Главная страница 1
Додаток 1
до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку , затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України
від 29.10.99 р. № 599

До державної податкової інспекції

(назва органу державної податкової служби)

від ____________________


(ідентифікаційний номер)

(прізвище, ім'я та по батькові платника єдиного податку)

Контактний телефон ______________________

Свідоцтво про державну реєстрацію як суб'єкта

підприємництва __________________________(дата видачі та номер)

ЗАЯВА
про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності


1. Відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" в редакції від 28 червня 1999 року № 746/99 прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

на 200 ___________ рік.(літерами) 

2. Вид або види діяльності _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________3. Місце здійснення підприємницької діяльності ______________________________________________

______________________________________________________________________________________4. Дата переходу на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності

_____________________________________________________________________________________*(назва місяця)

5. Мені відомі положення Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва – фізичною особою, граничний щомісячний термін сплати єдиного податку та сума єдиного податку, належна до щомісячної сплати.

6. Простроченої заборгованості зі сплати податків та інших обов'язкових платежів немає.

7. Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з початку календарного року становив

__________________________________________________________________________________ грн.(сума словами в гривнях)

8. Чисельність працівників на день складання заяви становить _____ чол., з якими укладено трудові угоди, зареєстровані в установленому порядку.

9. Поіменний склад осіб, які перебуватимуть у трудових відносинах, та їх ідентифікаційні номери з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків:

9.1. ______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.2. ______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.3. ______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.4. ______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.5. ______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.6. ______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.7. ______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.8. ______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.9. ______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.10. ______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10. Мені відомі вимоги чинного законодавства про необхідність утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з громадян з доходів, які нараховуватимуться і виплачуватимуться найманим працівникам, та про необхідність направлення до державного податкового органу відомостей про виплачені доходи за формами № 2 та № 8-ДР.

____________

* Цей абзац заповнюється тільки новоствореним суб'єктом підприємницької діяльності.

Суб'єкт малого підприємництва

_________________

(підпис, дата)

М. П.
www.blank.net.ua


Смотрите также:
Додаток 1 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 р. N 599
27.12kb.
1 стр.
Додаток 1 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом
30.19kb.
1 стр.
Додаток до Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва юридичною особою
18.03kb.
1 стр.
Додаток 3 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату
22.8kb.
1 стр.
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №2-рк заява про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 1
87.19kb.
1 стр.
Наказ № Про затвердження Порядку розміщення товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання та видачі їх із складів тимчасового зберігання після проведення митного оформлення
112.95kb.
1 стр.
Наказ №379 м. Київ Про організацію роботи з підготовки до видачі документів про освіту випускникам 2012 року
323.73kb.
1 стр.
Додаток 2 до розпорядження голови облдержадміністрації від 11 січня 2011 року №7 положення про пункти видачі населенню
59.94kb.
1 стр.
Наказ №240 Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16. 07. 2010 за №537/17832 Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту
1513.06kb.
7 стр.
Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон з використанням книжок (карнетів) А. Т. А
371.58kb.
5 стр.
Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів за квартал 200 року (I, II, III, IV) Подається до дпі у
46.32kb.
1 стр.
Рішення охтирка Про затвердження Статуту комунального закладу «Грунської дитячої музичної школи»
9.61kb.
1 стр.