Главная страница 1страница 2 ... страница 5страница 6
Додаток

до рішення Київської міської ради від 23.12.2010 №412/5224 «Про затвердження Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки»


КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОГРАМА

сприяння розвитку малого та середнього ПІДПРИЄМНИЦТВА

НА 2011 – 2012 РОКИм. Київ

2010

З М І С Т

Паспорт Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки .........................................................................

3Вступ............................................................................................................................

6


1.

Підсумки виконання Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2009-2010 роки........................

10


1.1.

Результати реалізації заходів Програми на 2009-2010 роки......................

10

1.2.

Фінансове забезпечення та виконання цільових показників Програми на 2009-2010 роки...........................................................................................

162.

Аналіз стану, тенденцій та проблем розвитку підприємництва у м. Києві………………………………………………………………………

18


2.1.

Стан та тенденції розвитку підприємництва...............................................

18

2.2.

Основні проблеми, що стримують розвиток малого та середнього підприємництва..............................................................................................

303.

Головна мета та основні завдання Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011–2012 роки……………………………………………………………………

324.

Напрями Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки .........................................

33


4.1.

Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики……………………………………………………..

33


4.2.

Удосконалення процедур започаткування бізнесу та оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності................................

34


4.3.

Розширення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів……………………………………………………..

35


4.4.

Удосконалення системи інформаційно-консультативного, ресурсного, інфраструктурного та освітнього забезпечення суб’єктів підприємництва……………………………………………………………..

36

4.5.

Розвиток соціально – спрямованих заходів.................................................

37

4.6.

Стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій малого та середнього підприємництва на міжрегіональному та міжнародному рівнях.....................................................................................

38


5.

Механізм реалізації Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки........................

396.

Очікувані результати виконання Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки........

417.

Заходи з реалізації Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 2011-2012 роки.............................

44

8.

Очікувані кількісні показники виконання пріоритетних завдань Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки………………………………………..

65


п А С П О Р Т

(загальна характеристика)

Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

на 2011 – 2012 роки


1.

Загальна характеристика міста Києва:
 • Площа території – 83,6 тис. га (0,14% території України)
 • Середня чисельність наявного населення на 01.07.10 –2783,6 тис. осіб
 • Специфіка – столиця України, має сприятливі умови для інтенсивного розвитку
 • Рівень зареєстрованого безробіття на 01.07.10 – 0,3%

 • Рівень безробіття за методологією МОП станом на 01.04.10 –7,2%

2.

Ініціатор розроблення Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011–2012 роки (далі – Програма на 2011–2012 роки) — Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми на 2011–2012 роки — Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.06.10 № 430 «Про створення робочої групи для розробки проекту Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки»

4.

Розробники Програми на 2011–2012 роки – Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми на 2011–2012 роки — Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Мета і перелік основних завдань Програми на 2011-2012 роки:
Головною метою Програми на 2011–2012 роки є створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва та підвищення його ролі у вирішенні завдань прискореного соціально-економічного розвитку міста.
Основні завдання Програми на 2011–2012 роки:

 • удосконалення нормативно-правової бази сфери підприємництва;

 • спрощення процедур та зменшення витрат при започаткуванні підприємницької діяльності та отриманні дозвільних документів;

 • активізація діючих та впровадження нових форм фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва;

 • удосконалення ресурсної, інформаційно-консультативної та освітньої підтримки;

 • розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

 • створення умов для активізації діяльності підприємців у галузях, що пов’язані із проведенням у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

 • підтримка розвитку інноваційної діяльності малого та середнього підприємництва;

 • сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб’єктів малого та середнього підприємництва;

 • розширення взаємодії бізнесу та органів влади міста шляхом упровадження механізмів державно-приватного партнерства.

7.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми на 2011-2012 роки в динаміці змін цільових показників:

Вихідні

дані за результа-тами

2010 року

(очік.)


Очікувані

результати

за 2011 рік


Очікувані

результати

за 2012 рік (прогноз)

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

272

285


300
Чисельність найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

408,6

418,6


430,6
Кількість підприємців – фізичних осіб,

тис. осіб204,2

210,4


216,7
Питома вага малих підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) по місту, %

15,5

15,8


16,2
Надходження до Зведеного бюджету м. Києва від діяльності суб’єктів підприємництва, млрд. грн.

34,83


36,2237,03
Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, одиниць:

 • бізнес-центри

130

135

140
 • бізнес-інкубатори

10

11

12
 • технопарки

18

18

18
 • лізингові компанії

385

390

395
 • кредитні спілки

476

480

485
 • фонди підтримки підприємництва

80

85

90
 • інвестиційні фонди і компанії

1700

1710

1720
 • інноваційні фонди і компанії

408

410

415
 • інформаційно-консультативні установи

1160

1180

1200
 • страхові компанії

1490

1500

1510
 • аудиторські фірми

586

588

590
 • біржі

125

130

135
Кількість безробітних, що пройдуть навчання з основ підприємництва та для подальшої самозайнятості протягом року, осіб

934

1307

1313

Кількість створених нових робочих місць у всіх сферах економічної діяльності за рік, одиниць

53200

54300

54500


8.

Терміни і етапи реалізації Програми на 2011-2012 роки: І етап — 2011 р.

 ІІ етап — 2012 р.9.

Напрями Програми на 2011-2012 роки:
Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики
Удосконалення процедур започаткування бізнесу та оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності
Розширення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів
Удосконалення системи інформаційно-аналітичного, ресурсного, інфраструктурного та освітнього забезпечення суб’єктів підприємництва
Розвиток соціально – спрямованих заходів
Стимулювання інноваційного розвитку та посилення ринкових позицій малого та середнього підприємництва на міжрегіональному та міжнародному рівнях

10.

Виконавці:
головні управління, управління та відділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Державна податкова адміністрація у м. Києві,
Головне управління МВС України у м. Києві,
Головне управління статистики у м. Києві,
Київський міський центр зайнятості,

Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів,


районні у місті Києві державні адміністрації,
Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові,
об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва, в тому числі:
громадські організації промисловців і підприємців (за згодою),
об’єднання підприємців (за згодою),
організації роботодавців (за згодою),
суб’єкти господарювання міста, визначені шляхом застосування норм Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.10 №2289-VI

11.

Обсяги коштів з міського бюджету на підтримку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки — сума визначається щорічно рішенням Київської міської ради «Про бюджет міста Києва» відповідно на 2011 та 2012 роки

12.

Основні джерела фінансування:

міський бюджет, кошти фінансово-кредитних установ, кошти інвесторів, власні кошти суб’єктів підприємництва, кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття13.

Система організації контролю за виконанням Програми на 2011-2012 роки

Контроль здійснюють Київська міська рада, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), постійні комісії Київської міської ради, органи фінансового контролюВ С Т У П
Підстави для розробки Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки (далі – Програма на 2011-2012 роки):

 • Закон України від 19.10.00 №2063-ІІІ «Про державну підтримку малого підприємництва», стаття 9;

 • доручення Кабінету Міністрів України від 20.05.10 №27479/1/1-10 щодо розробки регіональних програм підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки;

 • рішення Київської міської ради від 25.12.08 №931/931 «Про затвердження Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2009-2010 роки».

Законодавчі та нормативно-правові документи, вимоги та положення яких враховувались при розробці Програми на 2011-2012 роки:

 • Закон України від 23.03.00 №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

 • Закон України від 18.03.04 №1621-ІV «Про державні цільові програми»;

 • Закон України від 21.12.00 №2157-ІІІ «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»;

 • Закон України від 11.09.03 №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 • Закон України від 15.05.03 №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

 • Закон України від 06.09.05 №2806-ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

 • Закон України від 05.04.07 №877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

 • Закон України від 01.07.10 №2404-VI «Про державно-приватне партнерство»;

 • Закон України від 16.01.03 №433-ІV «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»;

 • Указ Президента України від 09.08.08 №698/2008 «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності»;

 • Указ Президента України від 02.07.08 №603/2008 «Питання впровадження в Україні принципів Європейської хартії малих підприємств»;

 • Указ Президента України від 03.09.07 №816/2007 «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності»;

 • Указ Президента України від 11.07.05 №1073/2005 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні»;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.08 №587 «Про запровадження в Україні принципів Європейської хартії для малих підприємств»;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.06 №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 447 «Про затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки»;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.09 №680-р «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи»;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.06.10 №1724-р «Про виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.10 №274-р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2010 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.08.02 №447-р «Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)»;  

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.09.09 №1110-р «Про затвердження плану заходів з розвитку ремісничої діяльності на період до 2015 року»; 

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.10 №145-р «Про впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів»; 

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України  вiд 02.06.10  №1164-р «Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності»;

 • Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних програм підтримки малого підприємництва, затверджені наказом Держкомпідприємництва від 04.06.08 №67;

 • Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджені наказом Мінекономіки від 04.12.06 №367;

 • Рішення Київської міської ради від 27.11.08 №632/632 «Про затвердження Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у м.Києві на період до 2015 року»;

 • Рішення Київської міської ради від 29.10.09 №520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві»;

 • Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.11.04 №2168 «Про схвалення Стратегії економічного та соціального розвитку м. Києва на період до 2015 року»;

 • інші законодавчі та нормативні акти, що стосуються окремих сфер підприємницької діяльності та пріоритетних напрямів розвитку м. Києва.

Програма на 2011–2012 роки пов’язана з Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м.  Києва, є логічним продовженням Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2009–2010 роки (далі – Програма на 2009–2010 роки) та розроблена на виконання Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у м. Києві на період до 2015 року.

Зважаючи на те, що одним із інструментів виконання стратегічного завдання з підвищення конкурентоспроможності регіонів, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року, є підтримка малого та середнього підприємництва, а також враховуючи те, що згідно з бюджетною класифікацією у бюджеті міста передбачаються кошти на підтримку малого та середнього підприємництва загалом, Програма на 2011–2012 роки спрямована на сприяння розвитку і малого, і середнього підприємництва.следующая страница >>

Смотрите также:
Додаток до рішення Київської міської ради від 23. 12. 2010 №412/5224 «Про затвердження Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки»
823.48kb.
6 стр.
Додаток до рішення міської ради від 31. 01. 2011 №3/113 програма
484.02kb.
2 стр.
Рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження програми розвитку І функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки» від 20 червня 2008 року №173/08 харківська міська рада харківської області
190.48kb.
1 стр.
Рішенням Кегичівської районної ради від "31" травня 2011 р. №41-vi
647.71kb.
10 стр.
Додаток до рішення міської ради від 25. 12. 2008р. №647-мр програма
298.35kb.
1 стр.
Рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження Програми інформатизації міста Харкова на 2011 рік» від 22. 12. 2010р. №83/10 програма інформатизації міста харкова на 2011 рік Харків 2010
558.22kb.
4 стр.
Наказ №61 Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2008 році
151.99kb.
1 стр.
Довідка про хід виконання програми розвитку малого підприємництва в Горностаївському районі за 2011 рік
37kb.
1 стр.
Рішення від 16. 12. 10 №10 Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста Новограда Волинського за 2010 рік
954.69kb.
5 стр.
Додаток до рішення міської ради від 27. 01. 2011 №5/24 положеня про управління з питань надзвичайних ситуацій та
101.99kb.
1 стр.
Рішення 47 сесії міської ради \/ скликання 24. 12. 2009 №1198 комплексна програма з енергозбереження м. Чернівців на 2010-2014 роки вступ
336.67kb.
1 стр.
Додаток №5 до рішення XVIII сесії Харківської міської ради XXIV скликання Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради XXIV скликання
136.99kb.
1 стр.