Главная страница 1


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ


(Держкомстат України)

вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01023

тел. (044) 287-24-22, факс (044) 235-37-39, телетайп 132-168, E-mail: office@ukrstat.gov.ua, www.ukrstat.gov.ua
Експресдоповідь


" 13 " 10 2006р. № 271Підсумки роботи промисловості України

за січень–вересень 2006 року

У вересні 2006р. обсяги промислового виробництва зросли як до попереднього місяця (на 0,3%), так і до вересня 2005р. (на 6,2%). За підсумками 9 місяців приріст виробництва у промисловості становив 5,5% (у січні–вересні 2005р. – 3,1%). Збільшився випуск продукції за всіма основними видами діяльності, крім виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення та легкої промисловості.

У добувній промисловості обсяги продукції зросли проти січня–вересня 2005р. на 6,1%. На підприємствах з видобутку вуглеводнів приріст продукції становив 7,1%, металевих руд – 9,4%, вугілля і торфу – 3,0%.

В обробній промисловості випуск продукції збільшився порівняно з січнем–вереснем 2005р. на 5,4%.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів приріст виробництва становив 7,1%. Збільшення випуску продукції спостерігалось на підприємствах з виробництва жирів – на 34,9%, макаронних виробів – на 13,8%, перероблення овочів і фруктів – на 12,2%, з виробництва напоїв – на 10,2%, м’ясної та тютюнової промисловості – відповідно на 9,4% та 9,1%. При цьому зменшились обсяги продукції у виробництві круп і борошна (на 8,4%), у молочній (на 6,6%) та кондитерській промисловості (на 2,3%).

На підприємствах з виробництва деревини і виробів з неї та целюлозно-паперової і поліграфічної промисловості обсяги продукції у січні–вересні 2006р. проти відповідного періоду минулого року зросли відповідно на 12,3% та 9,8%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості порівняно з січнем–вереснем 2005р. обсяги виробництва збільшились на 3,6%. Одержано приріст у хімічному виробництві – на 1,5%, з нього у виробництві базової хімічної продукції – на 3,0%, фармацевтичному виробництві – на 7,6%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів – на 2,4%. Водночас зменшився випуск продукції на підприємствах з виробництва лаків та фарб (на 16,2%), штучних і синтетичних волокон (на 8,1%). На підприємствах з виробництва гумових та пластмасових виробів обсяги продукції зросли відповідно на 3,0% та 14,8%.

У металургії та обробленні металу у січні–вересні п.р. обсяги виробленої продукції зросли на 8,6%. На підприємствах з виробництва чавуну, сталі та феросплавів випуск продукції збільшився на 8,6%, труб – на 9,6%, інших видів первинного оброблення чавуну та сталі – на 11,3%, кольорових металів – на 2,4%, в обробленні металів – на 13,3%. Не досягнуто обсягів січня–вересня 2005р. у виробництві металевого лиття (відставання становило 1,1%).

Підприємства машинобудування у січні–вересні 2006р. збільшили обсяги виробництва на 11,9%. Найвищий приріст продукції отримано у виробництві автомобільного транспорту (36,8%), контрольно-вимірювальної апаратури (31,1%), машин для металургії (22,3%). Перевищено минулорічні обсяги у виробництві електричних машин і апаратури (на 10,1%), машин для перероблення сільгосппродуктів (на 9,7%), устатковання для радіо, телебачення та зв’язку (на 6,3%), побутових приладів (на 5,6%). Поряд з цим скоротились обсяги продукції на підприємствах з виробництва сільськогосподарських машин на 22,2%, верстатів – на 13,0%, машин для добувної промисловості і будівництва – на 4,4% та залізничного машинобудування – на 4,3%.

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення зберігається падіння обсягів виробництва проти рівня 2005р., яке за підсумками 9 місяців становило 12,1%. Проте його темпи суттєво уповільнились – у I кварталі спад проти відповідного періоду минулого року становив 21,3%, у II і III кварталах відповідно – 8,7% та 5,3%.

У легкій промисловості спостерігалось зниження обсягів продукції порівняно з січнем–вереснем 2005р. на 3,1%, що в основному обумовлено скороченням випуску продукції на підприємствах текстильної промисловості та пошитті одягу (на 6,7%). Поряд з цим у виробництві шкіри та взуття одержано приріст продукції (12,1%).

За 9 місяців 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. промислове виробництво зросло майже у всіх регіонах, крім Херсонської, Одеської та Івано-Франківської областей.


Примітка. Дані по промисловості сформовано на підставі термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Темпи приросту (зниження) обсягів промислового виробництва визначаються без врахування діяльності з розподілення теплоенергії, газу та води.

Темпи приросту, зниження (-) обсягів продукції

за основними видами промислової діяльності

за січень–вересень 2006 року
Темпи приросту, зниження (-)

(у порівнянних цінах), у %вересень

2006р.


до

серпня


2006р.

вересень

2006р.


до

вересня


2005р.

січень–вересень 2006р.

до


січня–вересня 2005р.

довідково:

січень–вересень2005р.

до

січня–вересня2004р.
Промисловість України


0,3

6,2

5,5

3,1

Добувна промисловість


–4,0

3,6

6,1

3,4

Видобування енергетичних матеріалів

–6,4

–1,7

4,1

2,3

Видобування неенергетичних матеріалів

–0,9

11,5

9,0

4,8

Обробна промисловість

1,0

6,4

5,4

3,0

з неї:

Харчова промисловість та перероблення

сільськогосподарських продуктів

8,0

2,9

7,1

14,7

Легка промисловість

4,0

–3,5

–3,1

2,6

текстильна промисловість та пошиття одягу

–1,3

–4,9

–6,7

5,5

виробництво шкіри та шкіряного взуття

24,7

1,7

12,1

–8,3

Виробництво деревини та виробів з деревини

1,2

18,8

12,3

20,0

Целюлозно-паперова, поліграфічна

промисловість; видавнича справа

–1,9

6,8

9,8

12,3

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

–4,3

–5,3

–12,1

–10,3

Хімічна та нафтохімічна промисловість

1,4

12,2

3,6

9,9

хімічне виробництво

3,5

13,0

1,5

8,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

–4,6

10,1

11,1

17,4

Виробництво інших неметалевих мінеральних

виробів (будматеріалів, скловиробів)

–0,5

9,0

10,8

12,2

Металургія та оброблення металу

–2,5

10,8

8,6

–3,0

Машинобудування

1,7

9,1

11,9

5,4

виробництво машин та устатковання

–3,6

–5,4

2,0

11,7

виробництво електричного та електронного

устатковання

4,9

8,8

11,8

–13,9

виробництво транспортного устатковання

4,0

21,2

19,6

11,5

Виробництво та розподілення електроенергії,

газу та води

–2,5

9,0

7,6

2,7

Темпи приросту, зниження (-) обсягів

промислової продукції за регіонами

за січень–вересень 2006 року

(у відсотках)


Вересень

2006р.


до

серпня


2006р.

Вересень

2006р. до

вересня

2005р.


Січень–вересень 2006р.

до

січня–вересня 2005р.

Довідково: січень–

вересень


2005р.

до

січня–вересня

2004р.


Україна

0,3

6,2


5,5

3,1

Автономна Республіка Крим


–2,5

–0,5

2,2

15,9

Вінницька

35,2

–0,6

0,5

14,9

Волинська

–8,3

–2,3

25,9

18,9

Дніпропетровська

4,4

14,0

8,6

6,5

Донецька

–5,0

4,3

5,4

–9,6

Житомирська

10,4

–0,2

3,0

13,5

Закарпатська

18,3

39,8

24,9

9,5

Запорізька

0,7

10,3

9,1

3,4

Івано-Франківська

2,3

–6,6

–6,6

3,6

Київська

12,3

8,3

12,0

19,1

Кіровоградська

3,7

23,5

10,0

8,9

Луганська

0,9

0,9

6,2

1,8

Львівська

7,7

23,3

6,4

–5,7

Миколаївська

–11,2

0,4

8,3

7,3

Одеська

–1,3

–1,9

–14,3

5,3

Полтавська

–5,0

8,4

1,4

–0,9

Рівненська

4,5

10,5

5,6

10,7

Сумська

–7,9

–8,2

3,1

14,1

Тернопільська

7,1

–9,0

9,9

–1,0

Харківська

3,5

1,9

5,5

13,0

Херсонська

–7,1

2,0

–26,6

–1,3

Хмельницька

4,5

5,3

7,6

25,8

Черкаська

17,7

2,7

0,5

11,4

Чернівецька

–1,6

–4,3

10,8

7,1

Чернігівська

–0,9

3,2

3,1

9,3

м. Київ

–11,2

4,3

12,2

16,0

м. Севастополь

–8,4

7,9

42,8

6,2Виробництво найважливіших видів промислової

продукції за січень–вересень 2006 року

Вироблено за

Приріст,

зниження (–)

вересня 2006р.

у % до


Приріст,

зниження (–) січня–вересня

2006р.

у % до


січня–вересня

2005р.


січень–

вересень 2006р.вересень 2006р.

серпня 2006р.

вересня 2005р.

Добувна промисловість


Вугілля готове, млн.т

46,0

4,8

–5,8

0,1

1,6

Нафта сира, тис.т

2432

267

–6,6

–1,1

7,9

Газ нафтовий попутний, млн.куб.м

701

76,0

–4,8

3,0

9,6

Газовий конденсат, тис.т

872

86,7

–3,8

–11,5

–1,8

Газ природний, млрд.куб.м

14,5

1,6

–2,4

–0,1

0,9

Руди і концентрати залізні неагло-меровані, млн.т

54,9

6,3

–0,3

7,6

6,9

Руди і концентрати залізні агломе-ровані, млн.т

50,8

5,7

–2,9

6,9

5,5

Обробна промисловість


Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, тис.т

88,2

13,4

8,5

13,2

2,7

Яловичина і телятина, морожені, тис.т

21,5

3,0

–6,2

–41,0

–40,9

Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, тис.т

74,4

8,9

–8,4

53,5

59,3

Свинина морожена, тис.т

15,8

2,4

14,0

10,5

23,9

М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі (парні) чи охолоджені, тис.т

223

25,1

–0,3

14,9

16,8

М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, морожені, тис.т

62,6

5,4

–15,0

4,1

73,0

Ковбасні вироби, тис.т

207

26,0

4,3

11,4

–5,3

Олія соняшникова нерафінована, тис.т

1378

57,1

–49,6

–25,5

68,4

Молоко оброблене рідке, тис.т

601

64,6

–6,9

–13,4

–3,7

Масло вершкове, тис.т

85,7

9,5

–13,3

–21,8

–11,1

Спреди та суміші жирові, тис.т

55,6

7,1

9,4

–9,7

2,3

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, тис.т

67,2

7,8

9,3

9,7

10,9

Сири жирні, тис.т

158

22,4

10,7

–13,3

–23,5

Продукти кисломолочні, тис.т

395

40,2

–13,3

1,1

4,0

Вироби хлібобулочні, тис.т

1523

171

–2,2

–6,3

–4,1

Цукор-пісок, отриманий з цукру-сирцю тростинного чи бурякового, тис.т

313

299

475 р.

–19,9

–39,0

у т.ч. з цукру-сирцю бурякового


302

299

475 р.

–9,9

–10,3

Шоколад та інші продукти харчові
готові з вмістом какао в брикетах, пластинах чи плитках, тис.т

197

28,6

27,1

6,0

3,8

Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту
какао, тис.т

170

18,6

–13,5

–10,5

–19,3Тканини – всього, тис.кв.м

72137

7253

–14,6

–17,8

–13,0

Вироби панчішно-шкарпеткові
трикотажні машинного чи ручного в’язання, тис. пар

34783

4462

19,5

–9,2

–12,8

Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі та вироби аналогічні
чоловічі та хлопчачі, тис.шт.

399

87,9

4,0

–12,0

–6,4

Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі та вироби аналогічні
жіночі та дівчачі, тис.шт.

1842

296

–5,2

–16,8

–29,0

Костюми чоловічі та хлопчачі, тис.шт.

867

81,6

–14,7

–30,8

–21,0

Костюми жіночі та дівчачі, тис.шт.

342

15,9

–55,7

–51,8

2,3

Сукні та сарафани жіночі та дівчачі, тис.шт.

500

21,8

65,2

32,1

–23,2

Светри, джемпери, пуловери, жилети та вироби аналогічні трикотажні
машинного чи ручного в’язання, тис.шт.

3290

328

–12,7

–32,2

–3,7

Одяг верхній трикотажний, тис.шт.

3770

471

7,8

23,5

16,6

Трикотаж спідній, тис.шт.

18390

2073

25,6

26,3

8,2

Пальта і напівпальта, шуби з натурального хутра, шт.

6859

859

8,9

–36,5

–3,5

Взуття, тис. пар

13914

1754

13,2

–0,2

–2,5Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки

більше 6 мм, тис.куб.м1114

145

–7,9

7,0

–6,3

Фанера клеєна, тис.куб.м

123

13,4

–2,5

–4,6

–7,3

Плити деревостружкові

необроблені, тис.куб.м ум.917

114

1,6

10,1

9,4Папір та картон для графічних робіт некрейдовані, тис.т

31,6

2,9

–29,1

–24,6

–1,1

Папір побутового та санітарно-гігієнічного призначення, тис.т


75,5

8,1

–0,01

–9,2

–7,2

Папір та картон спеціальні некрейдовані; папір сигаретний, не розрізаний за розмірами, тис.т

237

26,8

–5,2

–4,5

6,3Кокс та напівкокс з вугілля кам’яного, кокс газовий, млн.т

14,4

1,6

–9,0

6,9

1,4

Бензин моторний з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше, тис.т

3090

332

–0,8

–14,9

–11,6

Паливо дизельне для транспорту
автомобільного і залізничного, тис.т

3365

375

–3,4

–13,9

–20,1

Мазути топкові важкі, тис.т

2989

271

–3,9

–19,7

–36,9Кислота сірчана, тис.т

1098

149

24,3

13,0

–12,1

Гідроксид натрію (сода каустична), тис.т

149

11,6

–4,1

14,9

0,4

Аміак синтетичний, тис.т

3948

425

1,2

–1,7

1,4

Добрива азотні мінеральні чи хімічні, тис.т

1960

210

–3,1

11,6

–1,5

Добрива калійні мінеральні чи хімічні, тис.т

5,8

0,7

–22,2

–50,0

–41,4

Пластмаси у первинних формах, тис.т

336

41,5

–1,7

49,5

17,4

Пестициди та інші агрохімічні
продукти, т

1153

121

22,2

–20,4

–19,6

Волокна хімічні, тис.т

26,3

3,2

3,8

–15,4

–13,7

Шини – всього, тис.шт.

5265

596

–2,4

–0,7

–3,6Плити та плитки керамічні, тис.кв.м

15383

1888

7,0

16,8

4,1

Цегла керамічна невогнетривка
будівельна, млн.шт.ум.цегли

1318

173

–4,5

5,0

6,8

Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи бетону будівельні, млн.шт.ум.цегли

1399

178

–4,2

–0,8

8,6

Цемент, тис.т

10156

1418

–6,4

7,6

9,4

Елементи конструкцій збірні для
житлового чи цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного
каменю, тис.куб.м


2409

310

1,2

8,7

15,6


Листи гофровані, шифер та аналогі-чні вироби з азбестоцементу, млн.ум.плит

589

71,9

–12,8

–20,1

–1,1

Вироби з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах, млн.кв.м

39,6

5,4

–27,7

–39,0

–0,4Чавун, тис.т

24375

2712

–4,6

5,8

8,1

Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т

20751

2317

–2,4

–2,8

1,4

Напівфабрикати, отримані безперервним литтям, тис.т

10119

1113

–8,9

21,6

21,5

Прокат готовий чорних металів, тис.т

16718

1877

–3,4

–2,5

0,7

з нього
прокат плоский гарячекатаний із
сталі нелегованої та легованої (крім нержавіючої та швидкорізальної)

7760

822

–7,9

–4,1

0,2

стержні і прутки інші (не в бухтах), кутики та профілі фасонні і спеціальні гарячекатані із сталі нелегованої та легованої (крім нержавіючої та швидкорізальної)

4375

500

–2,4

0,8

11,8

Труби великого і малого діаметрів; профілі пустотілі з металів чорних, тис.т

2029

249

–1,6

21,6

12,7

Резервуари та цистерни металеві місткістю понад 300л, тис.т

23,6

2,8

–26,7

21,4

65,1

Радіатори центрального опалення без електричного підігріву, з металів
чорних, тис.т

22,8

3,0

–2,6

–7,8

–0,6

Котли центрального опалення, тис.шт.

345

55,2

–1,7

8,6

16,2Крани мостові на нерухомих опорах, шт.

104

18

20,0

100,0

44,4

Крани інші (козлові і мостові пересувні, портальні, дерик-крани суднові), шт.

236

27

–20,6

–10,0

3,5

Трактори для сільського та лісового господарства, шт.

2811

308

–20,8

–32,0

–34,3

Сівалки, шт.

7446

418

–31,9

–65,8

–2,7

Верстати токарні, розточувальні,
свердлувальні, фрезерувальні, шт.

158

16


–30,4

–25,5


Преси та машини кувальні, шт.

64

5

–54,5

–28,6

30,6

Верстати для оброблення дерева, шт.

2137

317

40,3

25,3

–5,5

Екскаватори, шт.

490

70

16,7

45,8

30,0

Холодильники-морозильники побутові комбіновані з окремими зовнішніми дверцями, тис.шт.

546

75,6

8,1

2,8

3,0

Холодильники побутові, тис.шт.

286

27,0

–22,8

31,8

49,4

Машини пральні, тис.шт.

152

20,0

16,4

–26,4

–39,2

Пилососи побутові, тис.шт.

6,1

0,1

–87,2

–97,6

–80,8

Електродвигуни та генератори
постійного струму, тис.шт.

162

15,2

90,7

104,1

76,8

Електродвигуни та генератори
змінного струму, електродвигуни
універсальні, тис.шт.

506

58,6

–0,7

–29,1

–27,5

Радіоприймачі переносні та стаціо-нарні, шт.

927

2

–98,2

–99,8

–94,4

Автомобілі легкові, тис.шт.

184

22,1

11,1

24,4

39,3

Автобуси, шт.

5373

712

14,7

54,1

81,6

Причепи та напівпричепи інші, шт.

16828

2335

10,6

4,9

8,6

Локомотиви залізничні і тендери для локомотивів, шт.

46

9

2 р.

12,5

–37,8

Велосипеди, тис.шт.

113

8,6

–11,1

–63,6

–56,7

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

Електроенергія, млрд.кВт·год

140,4

14,4

–3,0

6,5

3,8

у тому числі вироблена:
тепловими електростанціями і

теплоелектроцентралями63,7

6,1

–5,0

1,2

6,3

атомними електростанціями

67,2

7,3

–5,8

5,5

3,1

гідроелектростанціями

9,5

1,0

49,4

77,0

–7,1

Голова Комітету О.Г.Осауленко

Довідки за телефоном: (044) 287-01-66

Веб-сайт Держкомстату України: www.ukrstat.gov.ua

© Державний комітет статистики України, 2006


Смотрите также:
Державний комітет статистики україни
683.98kb.
11 стр.
Державний комітет україни по нагляду за охороною праці
134.82kb.
1 стр.
Державний комітет статистики україни
239.13kb.
1 стр.
Державний комітет статистики україни
102.98kb.
1 стр.
Державний комітет статистики україни
55.11kb.
1 стр.
Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики
1793.66kb.
13 стр.
Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики
546.73kb.
3 стр.
Державний комітет україни по стандартизації, метрології та сертифікації
578.82kb.
2 стр.
Про затвердження національних стандартів, зміни до національного класифікатора України, змін до наказів Держспоживстандарту України від 15. 11. 2004 n 258 та від 30. 11. 2004 n 268 І скасування нормативних документів Із змінами і
2737.63kb.
11 стр.
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики україни
2190.32kb.
40 стр.
Положення про Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства наказую : Затвердити Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій (додаються)
1081.19kb.
9 стр.
Державний комітет фінансового моніторингу україни
160.94kb.
1 стр.