: обов’язковий Семестр: ІV обсяг модуля
51.25kb.
1 стр.
Т. Г. Шевченка (науковий напрям: Електронна техніка та прилади) Оптичний волоконний сенсор високих струмів Зеєманівського типу Ключові слова
96.38kb.
1 стр.
Методичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Программування мовою Visul Basic»
448.26kb.
8 стр.